Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

News
Cite
Share

•BEAUMARIS. Y Flwyddyn Newydd.—-Dyma ni wedi cac-I y fraint o gael byw i weled un flwyddyn eto, tIa: mae liav/er wedi cefnu ac wedi ein gadael yn yr hen flwyddyn. Mae yn llawenydd o'r mwyaf j genyf, Mr Gol., allu tystio am lwrddiant eich papyr clodwiw, y "Olorianydd," yn ystod y flwy- j ddyn sydd wedi én gadael yn y wlad hon. Dy-. wedir fod yma fwy o werthu ar y "Clorianydd" rLag unrhyw bapyr Cymreig arall. Xid wyf yn gwybod fod unrhyw newyddiadur yn rhoi cymaint o sylw i'r ychydig newyddion a ddigwyddant ag ydyw yr uchod ran ein tref henafol, a gobeithio y bydd ei gylchrediad yn cvnyddu eto yn y flwydd- yn hon. Dymunwn i chwi, dyr, a holl ddarllen- wyr cyson y "Clorianydd" Fhvyddyn Newydd Dda a Llwyddiamis. Cyfarfod Pre(rc-thu.-C-,mhaliodd Bedyddv/yr y dref uchod: eu cyfarfod blynyddol y Sul a'r Llun diweddaf, piyd y gwasanaethwyd gan y Parchn. Jones, Llanfyllin Peter Williams (Pedr Hir), Lerpwl, etc. Cafwyd pregethau ardderchog a chynulliadau lluosog. yn enwedig y noson olaf, pryd y cynhaliwyd yr oedfa yn addvoldv y Method- istiaid Calfiriaidd. Watehiught.—Cynhahodd VV eslcyaid v drei uchod Watchnight hynod o lwyddlanus nos Sad- wrn diweddaf. Llanwyd y gadair gan y Oynghor- wr W. T. Williams, ac arweiniwyd y cvfaifod gan y Parch Philip Price, gweimdog. Cymerwyd rhan yn y cyngherdd gan y boneddigesau a'r bon- eddwyr canlynol: —Miss E. Jennings, Miss E. Staples, Miss E. Griffith, Miss Sally Hughes, Miss Nancy Williams, Mr J. W. Jones, Mr J. Eyton Williams (Bangor), Mr W. R. Roberts (eto), Mr J. Roberts, Master Allen Parry, Mr P. G. Roberts (Bangor), a Mr W. R. Hughes. Gwnaeth yr oil eu gwaith yn ardderchog, a chaf- wyd cyngherdd gwir dda. Yna cafwyd anerchiad gan y Parch Philip Price yn ddifrifol ac i bwrpas. Mae yn ofidus genyf alw sylw yn y fan yma at ymddygiad y rhai oedd yn y seddau ol (back seats). ° Yn wir, yr oeddynt yn ymddwyn yn fwy tebyg i rai na chawsant eriosd y fraint o dxoi yn mysg pobl ac wrth feddwl mai rhai oeddynt wedi tyfu i fyny i oedran, pryd y niae cymdeithas yn diqgwyl pethau gwell ganddynt, yr ydym yn cywil- yddio* o'u plegid. A dyma sydd yn od, yr un dosbarth sydd vn aflonyddu mewn cyfarfodydd o r natur yma, fel pe bai y gynulleidfa yn talu am wrando arnynt hwy yn eu ffolineb. Coned y cyf- ryw rai nad vdynt yn enill dim iddynt eu hunam, ond o'r ochr arall yn diradclio eu hunain, ac yn y diwedd yn myn'd yn "sport" i ffyliaid. Txerwr.

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]