Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. i Dyn WedIi. Y'mcro "i. —D}rdd Iau darfu i Joh i Williams, oertiwr, 42 mlwydd oed, yn byw yn Y è Hen gwaelod y dref, It-anaai- trwy Y 1" oedd ar y pry(I na, yn Ir Tlwmas Thomas, fTdTl^a Jr g[od, v boreu. fel axfaol, i f^ed S a phMi ddaeth Mr Ihoma, y,u, yn fua» ar oj hyny, canfyddai y "warehouse yn afeorca, one. Sa S wiiuiv, iv Tua. dav o'r irloch V prydnawn, wedi myned ) J Tjryd T dychwelwyd rhecthfarn ir dyn gr.,toi MaSh. I aaeu Mr —Oaf odd t-rwydded y bun^ '^ed^v v glwyddo tros ,u. apei Mr Huw Row- diweddar drwyddedwr, ac, c I H(>tel, ^an- land, trasglwyddwydi trwydd^l y^ _N[r R B. gor, tros dymlH.r, i Tliomas V a Beau- («ta° V WHUaSi Burnley, i'r<tffynydddalu30sar unwai.h, ar mi<* • neu yn nifiyg hyny, un mis o garchar. Ax. rwn-aed archeb vul, —Ar gais Mr ™: ii ms Caernarfon, vr wabamad yn IM, W, T> ^too. S^MSTrb;ant.-Wiinr T;« KytSn-squate, a. nryinwyd 1 yr ^ed^ell tun ehw.' » oh.-Tjdd idle tygwth Alexander Elte- Dirwywyd Mary Carrol i 2s 6o a r costau atn pddw- doTZSodd Margaret Pairy. Caernarfon, ei,^fon •garchar am ddau fis am ladrat-a gwjdd, gv. cryh 6s 90. aUan o dn>l yn N^rsaf Rheilfforad PorthaethvjT. Nadolig yn y Tlotty-Bu i breswylwyr Tlotty Bangor, trwy lm^fry<fedd y Gwarcheidwaid, fwyn- ^au ciriaw a the NndoUg ddvdd biff rhost. llysia.u, "plum pudding, a theif3en<vU ou rants. Llwyr ddiwallwj-d 105 o dlod'on, yT^«a amlygasant y diolchgarwch cynhesaf am y trot, blyn yddol. Gweinyddwj-d wrth y bvrddau gan y bonedd- igesau a'r boneddigion a ganlyn • —Mrs T>. T>- Jor^ (Jzrth Miss M. J. Wallace, Mr D. Williams a Mr Thomas Edwards (Gwarcheidwaid), yn nghyda ewyddogion y ty. Anfonwyd anrhegion gan y can- ljmol:-Mr Jainea Smith (trysorydd yr Undeb), Lloyds Bank, Ip, yr hwn swm a wariwyd ar dybaco, ginger ale, bananas, ac afalau; Miss Mason, 1 sgol Sirol, a disgyblion, dilladau, teganau, etc. Miss J. a Mr Williams, Llwyn Onn, Bangor Dohal, aur- afalau, teganau, otc. Mr Robert Jones, Bradford House, tybaco Mr T. Edwards, paentiwr, aur-afal- au; Mr D. Williams, ourrier, a Miss Wallace, liigh- street, aur-,tfil-,iu; Miss Davies, liyfrwertnydd, aur- afsilau a chardiau Nadolig Mr H. Haghes, Britan- nia House, a/i dculu, tybaco, cnau, ac aur-afalau Meistri Evans and Lake, aur-afalau a meliision Mr Rees, manager City Mineral Water Works, blvcxiaid o felusion Mrs Davies, Cerris, mittens, melusion. a llythyrenau Nadolig Mr Charles Pozzi, llestri. Yr oodd y ty weli ei arwisgo yn chwaethus (dan arolyg- iaeth Mr a Mrs W. Davies (y meistr a'r feistres) gyda bythwyrddion a. ohelyn a. anfonwyd o Bare y Pen- rhyn. Am dri o'r gloch y prydnawn cynhaJiwyd gwasanaeth byr, Mr Edwards yn gweinvadu. Bu i Miss Wynne Jones a'i ffryndiau ganu carolau yn yr vsbytty, yr hyn a fawr wertlifawrogwyd gan bawb; a dydd Calan rhoddes Mrs Davies, Treborth, ei taret arfarol i'r deiliaid.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]