Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

News
Cite
Share

AV-LWCH. Newydd Drwg.— Dydd Gwener daeth newvdd am, faxwolaeth Mr W. Parry, Tinsley, brodor o Am- am. faxwolaeth Mr W. Parry, Tinsley, brodor o Am- lwch, a ma.b y gwr gweddw oedranus. Mr Parry, Pentrefelin, a brawd Mrs Williams, Bethesda-s^reet, ° ^larwolaeth.—Drwg genym gofnodi marwolaeth hen foneddiges barchus o'r enw Miss Judd, Mona- street. Yr oedd yn aelod yn Bethesda, ac yn cyf- ranu yn helaeth at achosion vn y lie uchod. Galodd trladdedigaeth barchus dydd Mawrth, y boreu. Watch-night.—Traddododd y Parch D. Marriott bregeth y noswaith uchod vn Nghapel y Wesiey- ^OynghOTdd.—Dydd 'Gwener.eynhaliwyd cjoigherdd yn yr Assembly Room. Aeth Yr elw at Gymdeithaa y Dorms. Adloniadol.—Cynhaliwyd cvfarfod adlomadoi yn yr Ysgol Genedlaethol nos Lun am saith o'r gloch. Yn absenoldeb y ficer Uanwyd v gadair gan y Parch D. Davies, B.A., curad. Dechreuwyd trwy ganu emvn, yna anerchiad yn nghyda dymumad o ilwydd- yn"newydd dda i bawb oedd vn bresenol. Darllen- wyd papur rhagorol gan Mrs R. T. Roberts, Saiem- street, ar "Hanesyddiaeth Eglwysig." Ton, gan Mrs WilF.am" Tanybryn, "Gvda Wawr." Holi ac ateb ow "YO a ddarllenwyd ar y dechreu. n vd y rhoddwyd gwobr i Mr Edwards (cigydd). Adroddiad da gan Mr Jones (agent Singer's machines). Can, gan Willie Ro (Glan Irafon). Darilen difyfvr i ra-i dan 18 oed: Gwobr i R. O. Roberts. M difyfyr: Y goreu oeddynt Mri D. Jones, E. Jones, J. Edwards. G. "Williams. Darllen difyfyr (i rai mewn oed) .1 soreu ydoedd Mrs Roberts (ysgolfeistres). Can, ean Mr G. Evans (Railway View), "Chwifiwn Faner Aeth Mr Jones (warden eglwysig) i gasglu 11 at (I raul y cyfa.rfod. Diweddwyd trwy ganu "Duw gadwo y Frenhines" gan Miss BeUa Morgans ar oydgan gan y bobl. Yr organydd ydoedd Mr Ko- berts (ysgolfeistr). Swper Nadolig. — Rhoddwyd swpsr Nadolig l ysgolorion yr Ysgol Garpiog, Amlwch, nos lercher, Rhagfyr 28ain. Yr oedd y wledd. wedi ei aarparu gan Mr a Mrs Morgans, sef v brawd a r °h^ier-p"^ mor llafurus gyda'r ysgol ddaioniis hon. Rhwldodd Mr Jones (ironmonger) ei bresenoldeb elem.fel arfer, pryd y tra.ddododd anerchiad rnagorol i'r plant. Yr oedd yn hyderu, meddai. y gwr.aent roddi eu presenoldeb eto fel o'r blaer.. Yna caxfiodd y cigau oil i'r wledd. Drwg genyf nas galla^ai Mr J. R. Dew (organydd ffyddlon yr vsgol) fod yn bresenol. Ar ol i'r plant gael eu digoni rhoddwyd ch^ ganddynt i H.R.H. Princess of W ales; befyd i Ar- glwyddes Neave, Llysdulas, a'r teulu oil, a/; i bawb Jedd yn cyfranu yn Lloegr a Chymru i Mr Jone^ SwSySu moranwyl arnvnt; i Mr a Mor- ™s a'r teulu; ac i Mr f^ SSXioh. Queen's cake, orane^a Bjfr Teimla Mr a Mrs Morgans vn ddiolchgar i r rhai •ctmlyn —Ararlwvddes Baege, Tunbndge Wcl^, V? p Tones" Parry Llundain Mr G. Vv. Plum- MraH^ ;wT. M^Kirk Ragged School Union, T»$■. Ls rX • AmWi; mineral "al|r9(|™cl; AcfeUv aurafalau gan Mr s- • Mrs ^01.gans yn S^J^tVariadau arMerchog ar gyfer y wledd.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]