Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

News
Cite
Share

» --— "I." 1 ABERFFRAW. Llwyddiftnt.—Mae yn dda genym weled, y.. mldith enwau y rhai llwyddianus yn arholiad diweddar y Trinity College, Llur.dain, mewn cerddoriaeth, euw Miss Maggie Jane Lewis, merch Mr K. Levis, Bwlan, Aberffraw, yr hon sydd dan acuiysg gycia Mrs Roberts, High School, Caergybi. ]r nad ydyw MiS3 Lewis ond ieuanc iawn eto llwyad.K.d i tyned trwy arholiad caled. Da genym weled fod y feroh ieuanc hon yn prysur ddringo i fyny gri.siau cyrch&l- iad. 0 galon dymunwn ei llwyddiant yn y uyiocl- ol. -X. Y. Z. Yr oedd yma lawenydd mawr nos Lun y NadoUg ar ddyfodiad Cor y Plant adref yn fuddugoliaetlrua o Eisteddfod Gorunog Caergybi. Yr oedd canoedd o dri<'olion y pentref wedi dyfod silan. Cariwyd yr arweinydd, Llew Ffraw, drwy yr heolydd. ac ar- cManglioswyd y parch mwyaf iddo ?m ei lafur gwas- tadol gyda'r plant. Dadganodd v plant don cyn ym- wahanu er mawr foddhad i'r dorf. Gobevt.uwn vr a y cor yn mlaen i ragori. Yn ystod y misoedd di- weddaf mite -wedi enill y brif wobr bedair gwaith.— Un o'r Fro. Gwyliau y Nadolig.-Er fod ein parchus reitnor, I oherwydd gwendid corphorol, yn analluog i fyned alla.n o'r ty, eto csfwyd prawf eleni. fel arfer, fod ei gaSon vn gweithredu pryd nad allai y corph. Nos Saxlwrn, y 24ain cynfisol, gwahoddodd. gor yr eglwys i gyfranogi o hwyr giniaw rhagorol oedd wedi ei barotoi ar eu cyfer. Yr oedd yn bieser genym ei weled wrth ben v bwrdd yr hwyr cry- bwylledig—wedi gwella yn fawr. Mwynhaocfd pawb y wledd. Gwedi gwledda canwyd amryw garoiau, ac od'deutu deg o'r gloch aeth pawb Ïw cartref- leoedd wedi eu llwyr foddloni. Boreu Lkal ym- gynulla.som drachefn yn y Rheithordy ar yr ach- lysur o anrhegu Mr Hugh Williams, cyn-atlnaw yr ysgol ddyddiol, ond yn awr yn Llanbedr yn parotoi am urddau Eglwysig. Yr oedd y pwrs yn eynwys o fewn ychydig geiniogau i bed air punt, tuag at ba un y cyfranodd y Rheithor yn sylweddol i.awn. Casglwyd yr anrheg uchod gan Mrs a Miss Roberts. Nos° Lua, "yr ail o Ionawr, amlygodd y rheithor ei garedigrwydd yn mhellach trwy wahodd yr noli Eglwyswyr, hen ac ieuanc, i'r Rheithordy i gyfra,n, ogi o wlodd ardderchog arall oedd wedi ei pharotoi ar eu cyfer yn 01 ei arfer blynyddol ar wyliau y Calan. Rhoddodd y wledd hon hefyd foddlonrwydd cyffredinol. Ar yr un dydd yr oedd yn riianu v tdwb dillad, i ba un y pert by n oddeutu 70. Y mac Syr George Meyrick yn cyfranu pum punt a.. nwrt, a'r rheithor oddeutu pum' punt arall. Heblaw nyn cyfranodd i bawb aeth ar ei ofyn wythnos y gwyliau, ond gwyliau neu beidio, y mae efe bob amser a'i glustiau vn agored i dderbyn cwynion, a'i law i ddiwallu "anghenion y tlawd. Clywir dymuniadau da y naill i'r Hall ar bob Haw yr amser yma, ond yn sicr nid all dim roddi mwy o grsur i neb na'r ymwybodolrwydd ei fod, i ryw radaau, wedi ceisio ysgafnhau beichiau, Uiniaru noenau. neu lenwi cvlla rhai nad; yw Rhagiuniaeth wedi gweled yn dda eu cynvsgaeddu a llawer o bethau v bywyd hwn. Gellir dweyd am Mr Richards ei fod yn gwneud ei elusenau yn y fath fodd' fel nas gwyr ei law aswy yr hyn a wna ei law ddehau. Blwyddyn Newydd dda iddo, a llawer o honynt, yn mha rai yr ydym yn sier na fydd iddo gwtog-i ei law, ond parha.u yn ei garedigrwydd a.ï haelioni, ac yna, ar ben ei daith, caiff weled mai da mewn gwirionedd ydyw cofio y tlawd. Bydd i'r Arglwydd dalu iddo yn ddau- dyblyg.-U n o'r Aber.

AV-LWCH.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]