Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLiliBADRlG, ANGLESEY. 1 IMPORTANT SALE OF TITHES. MESSRS J. PRITCHARI> AND PORTER j iiurtructed to SELii BY PUBLIC! AUG- | TION at) the Bull Hotel, Llangefni, on THURb- DAY, January 26th, 1899, at 2.0 p.m. prompt, sub- ject to conditions to be there and then produced, Apportioned TITHE RENT CHARGES, amount- ing to £ 380 Is 6d per annum, secured upon rarms Si in the pariah of Llanbadng, and. whach will be offered in Lots to suit purchasers. Further detailed particulars will shortly be is- sued and may in the meantime be obtained oi Messrs Darter, Vincent, and Douglas Jones, Soli- citors, or the Auctioneers, all of Bangor. 17599 —' TCSARN, LLANGEINWEN, MON. YMRYSONFA AREDIG. IONAWR 17eg, 1899. Dosbartrb I., agored. Dosbarth II., cyfyngedig i rai heb enill or blaen. Erydr No. 2. i Tair gwobr yn Dosbarth I., a phump yn Dosbartn n" c A Mamt v gwys 5xb. „ Gwobrwyir y Wedd Oreu ar y Cae heiyd Caxd YRyn YsW»y«. IO^™0^,1S99- rj^fy Dwyran Board School. .ft. MAIN, NEWBOROUGEL Cynhelir YMRYSONFA AREDIG Yn y Ue uchod. IONAWR 2 5 a i n 1899, Agored i Sir Fon. Dosbarth lal: Unrhyw Wydd i dori 5 x 7. Ail Ddosbarth: Gwydd No. 2 yn unig i dori 5x6. ri Gwobrwyir y Wedd Oreu ar y Cae, arln Anifail Goreu. ENWAU yr Ymgeiswyr, vn nghyd a'r Entrance Fee o 2s 6o, i fod yn llaw yr Ysgrifenydd ar neu cyn IONAWR 22ain. lion i'w cael gan yr Ysgrifenydd— MR JOSIAH HUGHES. o BWYS I BAWB 0 BOBL MON. Caed o'r diwedd yn Llangefni Nwyddau didwyHl, gwaith y Cymry Nwyddau hardd i ddyn a dynes- Nwyddau clyd i'w cadw'n gynhes. Hysbysir mai yn COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, m AEP, JONES'S I (Y MANUFACTURERS CYMREIG) vn darifoa y Nwyddau Cartref goreu a harddaf yn Nzhymru. Na chymerwch eich twyllo gam y #nas- iJbhwyr hyny a ddywedant wrthych eu bod yn gwerthu pethau oartref, pan mewn gwirionedd na wyddant eu hunain y gwahaniaeth. Ewch at Gwneuthurwyr Cymreig i brynu ac arbedwch gael eich twyllo, ac arbedwch hefyd broffit y nmnach- wyr, pa rai sydd yn byw yn fras ar eich, llogellan. Ewch i Compton House, a chewch y broffit i chwi eich hunain mewn pob math o ddefnyddiau Cartref at wisgoedd Boneddigion a Boneddigesau. Brethyn- au Da Crvf am 2s 6c Brethynau Duon a Lliwiau Goreu a Harddaf welwyd erioed am 3s 6c, etc. Defnyddiau Dresses Hardd i Foneddigesau, hefyd Shawls (Mawr a Bach) o 2s ac uchod; Hos-riaii Da a LIuniaidd o 6c y par; Gwlaneni Gwynion time), eto rliai Rliesog at Grysau Hardd, am 9c; Crysau Parod o 3s 6c; Defnyddiau Trowsus Cryf a Chynhes Is 2c Trowsus Parod, 2s 6c, etc. Edafedd Hosanau Goreu am la 4c. Syndod. Gwneir Siwtiau Dynion ar Fyr Rvbudd, a Gwarentir Style a Gwueuthuriad. Byddwn yn Gwerthu yn y Marchnadoedd fel y can- ly,n:-Bangor, bob Dydd Gwener; Amlwch, ar "dates" canlynol: Nov. 5, 19, Dec. 3, 17, 31; Holyhead fel y canlyn: Oct. 29, Nov. 12, 26, Dec. 10, 24 t'yinerir Gwlan yn Gyfnewid, neu Gweithir eich 19 unrhyw un o'r Defnyddiau Uchod. Trop&i tiGsanau am 5c a 9c y par o'r Edafedd Goreu. Yn fiu, Pedair o Ferched i Ddysgu ac i Wau T Machines Hosanau. Ymofyaer yn ddioed. J 712 < OS OES ARNOCH EISIAU CYLILL, Chaff Cutters, Pulpers, Slicers, &C., scoo.9 Nis gellwch wneud yn -well na galw yn Shop y Foundry, ILANGEFNL 534 ATLAS ASSURANCE CO. FIRE 1_ LIFE ESTABLISHED 1808. Head Office 92, Cheapside, London. Caoital Subscribed j Total Assets 31/12/S7 £ 1,200,000. I. £ 2,287,029 The Company bas paid in claims upwards of E13,000,000 STERLING. AGENTS AT Mr W. PUGHE, National Provincia Bank of England Ltd lVniimftria r J. G. DA VIES do SffSaT. MrW.R. LLOYD do JflrOWEN ROWLAND do H^vheadV. •• J.WILLIAMS do SS ..Mr JOHN JONES do □ £ .Mr J. ADEY WELLS do MeMiBri&r J. GRIFFITH JEN KIN 8 do &h -Mr R. E. HUGHES do T^^CHOLLS JOOT3. Nanner, Cemaea.Mr 0.1-1 HUUtliUs. Livibpool BRANCH. -9, Titbebarn-Street, J. WlJuBERFORCE MARSDEN, Hqj y Manager. III OFYNIR TAIilA 1 AU xxx MLAENLLAW. BENTHYCA ARIAN YN GYFRINACHOL > Amaethwyr, Masnachwyr, Lletty-gadwyr, ac eraill mewn symiau o lOp i fvny i 500p ar addaweb y Benthyciwr ei hun ar delerau is nag a godir yn arferol. Trefnir yr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. NI CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei wV id am y 27 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fenthye- wyr wedi rhoddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg a rhesymol yr ymwneir a hwy. Ceir manylion llawn wrth ymofyn, trwy lythyr neu yn beraonol, a GEORGE PAYNE, Accountant, N, 2811 Creacent-road, RhyL GYNGHOR PLWYF LLANFAELOG. RHYBUDD. BYDDED hysby9 drwy hyn y bydd y Cynghor uchod yn cymeryd cwra cyfreithiol yn er- brn perchenog pob anifail a ganfyddir yri pon yn To™ Llyn, Llanfaelog, oddigerth anifeiliaid y unig, ar ol y IoMWI | THOS. H. J A R WERTH neu ar OSOD, FAC7TORY NIW- A BWRCH. Pob gwybodaeth angenrheidiol trwy lj-thyr at Robert Hughes, Tyddyndrain, Irevor, Car- narvon. a G-IRDD yn Niodffordcl am narvon. a R WERTH, TY a GARDD yn Modffordd am <\ arian bychan.—Ymofyner ag Ann Hughes, Llwvnbedw, Cerig Ceinwen. r AFWYlVPump HEFFEIl era pythefnm pt. tir O. Jones and Sons, Menai Bridge. BEAUMARIS COUNTY SOHUUU (Girls' Department. 1 9 IRLS' HOSTEL will be opened to receive VT BOARDERS JANUARY 18th, 1899. Apply to PRINCIPAL of HOSTEL (Miss E. A. Owen) or HEAD:MASTER. 784 DALIER SYLW. DYMUNA E. HUGHES, 4, Pen'rallt-terrace, Llangefni, HYSBYSU ei fod yn rhoddi POVFRS VEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y Sb^dd byraf. Prisiau, o Hefyd y mae E. Hughes yn Agent 1 P. and P. ^amp- bell, Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn Wytb- nosol i gad eu Hifo.

AT EIN GOHEBWYR.

Ncdion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

- Amaetbyddiaetli. [

.....-----Basic Slag.

Eisteddfod Goronog Caergybi,…

[No title]

---Cyflafan Ofnadwy yn\ Nghriccieth.

-_._------------ ---tfiarwolaetli…

Addysg Ailraddol.

. Esgob Newydd Bangor.

.. " Nith Arglwydd Lovat"…

Xar-wolaetli Cymro o Fon.…

. Esgeuluso Plant yn Methesda.

____9 Eisteddfod Penuel, Bangor.

---------BETH YW AELWYD? E'G…