Hide Articles List

33 articles on this Page

Advertising

Ii bermaw

Uanhedr

tlandwroo

Nantlle a'r Cylch

Lfanrug

News
Cite
Share

Lfanrug PROFEDIGAETH. Cafodd Mr, Ann Owen, Madryn, newydd galarug, vn ei hys- bysu am farwolaetb. ei mhab, Ellis Owen, yn Cape Town. Bu Ellis Owen vn Neheu- dir Affrica am lawer iawn o flynyddoedd. Bu am amiser yn Pilgrim's Rest, a deallwn ei fod wedi bod yn bur llwyddiannus yno. Ei briod yw Grace (Griffith) gynt o Bryn- gwynedd, Waenfawr. NOSWEITHIAU LLAWEN.—Nos Iau cynnaliodd Cyfrinfa Glanan RhyddaJIt noson lawen iawn, trwy gyfranogi o wledd ddanteithicl. Ar ol y wledd cafwyd cyfarfod amrywiaethol Mae yr achos dirweetol yn y rardal hon yn cael lie cynhes yn myn- wesau Uu mawr o'r ieuenctvd.—Nos Weaier bu plant Teml Blodau'r Grug yn cael te, a barotowyd iddynt gan foneddigion a bon- ,eddig-.sau yr ardal. Gwasajiaethwyd wrth y byrddau gan Mrs Closs a Lena. a Dilys Clo?e, Pla-tirion Farm; Miss Griffith, Pen- Ian; Miss L G. Roberts, a Miss Nell Roberts, Fron Relyg; Miss M. Williams, Drws y Ddeucjoed; Mrs Owen, Rhos Elen, ac amrvw ereill. Ar ol y te cafwyd cyfar- fod bychan, pryd y cafwyd oanu, adrodd, ac anerehiadau. Arolygydd y Demi yw Mr R. W. Ellis, Rhos Elen

Pentre'felin

Brynkirj

Aberdaron

Advertising

I ! Sarn|

! t- hiw.

1 tSanengan

: Nefyn !

! Bangor

Llanaelhasarn

l-aurcrosses

! Towyn

tlanfairfechan

Advertising

Corwen

Pwiihali

PorthmadogI

Waenfawr !

Anfonwch am Flwch Rhad

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j

Advertising

[No title]

CYNGiHOR PLWY1F LukNLLYF.-.\-I.

[No title]

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j