Hide Articles List

33 articles on this Page

Advertising

Ii bermaw

Uanhedr

tlandwroo

Nantlle a'r Cylch

News
Cite
Share

Nantlle a'r Cylch ANGLADD.—Prydnawn Sadwrn, cladd- wyd gweddillion Mrs Margaret Hughes, Chapel-street, Penygroes- bu farw yn 61 mlw,) dd oed. Cydymdeimlir a',r plant a'r oil o'r teulu. DISGWYLIAD. Disgwylir Mr Edgar Jones i Lanllyfni i anerch cyfarfod 110'> Sadwrn nesaf. Ni welwyd cymaint o ddy- ddordeb yn y dyffryn ag a geir yn awr, mewn unrhyw etholiad. TEMLYDDIAETH DDA. Cafwyd etholiad vn mysg y Temlwyr Da noo Lun yn festri Calfaria, (B.), Penygroes. Yr oedd Tori a Rhvddfrydwr ar y maes. Aeth pob pleidlais i'r ochr Ryddfrydol, a bu raid i'r ymgeisydd Cfidwadol foddloni heb yr un. Cafwyd nogwaith hwjliog. ETHOLIAD OL. Cynnelir cyfarfodydd Rhjddfrydig rhagorol trwy y dyffryn. No? Lun bu cyfarfod yn Nhalvsarn, y Neuadd Gyhoeddus yn orlawn. Cafwyd anerch- iadau gan y Parch Rhvs J. Huws a Mr W. George. Y cadeirydd oedd Mr W. J. Griffith, Dorothea. Nog Fawrth. vn Nebo, fiaradwyd gnn y Parch Ellis Jones, Bangor. a Mr Celil Jones, Portdinorwic; cyfarfod brwdfrydig eto. Nos Fawrth, vn .Ilh.'nvg-oes. ;etri eang Bothel Nn crlawn. Mr G .E. Jon°s yn y "-adqir. a? areithiau cam DUG 7n c^el eu traddedi y Parchn D. SVnlPv Tc,,ne,. Honry "'ill'n.ms. B.A.. R. W. Jones. CiIgwvn = Mr T. W. WiI- hams. a'r Cymrhorvdd (Mr Humphrey Wil- liams. Can wvd vn wefr^iddiol vn ystod v ^vf-fod .I-n Mr Richard W. Jcnp* :1. Mr R. W. Jona*. Cyfeiliwvd gan Mr T. T. Powell.

Lfanrug

Pentre'felin

Brynkirj

Aberdaron

Advertising

I ! Sarn|

! t- hiw.

1 tSanengan

: Nefyn !

! Bangor

Llanaelhasarn

l-aurcrosses

! Towyn

tlanfairfechan

Advertising

Corwen

Pwiihali

PorthmadogI

Waenfawr !

Anfonwch am Flwch Rhad

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j

Advertising

[No title]

CYNGiHOR PLWY1F LukNLLYF.-.\-I.

[No title]

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j