Hide Articles List

33 articles on this Page

Advertising

Ii bermaw

News
Cite
Share

Ii bermaw PWYLLGOR ADDYSG. Cyiinaiivvyd cyfarfod misol y pwyllgor ddydd lau, da". 1) wyddiaeth Mr T. Martin Williams. U.H. —Cydwynodd Mr Richard Griffith (Lian- bedr) adroddiad o'i ^Tnweiiad ef a Mri Wil- iiam Lewis (Dyffryn) a D. E. Davies \Abw- niaw) ag Ysgol Cwmnantcol parthed 'lifer y plant a ddiiynant yr ysgol ar hyn o bryd, ac sydd llCfyd yn debyg o ddilyn am rai I bJynyddofxjd yn y dyfodoL Cyfavwydd- wyd y clerc i anfon yr adroddiad i bwyll- l gor y sir.—Pasiwyd i argymhell y pwyilgor iiroi i sefydlu ysgol i'r babanod yn Taly- tont (Dyffryn;)..—-Gwrthodwyd caie t>ddi- wrth egiwys y Methodistiaid yn Ll' vi'wru i beidio talu y taliad arlerol am gyng^erdd- an a g}rinali wyd dan nawdd yr egi vys yn i Yseoldy v Cvnghor. GWYtL CL\fTi1::LL HARLECH.—Cyfarfu y corau meibion a merched am waitJi gyntaf nos Wener i ymharatoi ar gyfer yr wyj yn Nghaatell HarJeoh yn Gom her.u,f, I, Y WESLEYAID.—Cynnaliwyd cvfarfod ?i°ol y dosbarth ddydd Sabbath, drn lyw- yddiaertJi Mr Ellis G. Owen, yn yr Alber- mawu ^Dartllenwyd papyrau; rhagorol gan Miss Williams, Dyffryn, a Mr G. Ellis, Har- lech. Arholwyd y plant yn y safonau gan -Nll- Williams a Ir Ellis. Arho'wyd doe- fcaithiadau 2, 3 a 4ydd iran Mr W:J!iam Jones, Cumberland Place, a'r Pa" L (Iwyn- fryn Jones. Cafwyd cyfarfodya-d bendiili- iol.. YNADLYS ARBENIG.—Dyid ]Jun, ger- Lio-P Mri John Evans a T. Ma.n Williams, cyhuddwyd gan yr Heddwas Nathaniel Da vies., Dyffryn,. Joseph Jones ('pa-nuiw'), Gal- way, Iwerddon, o ladrata cob nrhaf, eiddo lm Catherine Evans, -Alaoelfre View, Ly- ffryii, iboreu ■Sabbatih. Anfon vyd y car- charor i Gaernarfon am bedwav diwrnod ar <lc'eo'. YR YSCrO'L STROL.—Cynna.i wyd cyfar- .foci misol v I-vwodi-aethwyr dd/dd Linn, dan lvwvdiaeth Mr Hu[!h I. rans. IT. H Dywedodd v Cadeirydd ei fod wedi dei'byn liythyr oddiwrth Mr E. D. J.nc-i>, M A piifathraw, o Paris, lie yr oedd Ai re Jones ac yntau yn treulio eu mis m^I Dvwedai .Mr Jones y bwriadai ddyciiwel;d tua'r adeg yr agorid yr ysgol yr wytlhnos ne^af.—Pas- iwyd i lonigyfa-roh Mr a. Mrs Jones ar eu priodas.—Pasiwyd hefyd i ^n^y'nrch Mr E. R. 'noma. B.Sc., ar ei IwyJd^ant d;- weddar yn Atlirofa Llnndain,

Uanhedr

tlandwroo

Nantlle a'r Cylch

Lfanrug

Pentre'felin

Brynkirj

Aberdaron

Advertising

I ! Sarn|

! t- hiw.

1 tSanengan

: Nefyn !

! Bangor

Llanaelhasarn

l-aurcrosses

! Towyn

tlanfairfechan

Advertising

Corwen

Pwiihali

PorthmadogI

Waenfawr !

Anfonwch am Flwch Rhad

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j

Advertising

[No title]

CYNGiHOR PLWY1F LukNLLYF.-.\-I.

[No title]

Advertising

CAfiEUON HETH0LIAD0L j