Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

News
Cite
Share

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\ WR. RHOI TAW EFFEITHIOL AR BECHGYN PENWAN. UN 0' WRONIAID LLEYN, Hysbysid er's dyddiau fod yn mwriad Wiai o bleiawyr Mr Priestley Vn Rhvdy- clafdy a'r cylch rwystro Mr Ellis W. Davie* ai bieidwyr i anerch cyfariod vno nos oadv. rn. Cymerwyd y gadair gan .Mr T. (Btren), ac yn fuan daeth dau neu dri o ddynion a nifer o fechgyn i fewn, a chafwyd gwybod yn fuan maa dvrvsu v cyiarfod oedd eu liamcan. Anerchid"ar y pryd gan yr hen wron, Robert Williams, Henllan. D.sgMh.i Mr Williams ?aledi L chym cyfnod y Diffyndollaeth. Dvwedai ei fod er yn 21 mlwydd oed cyn caerbrech- aan o iara gwyn.. Un o'r cynhyrfwyr Dyna sut vr vdveh nior gryf (chwerthin). Robert Williams le, dvna fel yr vdwvf mor gryf 0 blaid Ma.-nach Rvdd. am fy mod wedi gweled a ly llygaid fy hun ealedi cyfncd Diflynd llieth (cvmeradwyaeth) A JJ am ym dree hi on C\>bden a Bright i tyddhau y wlad o'i chaethiwed (cvmera- dwyaeth). Llais: Ond yn mha ochr y mae Jacob Bright heddyw Gwrthcdai* Mr Williams ateb. Nid oedd wedi dod yno i ateb man gwestiynau, ond l roddi gwirioneddau iddynt. Yna bu ,wi cryn dwrw a gwrthodid i Mr Williams fyn d yn ei flaen. Apeliai y Cadeirydd am Jooiyddwch i Mx William-; g<in ddyweyd y ceid ateb i unrhyw gwestiwn ar y diwedd, ond ni chaed ll nyddwch, a gwaeddid ani atebiad. Mx Idwal Davies P€ bai Mr Williams yn dyweyd mai Tori oedd Jacob Bright, pa wahaniaeth fyddai hyny? Mae'n amlwg yma hmo fod llawer un wedi magu hogyn gwirion ar ol Bright (chwerthin a chymera- dwyaeth hir). Yna caed heddweh Modd bynag, pan aeth yr hen wroii i son am yr Eglwys, ac fel vx oedd ei harweinwyr wedi sathru a saxhau c'nhadon Duw i Gymtu, cododd tymheetl arall, a bu .gwaeddi am gwest- iynau. Yna a.eth Mr Williams i wyneb yr ymyrwyr a thraadododd aner hiad gwresog. Er ei fed yn tynu at ei bedwar ugain mlwydd oed, ac yn naturiol braidd yn fusg- rell, neidiai fel pioden yn ngwyneb ei wrth- wynebwyr fel pe na bai ond deunaw mlwvdd otd. Ymsvthai yr hen wr a dy- wedai fod ganddo ef asgwrn cein. Yr oedd weai gwneyd ei oreu dros ryddid ei genedl a'i wlad, yn givfyddol ac yn wleidyddol. Yr oedd rhyw son nad oedd pobl Rhydy- clafdy am .siara.d-y fath syniad. Onid oedd yn eu hymyl y gaa-eg lie bu Howell Hal-ris yn traddodi ei aneivhiad cyntaf yn mhlaid rhyddid yn Sir Gaernarfon. "Ba." meddai, "yr wyf am ddyweyd wrth Ym- neillduwyr Ueyn, ac yn arbenig pobl Rhydvclafdy, pe tawai y rhai hyn le lcfai y cerrig yn y fan" tcymeradwyaeth hir). Ym. y ey f,g hwn daeth Mr Ellis W. Davies i mewn, a ohafodd dderbyniad gwr- esoo- iawn. Eri>yn hyn yr oedd y cynimll- jad° wedi cvnnyddu, a bodddd liaif-iau yr •ynivrwyT. Traddododd Mr Day%es anerch iad'ragorol ar berthynas y Gyllndteib a'r am- aethwr. 'Poenid ef yn awr ac yn y man gan waeddi "Cwestiwn" a churo traed. Sicrhai Mr Davies yr atebai bob cwestiwn fir y diwedd. Bu raid ibygwth tro un allan cyn cael (bawelwch. Modd bynag, g wrandaw a i yr adran ieuengaf o'r yinyr- wyr yn as.bud ar anerchiiad Mr Davies, ac amlwg oedd ei fod yn cael dyianwad ar- r.ynt Eiabeddodd Mr Davies yn nghanol cymerad'Wyaeth wrceog. Yllia dywedodd y Cadeirydd eu bod am roddi cyfle i ofyn cwestiwn cyn i Air Da. vies ymad'ael, gan ei fod i anercib cytarfiod arpill. Dti^gwlylaent nifer fawr o gwes- tivnau ar ol y fath alw am gwætiyJllau. Caed vdbaid o ddistawrwydd, ond dim un cwestiwn. Pwysaa Mr Davdes yn mhellach a«m giwesbiwn. y buasad yn dda iawn ganddo ateb. Ond "ndd oedd lais na neb yn ateb." Yna cafwyd bonllef o dhwerthin a, chymera- dwyaeth, ac edryiohai y terfysgwyr yn kur lsel eu penau. Ai' gynnvgiad Mr O. Robyns Owen, a chefnogiad Mr Tudwal Daydes, pasiwyd pleidiLads wreeog o ymddii-Leda«tli yn Mx EllÏ;, Davdes.

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…