Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

News
Cite
Share

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON TOM FFENESTRI A GOiRCHPYGU'R PLISMYCN. Ntid yn fuan yr angliefia trigolion Caer- itariion yr ettioliad biesenjuci'. Ni fu cymaint cvnnwrf mewn un etholiad erioed, ac ni wel- wyd mwy o bobl yn y dref er's blynydd- oedd. Hl oedd yn amlwg fod y bobl o'r dref ac o'r wlad wedi eu cyihrr.ddo gan waith y Toriaci.d yn gwrthwynebu cyhoeddi canlyn- iad y pleÜdlleisio hyd ddydd Llun. Hefyd cam annoeth iawn oedd dwyn nifer o hls- myn o Loeigr i'r dref. iSteuhad ar drigolion Caernarfon a'r cyloh oedd hyn, a dangoaas- anl na fynent mo'u rheoli gan Sais mewn modd digamsyniol. Caed arwyddion helynt yn gynnar yn y piydiiawn, ac yn ddoetli dyogelwyd ffenestri masnaohdai o gwrnpas y Guoild R cyn i'r mn i ddeolireu. Oddeutu chwech o'r gloch dylifai y bobl •i'r dref yn filoedd gan ganu, gwaeddt, ac ysgwyid ffyn a hetiau. Hyd yn hyn nid Ooo<i ddim pwyt'iig wedi digwydd, ond oddeubu hanner awr wedi chwech gweiid cannoedd o fechgyn ieuainc yn gorymdeithio trwy stryd' Eangor, o gyfeiriad y s'teshon. Y r oeddynt wedi eu harfogi a ffyn, a dhan gaia, nes byddiaru peJwib o'u cwmpas trois.ant i Stryd y Porth Mawr. Yegu/basanit y lb-oibl oedd wrth y Porth fel plant, a rhutihrasantb at ystiafeilloedd ettholiiadol y Tor iaid. Yx oedd y ffenestri wedi eu dyogelu a phlanc- î i:1.11 hoeliedig, ond dechreuodd y beohgyn eu tvnu ymaith mor rwydd a phe baent yn obwaJu gwe pryf copyn. Cyn pen tri mynyd, er g^^ethaf jmdrechion 'hanoer dwsill o blismyn i'w ihwystro, yr oedd y pianciau wedi eu tynu ymaith i gyd, ac yn sydyn clywid swn gwydr yn disgyn ar y palmant. Erbyii hyn yr oedd y dorf yn gynddeirioig, a gwrbhid pliaaic ar OIl plane tiwy y ffenestri nes o'r diwedd nid oedd di n ond daxnau dalun yn aros o'r gwydrau drud. Yna aed yn mlaen at Glwb y Tordiaid, a diau v buasai yn a-lanas yno yn waeth najg yn y lie cyntaf onibai am ymdredh y Maer "Mv J. T. Roberte) i lonyddu'r terfysgwyr. Safiai ef yn ffeneslbr y Comanei-cial' Hotel, a cheisiai aneroh y dorf, ond buasai'n haws iddo ddistewi y gwynt na distewi y can- noedd pobl cedd o'd gwmpas. Wedi gwaeddi am ddeng mynyd gofynodd, 'A yd ych aan j wrando?" Ydym, os cawn gyfri," gwaeddaii y dorf. Ond pan na chaent ao.dewid am "gyfrif," gwnaed mwy o dwrw I' na-i erioed, a thwrw a fu hyd y diwedd. Wedi tori rhai o ffenestri y clwb aetili y dorf ymaith i gyfeiriad y Maes, ac i ohwtilio I am Dori. Ond yr oedd y Toriiaid, fei y fctaeson igyni pan ddisgynodd y Cymry ar- nvnt o'r mvnyddbedd, wedi diaric, neu o leiat* wedi tynu y ruibanau yr oeddynt wedi eu gwisgo mor amlwg yn ystod y dydd. Oddeuibu deg o'r gtlooh digwyddodd yr hvn yr oodds yn ofni iddo adigwydd ar hyd y v dydd, sef ymosod Sr y plisanyn Seisnig. I Dechreuodd yr helynt yn Mhont Bridd, lie yr oedd Tori wedi dianc. i un o'r masnatch- dai oddiar ffordd y terfy^gwyr. Oeisiodd y dorf ruthro ar ei ol, ond cadwyd hwynt dTaw gan y plismyn hyd nes y gallwyd tynni v 'shutters" i lawr. Tynodd un o'r plis- myn ei "staff," a tharawodd tin o'r dyn- ion yn ei Iben. Aeth y terfysgwyr yn ffyrnigach nag erioed, ac. am y waith gynibaf yn ysrod y dydd dechreuwyd ymosod ar y I ipliftmvn. Am -bum mynyd bit yr ytaladd yn ddifrifol. Gwtlhid y swyddogion druan yn ddidrugaredd, a churid hwy a ffyn ac un- wn.ifch nieiii ddwywa-Wh lluchiwyd darn o ibrvn trwm ar eu penau. Yn y man llonyddodd y dorf, ond nid yn hir. Yr oedd y gwaethaf i ddod, a daeith yn sydyn. Fel un gwr rhuitthrodd y terfysg- wyr ar y plosimyn Steisnig, ac wedi vmdrech ofnadwy gyraænt hwynt oil i orsaf yr hedd- geidwaid', ac ymo y bu raid iddynlt aros am y gwedd'il! o'r noson. Wedi hyn ciaed htddwh. Yr oedd y dorf wedi dangos yn eglur paham y terfysigtasant, aw yr oeddynt yn foddlawn wedi cael y plismyn dieithr o'u gwvdd. Noswaith ofnadwy a, fu, a'r Toriaid trwy eu gwa-ith yn gwrthod cyfrif v "oleidleisiaai hvè ddydd' Lhun oedd yn gyfrifol am ran iÍlawr o'r helynt. (Dylasent wyibod mai creu helynib ac nid ei oegoi a wnai y faith di-efn- I ia.nt, ond, o ran hvTty, nad oes neb yn credu mai ceisao llonyddhvch y-r oeddynt trwy wrthod cyfrif hyd ddydd Llnn. Ctongymeriad miawr arall oedd dwyn y plismyn dieithr i'r dref. Nid oedd ef 1Im, ac ni wnaet-ii eu dyfodiad ond cythruddo v botbd. Ni fyn y Cymro ei reoli gan Sais, a da fyddiu i'r avvdurdodau gofio myn yn y dyfodod.

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…