Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

News
Cite
Share

Y MlIHUhlWo n't unlAWB EI CHAEL AM ACL Ll) BYWYD, A'I CHOLLI. Yn Llys Methdaliadol Bangor, dydd Iau, arholwycl yn gyhoeddus John Wallace M'Michan, perchenog cerbydau a masnach- ydd glo, Llanfairfechan, o berthynas i'w fethdaliad. Yr oedd cyfanswm ei ddyled- ion yn l,189p, ac yr oedd ei eiddo yn werth 575p, felly yr oedd yn fyr o 318p i gyfarfod ei ofynion. Dywedodd y Derbynydd Swyddogol fod y dyledwr, yr hwn sydd yn 28 mlwydd oed, wedi dechreubusnes ar ei gyfrifoldeb ei hun yn 1906, gyda chyfalaf o lOOp. ',L, fe yw perchenog y ty rhydd-ddaliadol y mae yn byw ynddo, ond fod ganddo 500p o wystl arno. Tybiai fod y ty a'r adeiladau cysylltiol yn werth 750p, ac wedi tynu y swm o 510p o arian y wystl, byddai 240p o weddill. Mewn atebiad i Mr Tobias, dywedai y dyledwr fod y lie wedi cael ei gynyg ar werth mewn arwerthiant cyhoeddus, ond tynwyd yr eiddo yn ol, ac mewn canlyniad ychwanegir 240p at ei ddyledion. Gofynodd Mr Tobias gwestiwn iddo yp nghylch oriawr aur. Dywedai y dyledwr nas gwyddai pa le yr oedd. Anrhegwyd ef a'r oriawr gan foneddwr achubwyd ganddo rhag syrthio dros glogwyn peryglus. Dy- wedodd Mr Tobias fod yn rhaid iddo ganfod oriawr a ddaeth iddo trwy y fath wrhydri Cauwyd yr ymchwiliad.

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…