Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

News
Cite
Share

A bermaw I CYMDEJTHAS Y MA.MMAEfi'HOD. — t.Vi nUiwyd y cyfarfiod blynlyddol ddvdd Mercher, dan lyrwyddialeth y Parch Robert Thomas ^Ai.).—C^ifwyniodd Mrs Wili^im- •c >n (ys^rifenydd) yr adroddiad am y flwydd- YIl, yn cynnwys ymddiswyddiad y IhLJn- niaeth Jones, yr hon a fu yn ngwasanaetli y gymdeibhas am 13 o fivnyddoedd'. Hiefyd yrnddiswyddiad Mr R. Prys Owen, U. !1., Dyifryn fel llywydd, a. Mise Paitchet fel trysoryddes. Ar gynnygiad Mr H. Evar.s, U.H., yn cael ei gefnogi gan Mr J. Jones, Library, mtalbwyeiadwyd yr adrodiad.-D.ai-- Penwyd y fantolen gan Mr Humphrey Jones (Banc), yn dangoe gweddill yn ffaft y gymdeitbas ar derfyn y flwyddyn o 7p Qs 10c.—Ar gynnygiad Mr Rhys Jon. yn cael ei gefnogi gan Mr John Davies, etli- olwyd Mrs Blakey yn Uy wyddes am y (flwyddyn' ddyfodol, ac ar gynnygiad y Parch Z. blather, yn cael ei eilio gan Mr Willliaaneon, penmodwyd Mies Owen (Dy- ffryn) a Mr O. U. Morris, U.H., yn is-lyw- ydddon.—lAr gyn-nygiad Mr J. Morgan, C.S., yn cael ei gefnogi gan Mr John Evans, j L H, .pennodwyd Mis Roberts, Inveruigar, yn d.y soryddes.—Ar gynnygiad y Parch Owyn- ore Da\-dee, yn cael ei eilio gan Mr O. W. Morris, ail-etbholjvyd Mrs Taillbot a Miss At- limson yn aelodau anrhydieddus o'r pwyllgoT gweithdol. 'Ail-ethoilwyd aelodau y pv/yllgor gweitihiol, gyda'r yohwanegiad o Mrs O. W. Morris a Mrs Tomkineon, ar gynnygiad y Parch R. Lloyd1 Roberts, yn cael1 ei gefnogi gan Mr J. Mjongan.—AaJ-etholwyd Mrs Wil- l.amson ym ysgrdfenyddes ar gynnygdlad y Parch Ed wan Jones, yn cael ei eilio gaji Mr ^rvans' U.(H.—Ar gynnygiad Mr John Davies (Dyifryn), yn cael ei getfnogi gan Mrs Evans, Penmoumt, pasiwyd penderfyniad yn djitgan y golled o gplli gwasanaeth y fam- mactth Jones, a inawr foddlomnvydd a rodd- odd i'r igymdeithas yn ystod' y 13eg o flyn- yddoedd y bu yn eu gwasanaeth.-Ar gyn- nygiad y [Riheitihor, a cheifnogiad Mr H. j Evans, U.tg., diolchwyd i'r cadeirydd. LLWYDDTAINT.—Dywenydd gweled fel y driniga Miss Rosalie Jones, merch Mr a iMrs John Jones (Libraryl yr yn Athrofa Aberystwyth. E/nillodd anrli vdedd yn y Dosbarth 1. yn yr ajhodiad div. eddar j mewn hanesiaeth, a safai ar ben y rl aabr yn gyntaf o ISO o eifrydwyr..Oafodd hefyd first class honours mewn Saesroeg, a. i-fai yn boedwerydd ar y rhestr. Enillodd mewn Lxacin s&cond class honours, a pass mewn a tb roriiaeth,

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…