Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

News
Cite
Share

Criccieth YR EISTEDDFOD. Deallwn fod Mr L-ioyd George wedi rhoi ei addewid i lyw- Y1171a. 1 UAiNiUJ±tEILlLYlJl>. ^yi-liiitddodd y CaJighellydd yma gydla chciloydics aa^bendg iddo ei buiiaiv o'r Drefnewyuu Wedi ychydig ortphwys yn ei gartref yu Brynaw-elbn, aeth i anerch tri chyiarioa yn ei otdiolaeth, y naill yn Nefyn, y llall yn y Mori'a, a'r llall yn M'iiwilbell tua 11 o'r goch yr hnvyt-. Oaiilynid ef gan Airs IJoy George, a Misa Ohven Lloyd Geonge, ea fcncih. SY^IiUD.—Dieallwn mai yn Mbwlihelj. y j tydd y Rhingyll Lloyd yn gwasa;nae'thu, ac yr heddwas Thomas, o Lanbedrog, fydd ei olvnvdd yma. LL YHRGELL GYROEDDUS,-Mewn cyf- aifod o'r pwyllgor gweithiol gynl-Xi Ilwyd nos lau, Dr Livingstone Dayies, U.H., yn llywyddu, hysbysodd y clerc (Mr Isaac Davies) fod y derbyniadau am y flwyddyn ddiweddaf yn lOp 10s Ic. Yn el adroddiad y Ilyfr,ge?>ydd (Mr J. B. Ellis) derbyniwyd 25 o gyfrolau yn ystod y mis fel rhoddion. Yr oedd 24 o gyfrolau wedi eu rhoddi gan gvfaill o'r lie, sef John Parry, 1, Arfon Terrace, sydd ar hyn o bryd yn trgo yn 4, Williams' Terrace, Clydach. Teimlai y j pwyllgor yn falch neillduol o'r llyfrau am eu bod yn well na dim a gafwyd o'r blaen i'r ddarllenfa. Y ddwy gyfrol werthfawr j arall y8ynt roddion Air J. T. Jones, C.S., Parciau Mawr. Pasiwyd diolchgarwch goreu y pwyllgor i'r ddau roddwr. Hysbysid hefyd fod Mrs Lloyd George a Mr ATflsworth o Birmingham, yn parhau i anfon tymhor bapurau i'r llyfrgell, a diolchwyd yr un modd iddynt hwythau. I

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…