Skip to main content
Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…

News
Cite
Share

(iYlFARHDD MR CHAMiB'KRLAlN. Dengys yr etholiad fod ki lau-iwad cyfrin Mr Chamberlain ar etholwyr Undebol Bir- mingham a'r cyftiniau Y,1 parhau. Meih- ilVJd" a gwneyd bwlch byenan yn mur yr ■etii'oiaetih:. Dycrhwelwyd yr oil o'r h<iam!ber- leniaid gyda mwyafrif grymus. Gwnaed 4eiiv er iod dau ohonynt, yn analluog i gy- iiK'i'yd rhan yn y frwydr. Cafodd Mr Silas K. Hocking, yr ymgeisydd Rhyddfrydig, btawl fod y dylanwad mall yn dial mwyafrif • alholwyr Coventry yn yr un a'r unrhyw Igaetihjwed. ito.'Iacli, y mae yn fwy ¡r#I1 khe'byg yr erys y bobl hyn o dan gyfaredd per&onohaeth Mr Chamber lain. tra y bydd Pe Mr Gladstone wedi tod yn dtiigon craff yn 1894 i- gymoradwyo i syihv y y 1 ren'hdnes Syr William Harcourt neu Mr Chamberlain fel y gwy r cymwysai i'w ddilyn fel Pnf Weinidog, yn hytraoh nag Arglwydd Rosabery, gall- -asai y gwlad weinydd o Firmingham fod heddyw yr> arwam y J'eoodd Rhvddirydig fn elbyD. y Ph'listiaid. Oherwydd y gwall hwnw, y mae diwygwvr gvvladol Piydain yn gorfod medi cvnhauaf yr amryiusfdd. Ond Ó. ha ddylbeai yr awn i gwyno? Anodd elfciiu d Irgelwch dylanwad y dyn. Nis gall mil- iynau weled ond yn llewyrch ei oleuni ef. Y mae brawd y rhiniwr yn un o benaeth iaid byd masnach. yn dywysog mewn treidd- jgarweh a doethitKib fydiod, eto ni fyn pcbi Biraiingitaam wrando ai-no. Paham tybed ? Masnaahwyr a gwneuthurwyr nwyddau man o aoUr ac arian, haiam a pbres, coed a dur t'oiynt. Hwynthwy hefyd ydyn.t brif saeri a marohnadyddion deL'wau y byd paganaddd. Ond pethau i'w bwrw ymaiith yw y rhemy fel sothiach, ac yn eu. phth fe fwrir delw tfawi yr ardoil yn y man. :810:\1 Y ISIROEDID. Iha,id addef fod' y Rhyddfrydwyr wedi eu at(.ml vn y siroedd Seisnig, canys dychwel- ood llu ohonynt at Doriaeth. X id yw Ys- gotland a Ghymru vch waith, wedi: .sefyll mar gadiarn yn. eu rhych ac y gallesid disgwyK I Ar yr iwi pryd, doribarfth gwan fu yr aon- *etibwyr Sea&nig bob amser. Ar b\m o bryd •edr\c!ia.nA i'r dyfodol gan addarw iddynt eu liuriain gynbaaiaf bras drwy y doll ar yd tnamor a tboll ar gigfwyd. Addawant hefyd brisiau ucbel ar anifeiliaid a nwyddaiu «reill. Oind dichon ddaifod iddynt ati,ghofio y Igall ereill fod yn edryoh yn mlaen am ar- drethi uwdh ar dir, oanys y mae- toll'au ar fwyd a chynnydd ar recti yn dilyn eu igil-- ytdd fel nos a dydd. Ie, a thyfbied am foro^nit yr enilla'r Umdefowyr fwyafrif digonol i iFurfiio Gwednyddiaetih—'gall yr ama-ebbwvr gymeryd, yn ganiaitaol fe:l peth sicrach na siicxwvdd y bydd haid o wyr yn ymsirioli rth fw-rw golw-g yn IPJaen at yr adeg y byddant yn cvdwledda ar yr un ford ac o'V un crocjian a hwyttibau. Nad vw vn. orchwy] anodd rbaigwcled bcddyw a <lyfalu vn lied gywir eu swm o'r ysbail Nibvdd yn un gwerth ymffrostio ynddo. Yn wir, gall droi yn fwv o golled' n,ail, elw wedi talu i bawb a ^geieiant. Rbaid ymgnoesi rhag aagjiofio rhan y labrwr druan a'i denlu o'r da. '"MedldStih ddilyno'ln twylilwyr," fydd ei wedd i el. WFDI OOtLLI. Gwniaeftb yr ymdrecihfa igryn hafog yn '■^hlitb yr hen aelodaii oedd yn ymgedsio aim Gelodaeth. yn v Senedd "newydd. Gadawei' i m.' fras redeg drwy y lfliai mwra-f admibydd- us. Dyna Mr Joynson Eticks' yn Manches- ter. &vr dawn us ond ffol, ac un werbhodd ddir weetiaeth oes am ull y tafarn- wyr. Collodd Mi Wilil Crooks ei Pedd ar •■al yr boll draff«rt,h a igvmerodd i <ldycbwel- yd adretf pan ar banner ei daith oarngvlcb y byd. Aeth Mr Harold Cbx ac AIlglwydd Robert Cecil g.vda'r genlli, er Itawenydd i laweroedd. Cyffelyb fu tyngied y Cyrnol Seely a Syr Henry Norman—dan o ae'loda-u .f Wednyddiaetb.' Anfotnwyd Mr Pike Pease, y Chwip Undebol, yniaitli beb d reges. Cwympodd Syr G-eorge Douigibty yn Grimsby, g!a.n werinwr syml, ond goludog 3 ddjiwn a dynoi'iio^itlhj fras—f^wr o'r enxt Mr Tom Wing. Yr oedd Syr George yn .in o benaet-biaid, mwyaJ egniol1 yr ardoi: CJofidus fu meithiant "P.W.W." y "Dailv News" a Mr Chiozza Money—dau' newydd- ladurwr enwog. Nid oes omd vchvdig fis- .oedd er pan enilodd Mr Dimir^irevs v sedd yn Bermtond^y oddiax y Rhvddfrydwyr. Cud bwriwyd yn.ta.u allan vn ddiserenofii -Sin fwyafrif yr etholwyr. Gofidus fn cwymp Fyr J. W. Benin yn Dwoninorb a Mr Leif Jonei) ym Westmorland. O'n banfodd v Edwards vn Maesyfoi^ ?, '^iyi ^tlfrid T^aweon yn Ciiclcermoubb. JHynodd plaid TofiLr roddi sedd Bydd" -vdls i Und'ebwr yn Cbckermoatli er portbi riv-vd^ *u pechadurus. Da fu cael ymwared 'a r j I <^laux^ Kiay—igwr hvf a chwe "v \a'r Ajlr]l-vd- Rupert' Guinness, y •a^rilawydd. • daU ereiI1 ° aelodau'x M P a<> I cwympo vn y gyflafan, r> Mr Peise, y Chwip Rbyddfrvditr, a Mr .Russell, is-gadeirydd Adran Amaethyddol Iwerddon. (Iherwydd ei ddirwestiaebh aeth Mr T. H Undebwr Annibvnol, yn aberth i ddylanwad arglwyddi li-GeT. Da tu cael ymwared a Mr Victor Grayson. Nis gallai efe e\d weithr-du a neb ynNhy't' »y jin" Yr cedd mcr geinciog a chroee a fitiwydd gwyn. Methodd Mr Timothy Davie.9, y Cymro, ag enill y sedd vn Louth. WEDI ENILL. Ail etholwyd torf fawr o r hen aelodau, ,-a chafwyd ,-reill i lanw y bylchau a wnaed nt' Yn vr ola.li wele ddethohad bychan o wvr enwog vn eu palWed,ga< tl,au: Syr Thomas Barclay, Blackburn; y Parch Silvester Home, Ipswich; Syr Fred. Low, Norwich Mr Mr S. L. hughes (Sub Rosa), v "Morning iteader" Svr Gpo. Kemp. Manchester, g°rch.iyg'r Mr .Tovngon Hicks. Y maent hwy oil yn decbmi ar eu bjrwyd Seneddol. Da g-wel d Mr Gibson Bowles yndychweh-d i'r Senedd fel Rhydd- ■JI\, a1' f 1 bod yn ab ennol rai a ^"iV ?}'• E'tvnir hefyd groeso i -Arglwvdd Hugh Cecil, er nad yw • _1njnl(lr ° gyfaill diwygiad. Gwych ? 1 J°^n B r ns wedi enill conweet ar ei holl ^lynion, ac y maent vn ami a cnwerw. Er yn Babydd tnnllyd, eto, am ei ^>d yn ddiwypiwr crvf, hyfryd gweled Mr Bellr^ yn dy h velvd. Dycbwelwyd bron yr oil o'r ic ni raid ofni am y gweddill. A Arcrlwydd Charles Beres- ford eto unwith i'r Penedd i edrych ar ol y Llvnges. Dim y evmerir mes-ur da o ddy- ddordeb vn ATr Tom Wing, Grimsby, a Mr Henry Twi-t. Wig an—dau a°lod newydd i fywyd Seneddrl end wedi cyrhardd Ty'r CySredin ar ol cyflnwni vr annisgwyliadwy i bawb. Dichon mai ATr Emmott. vr aelod Rhyddf;rydi dros Oldham. anfonir i'r Senedd gyd-?'r nifer lu" ocaf o bleidleiiiau. Saf-si r ben y pol gyda, 19.252 o gefnogwyr vn £ eJog droft:. Ar gyfrif ei zel dros ddiwv?io cyfurd-r' tn y L1-. thyrdy, gwerth- -fawro,gir pr" ''n"^ldeb Mr Henniker Heaton. Gvda rh i eitbri dau dychwelwyd arwein- wvr vr Wr'hM ir5 yn s;ryno. Bydd Mr Ed^ar Jpnes yn ychwanegiad gwertMawr at 'i' n' u Cvmiei,g. Y ma« amryw o or-uor> A-lcdau Lla.fur vn aros; ac un oho1 vnt fydd "Tad v Tv yn y Senedd new d 1. Er h 11 w nialrwydd Llun- di'.in enillrdd y Khvddfrydwyr oddeutu pump ar hu "in o'r geddau. Y GWYDDE' OD A'U DYSGYBrAETH. t DY Yn vr vm e-5" f«a- svdd yn tymi at y ierfyn <ddyf p- -vb mai y gadarn oedd wych-'f <i ihrefn ai dysgyylaeth. Svdd yr Iv.e -ionistiaid (Nationalists) yn dycbw?Ud i Dy-- Cyffredm yn g^.fach rhif ,ac vn >wv e-;niol am eu rhyddid_ Dis- gwviiant fod V d- dd gevllaw pan y bydd naill blaid fel l1 .11 yn eu llaw. -eu cefnogaeth end ajn clerig. os nad dilead y ■wtjt. Tybia i1; > lt -i:„d vr Vi,eolion dreth ar v dreth gylioeddus. iPabaidd yn v: ri' rhvd,j vr Undebwyr Nid yw yr. <]*■ £ <' I ;urhvw ammo dau; Ymreo ae, i -d.- n or_8ifcr* al. hyI1. Fod ond m 'fb gvfeillion vn barod i Mr Cha^ ru ^a-rir,n er mwyn cefnog- offrynmu a ertb „u m svdd skr ar SJ aeth gr;f j -dran Doriaidd o.r blaid un p^ya, rVvddeiod ond o raid. Os i gynahrair r d lw^ blaid yn Ued g>lfa^ gedy yr et > rwYddelod fargeitno am 'tal eun^b jT'Ww;h 6thoUad cyffredinol cya pe.n ychydig fisoedd. Gellir cymeryd yn ganiataol fod ystad bresennol pethau yn eu boddhati, ae wrth gofio yr athiawiaeth Babaidd fod jr amcan yn cyfiawnhau'r moddion, nisi gellir bod yn sicr ai ar y citrig- wyr ynte ar .\11' John Redmond y gwrendv ein cefnderwyr. PENDBPIG, DARLLAWYDD, A FICER, Y tri hyn fu blaenoriaid twvll a gcrmes yn iihymor yr etholiad. Gwn iod llu o Kyddtrydwyr gwych ac Undebwvr da vn eu plith. Und y ma.e mwyafrif mawr y teulu yn caru eu llogellau ac vn chwenych awdurdod y tuhwnt i bobpetii. Bu rhaid i Esgob Llundain atal a. chystwyo ficer Woolwich oherwydd iddo drtfnu gwa.an- aeth diolch a llawenydd yn ei eglwjis y Sul diweddaf am y fuddugoiiacth a eniliwyd ar y Cristi n gloew a'r Ymneillduwr ffvdd- lon, Mr Will Crooks. Bwriadai gael gor- ymdaith mewn diilad gwynion, a tiirefnasai ganu y Te Deum (Ti Dduw a folvvn). Ond lliniarwyd ei wallgofrwydd gan wialen ei feistr. Ymddvgcdd llawor or clerigwH- nid fel gweinidogion yr Arglwvdd lesu, eithr fel angyli. n tvwyeog y fagddu. Am y darllawyr, defnyddiasant eu diodydd fel yr arf effeithi;laf, mewn undeb a myrdd o eiriau camarweiniol i lethu y gwira.c arwain eu cwsmeriaid i gaethiwed. Ni lifodd cymaint o gwr wa licer mewn etholiad erioed feafai cerbydau modur wrth ddrvsau v rhan amlaf o dafarnau y deyrnas, a chyme:id eu llonaid drachefn a thrachefn wyll yr hwvr yn drwm o ddi,od i'r pol. 0 bob rhan o'r wlad daw y newydd am oruchwylwyr arglwyddi yn dodi y scriw ar lafurwyr. Bygybhid taflu tyrfa, allan o waith ac ereill o'u cartreii, os na roddent eu pleidlais i'r Bygythid taflu tyrfa allan o waith ac ereill o'u cartreii, os na roddent eu pleidlais i'r Undebwyr. Nid oedd modd diane o afael v treis-wyr ond drwy byith celwvddau fuat-ent yn faich ar gydwybod. Teimla miloedd o weithwyr nad yw dycgelwch y balot yn ddigonol. ANRHAITH PLAID LLAFUR. I Y mae'r etholiad wedi profi y tuhwnt i amneuaeth mar, gall arwe.inwyr Llafur ddi- bynu ar werin y dinaeoedd. Anrheithwyd y blaid yn y frw\ dr y tuhwnt i ddisgwyl- iadau pawb Yr" wyf yn ysgrifenu cyn gweled y canlyniadau olaf, ond eddyf y "Labour Leader" fod ystad pethau yn ddifrifol. Wele ei eiriau;- "Allan o 37 o etholiadau yn vstod y tri diwrnod cjntaf enillasom dair ^edd a chollasom chwech—colled o dair. Llwydd- asom i ddal gafael mewn 16 o seddau a chollasom 12 ereill. Nis gaJJ yr un Llafurwr vn ei bwyll gymeryd arno fodd- loni ar 19 o etholiadau lhvyddiannus a 18 o rai afiwyddiannus., Di»gwylia,<om bethau llawer gwell." Dvwed y golygydd ei fod yn edrych yn hydexus i Ysgotland a Ghymru, ond lied siomedig yr ymddengys pethau yno. Tra. yn cydymdeimlo a'r blaid I.fut yn ei badtyd ai tybed nad yw y golwy yn ffurf o eosp am eu hymddygiad taiog ait blaid Ryddfrydig? Ohea-wydd penchwibandod Sosialwyr a Lla^urwyr collodd y Rbydd- frvdwyr vn agos i ddwsin o seddau. a genvf weled fod MrWill Crooks yn tre^nu er beithio y wlad i'r amcan o ail gyfanu y rhengau; a goreu., oil pe y dilynai ereill ei esiampl. Ond yn gyntaf peth, rhaid i blaid Llafwr a'r SosiaJwyr ddy:igu cydweithredu a'r Rbyddfiydwyr drwy roddi a cbymeryd, onide, collali-fe yr ychydig weddill o barch ac I ewyllys da y cyhoedd. CA-NIVYR.