Hide Articles List

32 articles on this Page

Advertising

,Caernarfon

Rhiwlas

Porthdinorwig

Nantlle a'r Cylch.

Bethesda a'r Cylch

Llandwrog

; Ebenezer

Fourcrosses

Pwllheli

Porthmadog

News
Cite
Share

Porthmadog TRETH Y TLODION TREFLYS. Mae treth y tlodion yn mhlwyf Treflys yn 3s 4c yn y bunt yr hanner blwyddyn. YR EijLWYSI RHiYDDION.—Mae y per- sonau ean'iynoil wedi eu dewis yn swyddogtfom am eleni: Llywydd, Parch. D. J. WiUiaims; >. ywydd, Ptoch. T. Bas6«ft«t; ysgriifeaiydd, Mr, W, p. Jones: Morfa Bydhan; tryftorydd- Mr D. R. Thomas. MAR/WOLA ETH. —tBu Mr ^Morris Evan Morris, fferyilydid, 'Hiigh-atr«i&t, nn o drig- ianwyr hynaf y diref, ifiarvv pirydnawn lau. Yr oedd er's amiser yn anailuog i fyned' oddi- amgylch Yr oedd yn fab i'r diweddtar Mr Da<nied Morris, meistr cyntaf y porthladd yma, a ibuyn. aelod o'r Bwrdd Undeb am flynyddau. Gedy dri maib a merch, gaef Mr Daniel Morris, Mr M. W. Morris, Birken- 3s. lid. YR AFR AUR, I C AfilO N It < head (Mr !W. E. Morn# a Mrs Riciutrd Eo fcerte, Snowdon-street. YNADLYS.—Cynnaliwyd ddydd Gwener, I gerbron Capten Drage a Mr J. R. Owen. Yr oedd ym ohiriedig er's tri. mis achos Catherine Mandeloph. 67, Chapel Street, a Eyhuddid o foddwdod. Ymddengys fod ei hymddygiad yn ddiweddar ychydig yn well, a thaflwyd yr achos allan.—Gwrthodwvd trwyddedau cwn i oddeutu wvth o bersonau, a gohiriwyd un achos.—Gahvodd y C-lierc (Mi- David Breef-c) sylw at y priodoldeb o gal adeg arbenig i ystyried ceisiadau o'r natur yma. Fel yr oeddis yn eu trin ar hyn o bryd perid cryn drafforth i'r llys a'r heddlu. —Cydolvgai yr Arolvgydd Jones ag ef. Y TIRIOGAETHWYR.—Mewn cvfarfod o'r Cynghor Dinesig, darllenwyd llythyr oddiwrth Mr J. E. Greaves (ATglwydd llag- law y Sir) yn erfyn am gydweithrediad y Cynghor er cael cyfarfod cyhoeddas yn y Neuadd Drefol er ceirio cael dynion ieuainc I i ymuno a'r Tiriogaetfrwyr. Pasiodd y Cynghor i gefnogi y mudiad, ac ar gynnyg- iad Mr' Ellis Griffith, yn cael ei eilio gan Mr D. P- Evans, penodwyd y pwyllgor canlyn- ol i weithredu ar ran y Cynghor :—Mri John Humphreys, W. Morris Jones, T. Garth Jones, J. Bryant, R. Newell, J. Owain Hughes, a'r Cadeirydd. Pasiwyd i roddi y Neuadd Drefol yn rhad at eu gwasanaeth. Penodwyd Mr R. E. Owen yn glerc i'r pwyllgor-

Criccieth

Llanrwst

Waenfawr

IPenmorta

I Rhiw, Lleyn

Corwen

Abersoch

Beddgelert

CYNGHOR GVVYFFAI A'R DWFR

CYNHADLEDD DEONIAETH ARFON

ARDDANG0SFA GEFFlLAU P8RTH-1…

PWLPUDAU CAERNARFON.I

[No title]

I DAMWEfNIAU YN NHENYOROES

tYNGHOR SIROL MEIRION

BIIDYDDWYR ARFOiN A DAD-GYSiTLLTLAD.

CORAT* CYMRU A CHORAU AMERICA.…

Advertising

C \\ hDD LLENYDDGL A CHESDDOROL…

Y DHVEDDAR MR ROBERT WILLIAMS,…

MORDECAI YN WYDDEL