Hide Articles List

32 articles on this Page

Advertising

,Caernarfon

News
Cite
Share

Caernarfon SHRUBS. SHRUBS. SHRUBS.—For full particulars sc-e advertisement Thomas Hughes. 35. Dinorwic Street. Carnarvon. FFAIR.—Mwvn tywydd rhaigorol cynnal- iwyd flair GaLanmad, ddydd Sadwrn, a daeth. âlaww o anifeiliaid a plnynwyr a gweriih- ■wy. yn nghyd. Owyno yr oeddis ei bod yn Blac, a. chymeryd gwocdi gyffredinol ar y ifiair Gwerthwyd fed y oanlyn: BucllOd, 12p i 15p; hetffrod, lOp il 13p; blwyddiaid, 7p i 9p. Y-M.O.A.—iMewn cytfarfod o'r Pwyllgor fue:ithiol, nos Fawrth, etholwyd Mr Rhys Williams yn g^deirydd am y flwyddyn. cLdy- a. Mr George Davey yn is-gadieiiydd. D YRCEJAFT AD.—Yr wythnos hon bydd Mr (H. Roberts, piif iparoed' tierk yn Nigoraa-f Rheiiffordd Caernarfon, yn dechreu ar ei waith fel prif booking clerk, yn Ngorecuf iDirtbych. CYFARFOD "YMADAWOL. — Nos Lirn diaeth nifer fawr o aelodau eiglwye Moriah, ar wuhoddiad y diaconiaid, x igyfarfod ym- adawol a'r Parch H. Harris Hughes, B.A., B.D. Llywyddwyd gan Mr ThomalS Hughes, U.H., ac wedi sylwadaui igan Mr Eleazer Owen, arolygwx Yegol Sail y plant, a'r Paunch D. O^Brien Owen, diolahodd y Pairch. (H. Hams Hughea or ran Mrs Hughes ac yntau, am eu geiiriau cared iig, a dymun- odd IWb iMwyiddiant i'r eiglwys. iCafwyd Oaneuon .gan Misses; iEkined Jones :a Nesta Joneig, Mr H. Vanghan Davies, a Miss Polly Kughea a/i chwmni. Cyfeiliwyd gan Mr Orwitg WiHmms. Ylmadawodd y Parch H. IT. Huphes a'i dleulu dydd Mawrth,a chvnnal- f iwyd cyfiarfod edfydlu y gwr parchodig yn "W-oinidotg Prince's-road nos Ian, pan y cyn- itrychiolwyd ejgilwye .Moriah gan y Mri R. Nwnman Davies aic S. MaurPco Jones. MARiWOfLAETH.—Nob Fawrth, bu farw Mrs Roberts, priod Oapten Roberts, 11, Seigontinm-terraoe, wedi cyiatnidd maith a 1)1 in. fYiroodd yn oelod fFyddlon yn; ghner- »aleai, ile y bu yn atihrawee yn yr Ysgol Sni am dros uigains mlynedd'. Heblaw ci phriod1, i Cap Roberts, igedy da.ir chwaer-1If6 Whcekin, Caernarfon; Owen, a .Mrs Gibson, o Xc/nlg-e'fni—nith, Mifw E. Parry iRotberts, yr hon a breswyliai gyda Ihi. a tiraTrd, y Piaircih' W- iP- iWiMiajius, D.D., Ji&ndore. Yr osdd Mrs Rolbertei y.n ch w aer tiraTrd, y Piaircih' W- iP- iWiMiajius, D.D., LaMme. Yr osdd Mrs Rolbertei y.n cnwaer i'r Uiweddar Mr (Dtarvtiki Wiiiiaimfi, Btoti CaRrog, yr hwn a ifu farw sllynedd. IBu yr nrjgbadd (piteifat)- kki^xid' (Gwener, pan y jgwasanaethodd y Pa^cb Dr Owetn Davugs. Dyma drefn yr orymdaith :—Cer.byd cyntat: Dr iDaviete, Dr Rtoberts, ø. Mr D. P. Tho- mets, ovfroithiwr. Yr 'hers. Ail gertbyd: -Cja^yten Roberts, pniiod tDir W. P. Woilliaone, I.&.T.dbre, ibnawd; Major Wbiakin, ibrawd- yn-nghytfraiJth; Mr iWm. Eidwardl Whiskin, nai. Trydydd igerbyd Mr Owen a. Mr Gib- son, :Llb.I1.gclni, brodyr-yn-ngbyfraiith Mir Gmetgory,- Mr Dient Joaiee, a Mr Roberta, Caewnaiifoin. ARDDANOOSTAD.—'Djddi jlau, (yn yr Institute, dangoewycB gwaith igwnio « gwaith coed, efu., a -wruaed gan yagoJiheiigion yn mynychu Ysgol y Cyrtgbor a'r Yisgod Gen- 1a.eWQl. Agorwyd igton y Du.rprwyiF.aer ■fOvjxgihorvdd John 'Priichaird), yn absennot- 4deb J Mner, ilyyryddyrjd gan yr Henadur Robert. IPdrry, yr hwn yn hWTS yxAydig o «ylvradan a didywediodd1 lei Uod1 yn hyderu y deuai y danigosiad yn eefydliad blynyddol er mrwyn iiddynit gwnaith eu plaayt. gynnyg pleidlaas o ddiol-chgarwch i'r ilvwyd-d a'r agrerwir eyiiwodd; y Parch J. W. Wynne Jones (fioer Lla^ubeibirg) fel yr oedd pethan wedi newid er psun oedd Elf yn. yr )-agor. Yr adeig bono ife dclid symiau mawr «in igael dysgu petham oedd bochgyn yr oeG yma. vn cael em hyfforddi ynfldynt am <Itdim.—^Eiirwydi y fbleidlais gan (Mr Hum- phrey (Evans {prilCaithxavr Y^gol y Bechigyn), a phasiwyd yn uaifrydol.—Yr oedd y pethiaai a ddangoswyxl dll o anaawdd rhagoml, ale yn rivoddi tyBtioliaeth ainlwig i ddiWlYdrwydd yr athrawon, ;Me Frances #Jones, Felinheli, yn T gwniad' waith, a'Mir T. M. Smart, Oaier- njai'fon, vn y gwttitih ooecJ. YNADLY1S BIWRDEIOTOL.—Cynmaliwyd heddyw (LI un), igarbron y Maer iyr Henad u J. P. iGregcxry) aic ynadon ereill.—Goirchy- arvn-wyd i EJiaa Williams, Snowdon Tem- roeraaSoe, Oastl^-etji^at, d'aiu y oostau am idael i'w aimdde fyned ar dan.—Gw-yeiwyd Henry Edwards, 4, Henwalia. am anulwd- hau i arobelb i ortfon ei faehgeai i'r yagot. Dj-wedodd y diffynydd nae gallai anfou. ei fachgen i'r ysgo] er ceisrio pob fifordd. Yr ■oedd yn roddlon iddo \giaed ei i tfwrdd. Penderfynodd: y iFainc anfon y bachigen i'r •'Olio'" llJe6 y ibydd yn un ar bymth oed, y diffynydd- i g-yfranu 2s yn yr wythnos at ei gynnaliaeith.—-Oylvuidd'wyd Evan Jon 32, )Greengiart^-&tiree(t, a RoibeUt Morris, Wedl- street. o dori yr heddvroh trwy ymladd Gonchymynwvd iddynt dalu y coetau. Cy- buddwyd Jane Roberts o arfer iaith oMl- wedodius o diori'r lieddwch trwy ymlddi gvda Margaret Jones, South yr ban hefyd a ddygwyd i fyny am dori'r ihood- web. DiTWYwyd JaJie rts i 8s 6c a'r oostav a rbwynrwyd hi a Margaret Jonee yn y ewm o bum' punt i yr beddwob am tilwe* mis.

Rhiwlas

Porthdinorwig

Nantlle a'r Cylch.

Bethesda a'r Cylch

Llandwrog

; Ebenezer

Fourcrosses

Pwllheli

Porthmadog

Criccieth

Llanrwst

Waenfawr

IPenmorta

I Rhiw, Lleyn

Corwen

Abersoch

Beddgelert

CYNGHOR GVVYFFAI A'R DWFR

CYNHADLEDD DEONIAETH ARFON

ARDDANG0SFA GEFFlLAU P8RTH-1…

PWLPUDAU CAERNARFON.I

[No title]

I DAMWEfNIAU YN NHENYOROES

tYNGHOR SIROL MEIRION

BIIDYDDWYR ARFOiN A DAD-GYSiTLLTLAD.

CORAT* CYMRU A CHORAU AMERICA.…

Advertising

C \\ hDD LLENYDDGL A CHESDDOROL…

Y DHVEDDAR MR ROBERT WILLIAMS,…

MORDECAI YN WYDDEL