Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

'-----_.'--_-.;:;;:;;.;;;;.;;"';.;;.;;.'--'…

TRWY'R FFENESTR¡

PERSONAU A PHETHAU

News
Cite
Share

PERSONAU A PHETHAU Penodwyd Mr. J. J. Uoyd Willams, prif- athra.w Y,sgoT Ramadegol Croesoswailt, ya bEifathrarw Ysgol Raonadeigoil Rhuthyn. Y mae'r Fabian Soaiety wedi cyhoedcfi pamphled CJymraeg gan Mr J. R. Jonas, Caemarfon, ar "ISosialaeth ya Nffolexmi'i Beibl." Oherwydd rnarwolaeth ei dad, y Parch H. Cynffig Darvies, y mae Dr Arnold Davits ya dychwielyd adreB o'i mlaea oeahadoJ ya China. Mae pob hyder yn awr y bydd i Mr-, Kkihard Conwy, C.S., Ll'jandudSnOj yr hwn sydd wedi bed yn ddifrifed wael, gael «i adifer. Yn nghytBar^od blynyddol Bwrdd Dwfr Cowlyd, prydnawn dydd Gwener, penodwyd yr Henooiur Dr. R. A. PrXchard, Conwy, yn llywydd am y flwyddyn nesaf a Mr J. W., Raynes, Liysfaen, yn is-gade:.i7dd. Siaradodd Proff. Tom Evans a Dr Hjoghi Wiillaams miewn cyfarfod cyhoeddlie yn II Bala o iblaid i wyr ieuainc PenHyni ymuna a'r Fyddin Dir. Dy-wedai Dr Williams y byddai y ddysgyblaet/h o wertih xaawr t'c dynion ieuainc. Dywedir mown rhai cylehoedd fod ym- rwymiad wedi ei roddi y ,bydd ail ddarllen- iad y Mesur i Ddadgysylltu yr Eglwys Gym- reig yn dilyn mor agos ag fydd yn bosiibl: i ail ddarlleniad y Mesur ArianoL Penderfynodd y Commisiwn Egtwysig Cymreig dydd Mercher i gyhoeddi y ddwy gyfrol gyntaf o dystiolaethau, a byddant y» ymddangos yn fuan. Bydd y dystiOlaeth yr oil gyda'u gilydd yn llanw tair cyfrol. Mae y oenhadon canlynol wedi cvrhaeddl y wlad hon ami eeiibiant: Parch J- Ceredig Evans a'i briod; Parch John Jones ai -ferch; a Aliss Laura Evans. Hefyd y mae Mrs Roiberts a Miss Bassie Roberts wedi dyfod gyda. hwy i gartrefu yn Nghymnu. fn; Lloyd-George oedd yr unig foneddiigea oedd yn ,N¡hy'r Cyffredin yn ^rando Jj Canghelllydd yn traddodi araeth y (lyllideb. Cafodd iganiatad arbenig gan y Llefarydd, yr Ihwn hefyd a roddodd docyn i Mr Wo George i fyned i'r Ty. y, i adroddiad am Yc4gol Sirol Gwrec- eam, rhoddodd yr Athro J. E. Lloyd, ColeG v Gogledd, ganmoliaeth nodedig oucile1. .Miss A. J. Jones, B.A., y Rrifathrawes yn Yegol y Genethod. Merch ydyw "Miss .Jones i'r Parch W. Jon«s, Oacoiarfon K^ o Borthdinorwig. Yr Athro IJoyd rodd&a adroddiad am Ylsgolion Sir Dinibych. Pasiwyd gan Brifysgol Cymru, ddydd Gwener; i anrhydeddu Syr S. T. Evans, y CyfreithiwT Cyffredmol; Proff. Euno Meyer, MT John Ballinger, Prif Lvfrgelydd Llyfr- gell Genedlaethol Cymru; a r Parch Evan Rees (Dyfed), Caerdydd. Rhoir gradd M.A. i'r ddau olaf D.L. i Syr S. T. Evans, a D.Lit*t. i Proff Kuno Meyer. Boireu dyddi Sadwrn bu farw Mr. EmaJiu^ Jones, Marl Farm, Llan^wstenui'- Brodor o Fag'lit ydoodd, a symudodd a ochrau LLm- dudno tua 50 mlynedd yn dl. Bu yn brycue- Wr Pont Conwy am lawer b'wyddyn, ac yr oedd yn ™ o'r vmgeisyyr To^wudd a lwydd. lit flynyddau ,n ol i dr«i J O awdurdod ar Gynghor y dref hno. Yr oedd yn dad i Mr Job* Etalyn Jones fydd vn gyT-u y goach fawr yn ystod misoedd yr haf o Gaernarfcm o aJti(gy.ch y y a. Dydd Mercher, ^T^rin^ pmdwyJ V Parch H R. Williaims, Colwyn Bay, Miss Mary Crompton. Gwajai^tW^" £ "S-Tw Wdell,'Baraks » Warrington; 0. w. w morwynioo J E°nWiiiaJ (Amlwch), oedaynt Miss M. E- xnt-v. 1 a. AJabel ofrwaer y priodfab, a'r 0 — StWai fel ««.' Weai'r b,ioduaf,?^" byniodd Mr a Mrs Williams y gwahodoed- irion yn Penrhyn. Walton, ger Warrington., Yn Llundain y treufar y gwyliau mel.

[No title]