Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…

Advertising

[No title]

- CYFLiWiR DIODDEFYDD IEUANC…

Advertising

TELU 0 BREGETHWYR

[No title]

-.,----.----I CYNGHOR DINESIG…

TWTYLtL HONIAUAU YX MIXGOR.…

[No title]

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…

News
Cite
Share

gwaith yn golygu cryn lafur i'r arholwr, cefais bleser mawr wrlh fyned o ysgol i ys- gol, a da genyf gael dwyn tystiolaeth i'r gwaith rhagorol sydd wedi ei wneyd yn y gwahanol ysgolion. Y mae rhif yr ym- geisawyr ac ansawdd y gwaith yn uwch yn < Scii on III. nag y bu erioed. Mae mwyafrif yr ysgolion yn teilyngu gair uchel o ganmol- ,scth am llafurus gariad tuagat y plant. Y <ic:-ba!ti. adau goreu oeddynt iSalem, BetU el, .ii-exi-er, Cwmyglo, Bryngwyn, Bont- Uftivydd, a Nant Padarn. Cefais fy modd- hau yn iowr yn y plant yn eu gwvbodasth :1 Iiiiio,, I'll llyt'r. 'Roedd y rhan fwyaf ill". ei feistroli yn ddeallus. Yr oedd y darllen hefyd yn bur foddhaol ar y cyfan. ond buaswn yn annog yr ysgolion i ddarllen y Beibl ochr yn ochr a'r llyfr. Nid oedd ond ychydig iawn o'r plant yn gallu adrodd y salm yn gywir. 'Roedd y rhan fwyaf yn methu yn y drydedd adnod. Haedda iBeth- el ganmoliaeth am y modd y dysgwyd y plant i adrodd y salm. Gallwn longyfarch ein gilydd yn galonog ar waith ardderchog eleni, a phleser calon yw gweled yr adfyw- iad sydd yn yr ysgolion. Dosbarth anrhydedd. Marciau 100: — Y ddau gynlal: -Nora Joiies, Bryngwyn, a Hugh Vv iiiiams, Saleun, 9o. i r all dri: Meilu- Owen, Nant Padarn; Lilian Harris, Salem, ac Owen Parry, Bethel, 94. Y tryu. ydd dri: Richie E. Jones, Salem, 93; Henry xior Jones, Ebenezer* ac Etue Hughes, Bethel, 9. Cydradd pedwerydd Alaggio iiiiams, Be the!; Harold Stanley Jones, Salem; Mortudd Jones, Bontnewydd; Wil- lie liughes, iniaesyare, 91; a Maggie Parry, Waenfawr, 9U. Do&bartn cyntai: Sydney Ellen Evans, Bontnewydd; David John Harris, 6alern; ao Harold Rees, iBryngwyn, 88; Gaynor Ellen Jones, Ebenezer; ac Arthur xtoberte, Saiem, 81; Katie Oriffith, Ebenezer, 86; Eanrytj T. itowlaiids, INanD Padarn; Ellen Jane Roberts, Cwmyglo; a Catherine Louisa Jones, Bontnewydo, 85; NesLa Jones, fealem; a William Humphrey Williams, Ebenezer, 81; Mary Emily Wil- liams, Moriah P.D., 60; Glyn Vv iiiiams, Salem; a David Nile Jones, Ebenezer, 79; Johnnie Jones, Waenfawr; a Thomas Wil. liamsj Pendref, 78; David Roberts, Saron, 77; Lizzie Mary Jones, Cwmyglo, 76; Wil- liam Lloyd Roberts, Jerusalem; Emily Da- vies, Salem; E,. W. Court, Moriah P.D.; -John huguee, Bontnewydd; Neil Griffith, Bethel; a Tommy Evans, Bontnewydd, 75. Ail ddosbartii: Jennie Williams, Waenfawr; a Maggie Parry, Bethel, 74; M. D. Philiips, Bryngtwyn; Gwladys Jones, (Bethel; O. M. Hughee, Cwmyglo; Laura E. Jonee, Cwmy- glo; a Johnnie Davies, Siloh P.D., 7o; Willie J. Owen, Salem; Hannah A. Wil- liams, Nant Padarn; a Robert Parry, Beth- el, 72; Vvilliam G. Jones, Saron; Maggie Hughes, Nant Padarn; Ethmi Roberts, Jerusalem; Jennie Jones, Bryngwyn; ac Ellen A. Davies, Nant Padara, 71; Nell Williams, Cwmyglo; Katie Jones. Moriah P.D. a Blodwen Williams, Waenfawr, 70; David Evans, Siloh P.D.; Mary Emily Ed- wards, Dethei Robert Henry Williams, Siloh P.D.; Nellie Owens, Siloh; Hugh Owen Hughes, Waenfawr; Ellen Jonee, Ebenezer; iL. Mabel Jones, Nont Poda-rn; Hughie Norton Jones, Ebeniezei!; Willie Thomas Williams, Bethel; Margaretta Jones, Saron; a Maggie Jones, IBryngwyn, 69; Grace Ellen Jones, Bontnewydd Cassie Williams, Nant Padarn; Martha Williams, Ebenezer; Katie Gray, Bontnewydd; Blod- wen M. Jones, Bontnewydd ac If or Tho- mas, Bontnewydd, 68; Katie Thomas, Eben- ezer; Annie Jane Roberts, Bozrah; Winnie P. Davies, Cwmyglo; Lizzie Parry Jones, Cwmyglo; a Robert John Williams, Nant Padarn, 67; Lizzie F. Jones, Waenfawr; Annie Griffith, Maesydre; John Idwaf Ro- berts, Nant Padarn Maggie Hughes, Cwm- yglo a Katie C. Davies, Nant Padarn, 66; Nell Williams, Ebenezer; Willie Jones, Bontnewydd Lizzie Jones, Ebenezer Sarah Anne Parry, Bontnewydd; Douglas Jones, Pendref; a Tommy Hughee, Bontnewydd, 65. 1 Trydydd dosbarth Lilian Jones, Salem; Owen. David Owen, Waenfawr; a Richard Griffith, Waenfawr, 63; David H. Jones, Cwmyglo, 62; W. Ambrose Jones, Salem, 60; John Richard Thomas, Cwmygio Mag- gie Anne Jones, Moiiah P.D.; ac Ifor Wil- liams, Cwmyglo, 59; Owen H. Thomas, Cwmyglo, 6b; Maggie Mary Lewis, Boz- rah; a Fred Jones, Bryngtwyn, 57. Arholiadau ysgrifenedig. Dosbarth I. Rhai dan 12 oed. Maes Lafur, Salon IV. Safonrif y marciau, 100. Derbyniwyd genyf 71 o bapyrau, ac yn niysg y cylryw mae rnai papyrau gwir dda, yn enwedig yr un ar dQe cyntaf mewn teilyngdod. Yr oeddwn yn teimlo pan yn tynu allan y gofyniadau fod ambell un otionyiil bi-aidd I yn gaied i blant dan 12 oed, ond ar- oi der- hyn y papyrau gwelal ar unwaith fod y plant at eu gilydd, yn gallu eu hamgyffred yn lied gywir ac yn amcanu yn ardderchog i'w hateb yn uniongyrchol. Y bai mwyaf ydyiw-prinder papyr i ys- grifenu arno. Mae ,v rhan fwyaf yn ceisio crynhoi y cyfan o'u hatebion i un tudalen, ac yn dechreu ateb ciwestiwn newYdd yn y I llinell ddiweddaf o'r atebiad blaenoiol. Cofied y plant yn y dyfodol am adael un llinell wag rhwng pob atebiad. Mae llawer hefyd yn rhy fyr a sydyn yn eu hatebiad, megis "Naddo" neu "Do," ac heb ysgrifeau dim yn mheilach. Mae papyrau yr un ar ddeg cyntaf yn odidog, ac yr wyf yn rhestru y rhai hyn yu y dosbarth anrhydeddus. Mae 21 yn y dosbarth blaenaf, 13 yn vr ail ddosbarth, a 26 yn y trydydd dosbarth. —Nancy Owen, Salem, 78; Mary Kate Owen, Waenfawr, 77; Mary Owen, SaJem. 75; Sally Humphreys, Salem; ac Irene May Jones, Bryngwyn, 74; Clifford Harris. Salem, 73; Maggie Williams, Bryngwyn, 72; Annie Hughes, Saron, 71; Olwen Ro- berts, Salem, 70; Walter Henderson, Beth- el. a Willie Price, Cwmyglo, 68; Eric J Williams, Salem, 66; George 'Evans, Bont- newydd a Kate Thomas, Nant Padarn, 63; Annie M'enai Roberts, Moriah P.D., a Maggie Rowlands, Ebenezer, 62; Owen Parry, Bethel; Goronwy C. Davies, Nant Padarn; a Laura Evans, Salem, 61; Richard W. Owen, Saron, 59;. Gwladys Jones, a Willie Richard Williams, Bethel, 58; Blodwen Griffiths, Waenfawr, 57; lil- ian Griffith. Salem; Henry Parry, a Bobby Robert?, Waenfawr, 56; Janet Jones, Eben- ezer, 55; Elizabeth Parry, Bethel, 54; Ella Williams. Moriah P.D.. a John Griffith. IBethel, 53; Maggie Williams, Bethel ac Evan A. Williams. Nant Padarn. 50. Dos- barth II. Rhaid dan 16eg ed. Maes Llafur, Hanes Samuel a Dafydd. Adran (a), -hai o 12 i 14 oed :-May Stanley Jones, Salem, 97: Annie May'Williams, Bontnewydd. 89; William Griffith Jones, Ebenezer, 82 Blwyn P. Gruffydd, Bethel, 81: 'Lizzie Williams. Bethel, 76; Ivor Griffith Hughes, Bethel, 73; M. Jones, Ebenezer. a James Williams, Salem, 71; Robert G. Williams, Bethel. 67; Jennie Myfanwy Jones, Salem, 64. Adran (b), Thai o 14 i 16 oed: — Hannah Lizzie Jones, Bethel, 95; Hughie Robert Jones, Ebenezer, 00; Catherine Jane Griffith, Beth- el, 88; Jane Ellen Jones, Ebenezer, 84; Blodwen Eleanor Jones, Nant Padarn, 82; Thomas Jone6, Bryngwyn, 78; Jennie Hard- ing, Pendref, 76; M. A. Owen, Btryngwyn; Grace Owen, Saron; a Benjamin Owen, j Salem, 72. Dosbarth IIL Rhai dan 21 I oed. Maes Llafur, Yr Epistol at y Galat- raid. Adran (a), rhai o 16 i 18 oed:—Mary Owen, Saron, 95; 'Enid Stanley Jones, Sal- em, 94; Evan Evans, Cwmyglo, 92; Ellis Tudur Roberts, Nant Padarn, 79; Mary Jones, (Ebenejzer, 71; vleimie A- Parry, •' Waenfawr, 67; Nell Williams, Waenfawr, 62; Blodwen Bulkeley, Waenfawr, 57; Da- vid Edwards, Ebenezer, 50. Adran tb), rhai o 18 i 21 oed :—Richard G. Owen, Cwm- yglo, 97; Catherine E. Hughes, Maesydref, 95; Ellen E. Griffith, iBethel, 94; Mary Williams, Ebenezer, 93; Blodwen Gruffydd, Bethel, 92; Jennie Williams, Bethel, 91; Sarah J. Hughes, Saron, 84; William Rees j Nanney, Salem, 82; Mary Owens, Saron, 31. Dosbarth IV. Pob oed. Maes Llafur, yr Epistol at y Galatiaid. Safonrif y marc- ian, 100. Maggie Parry, Waenfawr, 95: William G. Hughes, Ebenezer, 86; Row- jand Roberts, Nant Padarn, 83 Thomas G- j Hughes, Ebenezer, 55; Richard L. William*, Nant Padarn, 55. j Arholiad y tonic solffa:- | Junior.—Bryngwyn, Robert Jones, Owes Thomas. Johnny Hughes, Francis Thomiaa, Wl&l-'e G. Raberte. Harolid Rees, Maggie Jones, Fraooes Williams, Jennie Jones, Katie Jomes, Tommy C. Philiips, Griffith T. Knowles, 0. R. Jones; Cwmygljo, Annie Thomas, Owen M. Hughes, Morgan J. I Hughes, PJojbert Hughee, Hughie Hughes Bethel, Imae Pan-i., Bob Parry, agg;e Parry, Awed. Giriiifitlifl, Elleai E. Griffiths, John Griffiths, Catherine J. Griffiths. M. P. WiiUiaims, R. G. Williams, M. L. Williams, Nell Griffiths. K. Lloyd Jones. Jerusalem, T. Closs Jones; Siloh, Gra.c:e Hughes. Nellie Owens, Lizzie P. Hughes, E. B. Jones. Jen- nie Hughes, Pollie Rnwkm Hughie Owen, David Evans; Pendref, Pia-urivor Jones, M. Lydia Jones, K. Pritchard Jones, Lizzie Williams, M. Olwen Jones; Salem, May Owen. Elementary.—Bryngwyn, M. D. Philips, W. T. Knowles, T. Jonee WHIiiaJiw, Idris Phrilijips, O. R. Jones; Cwmyglo, Wiliie Price; Bethel, Ellen E. Grmt- fith, G. Griffith, C. J. Griffiths, M. P. Wi"Piams, M. L. Williams. R. G. Wil- liams, Nell Griffiths, K. Iioyd Jones, Mag- go Parry; Jerusalem, J. May Williams; Siloh, Gracrie Hughes. Maggie Wailiams, R. H. Willoams; Pendrel, Sarah Hilda Jonee. I Elementary Theory.—Bryngwyn, Tommy Jones. 1st Grade.—Bethel, Katie TVjovJones, I' Ivor G. Hughes, ESlen E. Griffiths, Jennie Wlillftams; Jerusalem, Mfartfai. S. Owen; Pendref. R. G. Jones, Maggie Green; Saiem, Dora Ellen W £ 1 ams- Intermediate.—Bryngwyn, Maggie Wil- lwns, Jennlie M. Phillips, O. R. Jones; Bethel K. Lloyd Jones, Ettie May Hughes. Ivor G. Hughes, Will:e G. Ellis, E. E. Grf- fiths, C. J. Grtiffiths, J. Gr-ffiithe, M. L. William?, R. G W&liams; Jerusalem, Martin S. Owen; Siloh, Ann-e Roberts. Maggie Jones, Jennie Roberts, Ellen Jones; Salem, Evie J. Williams. 3———<