Hide Articles List

12 articles on this Page

- COMMISSIWN CREFYDD CiMRUj…

Advertising

COLLIANT YR AGERLONG -'MONK."…

Bwrdd Undeb Ffestiniog

'Cododd ei Gefn Poenus OtDlDIAiR…

News
Cite
Share

Cododd ei Gefn Poenus OtDlDIAiR WtENDID LLYLM. NID AiETECHYD YR LlWWD YDCEDD. CAEL IAICHAD Y?N Y 'GWAiED NEWYDD WaNAED GIAN DR WILLIAIMS' PINK PILLS. "Gwnaethum gamgymeriad pyiffredin iawn ychydig amser yn ol pan yr ymosodwyd arnaf gan wendid llym a phoenau trywanol yn fy nghefn. Brawychwyd fi a thybiais mai rhyw aliechyd oedd ar fy elwlod. Ond ar ol gwario llawer o arian ar feddyginiaethau dywededig at yr elwlod canfyddais fod fy nioddefiadau yn cyfodi oddiar gyflwr o Lesgedd a Gwendid, Gwaed Anmhur. Yna. adenillais fy iechyd yn gyflym drwy wneyd fy ngwaed yn gyfoehog drwy Dr Williams' Pink Pills." lDyna fel y dywedodd Mr Robert Pusey, 36, Tankerton-teiTace, Mlitcham-road, Oroydon, wrth gynnrychiolvdd y wasg Llundeinig yn ddiweddar. Aeth yn mlaen — "Oynnyddodd y gwendid yn fy nghefn nes yr oedd wn brbn \n efryd. Dadlblyg- wyd curiad y galon, a phob amser yr anadlwn i mewn teimlwn boenau llym yn rhedeg drwy fy nghalon. Awn yn wan iawn drwy yr ymosodiadau hyn, a dywedwyd wrthyf fod gwedd m-arwolaotli arnaf. "Nid anghofiaf yr ing ddioddefa-is un ooreu pan y gwyrais i gau fy The weakness in my bach increased. esgidiau. Fel y gwnaethum hyny ehedodd poen fel trywaniad cleddyf drwy fy Iwynau, a theSimlwn fy nghefn fel pe wedi tori. Syrth. iais mewn Ilewyg, ac am hanner awr nis gollid fy symud. "Crynwn fel deilen ar ol ymy&gwyd rhvv gy- maint, ac anaml iawn y byddwn vn rhydd o dwrw poenus iawn yn fy ngnlustiau; ni iydd- wn bvth yn abl i ddringo'r crisiau h.-b atvinlo yn ben-y&gafn ac heb anadl. 'IProfais rhai, meddylginiaeth,ta v.-elwn yn cael eu hysbysabu, ond oherwvad y Hdiad a gynnyrchwyd ganddynt, peidiais a chvmeryd unrhyw feddyginiaeth, a chollals b->b gobaith o fod yn lach byth mwy. "Ond un diwrnod daeth cyfaill a phamp?.led o adferiadau gan Dr Wil, P;nk Pills. Yr oedd fy ngwaed yn deneu, a tlivbiais y gvrnae cwrs o Dr Wiilliams' Pink Pills ies iddo, ond i%,feddwyd fi gan effaith ryfdo.dol y peleni hyn. Ar ol cymeryd yehydist fly;aa^ medrwn gyagu yn y nos yn hollol dawej ac f^eb °1 poen. Fel y parhavrn gyda Dt Williams' Fink Pills, medrwn gymeryd ymarferiad eto, a T'° yn ben-yegafn n€u yn Jlegg Yn raddol oollais "bob <>1 o gur yn fy nghefn x gwend!d a dydd ar ol dydd ail-eniHais nerbh Iaichawyd fi yn gyflym, ac, dioich i'x iechyd 7? Pink Pil}« i mi, yr wyf ar in c^n't/S t^n,0?n fw^ heinyf nagoedd- A DYlWED MIL0HDD FELLY. tLlenwa Dr Williams- rink rniB y gwvthien- r»u a Gwaed .Newydd, Pur, Cyfoethog, a wedi lachau llawer ffurf o DiSl1 T Gwaed, Diffyg Treuhad, Neuralgia, Dawns St. Vitus' Crydcymalau, Sciatica, a Pharlys, hefyd An- hwylderau Merched. iQnd byddweh ar eich gwyliadw-riaeth yn erbyn efelychiadau y- mae 1 pdb pecyfi gwirioneddoi yn dwyn vr enw llavvn Wh Dr WflliaJ. Pi»i pYllTforpS People. I w cael gan yr oil ddelwyr, neu an- fonwd: yai uniongyrchol at Dr Williams M^i cine Co 46 Holborn Viaduct, London; 2s 9c dlWMh• 711 rhad

Cynghor Uosparth Deudraeth

Advertising

BLATCHFUKP AI GREFYDDI

1 -.L).L)i ilti Y 1).D i CYLCHGBAWN…

Y GYMKAES.

Meddyg Mewn Penbleth

Advertising