Hide Articles List

12 articles on this Page

- COMMISSIWN CREFYDD CiMRUj…

Advertising

COLLIANT YR AGERLONG -'MONK."…

Bwrdd Undeb Ffestiniog

'Cododd ei Gefn Poenus OtDlDIAiR…

Cynghor Uosparth Deudraeth

Advertising

BLATCHFUKP AI GREFYDDI

1 -.L).L)i ilti Y 1).D i CYLCHGBAWN…

Y GYMKAES.

Meddyg Mewn Penbleth

Advertising

Advertising
Cite
Share

MAE Y CYFFEIRIAU CANLYNOL i'w cael gan E. RUMSEY WILLIAMS & CO CONDITION POWDER i Geffylaa at toster, coesau chwyddedig, ao at, roddi 'stumog, lOc y pwys. POWDWR er attal a rhagflaenu y Du neu Ddolur Byr ar Wartiheg a Ltefaid, Is y I pwys. POWDWR anffaeledig at IScothi WJfi a Lloi I Sugno, 2s 6c y dwsin. Post free. POWDWR at ladd Llau ar Gelfykwi :1. J Gwartheg, Is 6c yr un. POTELI at d<)q-i Colic ar Geffylau neu Waxthog, Is 6c yr un. OY-FFEIRIAU ANFFAELEDIQ at Fendio Llyffaint Melyn ar Wartheg. ELI at BListro, Crubs, Splints, Spavings, Ringbones, Sprains, etc., 2s y bocs. OIL fendio Briwiau, la 6c yr banner peint. DUERETIC neo UMNE BALLS, 4a y dwain. COUGH BALLS, 4s y dwsin. BALLS at Purgio iGeffylau, 6s y dwsin. I POWDWRa i Wantheg ar ol dyfod a Lloi, 3a y dwsin. I POwDWRS at Purgio i Wartheg, 3c yr un. neu 7s y dwsin. ELI at Dethi Dolurus, 16 6c y bocs. y313 LIVERPOOL • HUGH JONES AND SON I BANGOR HOUSE, I terr. PAUL'S SQUARE, GWERTHIR Tocynau {Single a Return) yn \3r mhob dosbarth gyda'r gwahanol Linellau o Agerlongau i'r Unol Dalsethau, Canada, South America, S. Africa., Awstralia,. Pata- gonia, ac i bob parth o'r byd am y prieiau isel- af. Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r gwa- hanol Reilffyrdd i bob parth am y telerau That- af. Rhoddwn Reduced Rate Railway Order i bob un o'n Passengers o Gymru yma. Bydd- wn yn cyfarfod ein Passengers ar eu glaniad yn y Station yma gofalwoi am eu Luggage, a deuwn gyda hwy ar fwrdd yr Agerlong yn mha un y byddant wedi penderfynu hwylio i'w Berthio yn y modd mwyaf boddhaol a chysurWl yn yr adran goreu o'r llong, ar y diwrnod hwyl- io. Ysjjrifeniwch air a chewch gyda throad y post resbr o'r gwahanol Hwyliadau, yn nghyda'r Fares. Pob hwylusdod. Yetorfa thad at gadw Luggage. Mae'r cyfeiriad uchod yn He cysnrua, rhea- ymol, a ohanolig i ymwelwyr a'r dref. THE BONE PHOSPHATE and CHEMICAL CO., LTD., CASTLE WORKS, FLINT, N.W. pay the BEST PRICES for Butchers and other Collected BONES, either Free on Rail or delivered at their Works. Particular! on application to Manager. y269» DANEDD YMWELA DR. JONES, D.D.S., Surgeon Dentist, Craig Owen, BANGOR (ynj agoa i'r Railway Station), a Llangefni, yn 16, Lledwigan Road, bob dydd lau; yn Ebenezer, Llanrug, a Llanberie y dydd Mawrth cyntaf ar 01 Sadwrn tal; hefyd yn Ebenezer boreu Mawrth cyn tal Llanberis, o 10 tan 12; yn Llanerchymedd, o 10 tan 1, efo Ifiss Owen, Druid House; ac yn Amlwch o 2 tan 5 gyda Air Hughes, Stationer, dyddiau Mawrth, Gorphenaf 2, 30, Awst 27, Medi 24, Hydref 22, Tachwedd 19, iRhagfyr 17; yn Bethssda y dydd Mawrth cyntaf ar ol Sefclo; yn Mangor bob dydd ond dyddiau Mawrth a lau. j BKYSIWCH I M V gaisio potelaid can y nesaf atcob, 6 q oyn i'r Acwjd fjrndi. w&elli. s 3 CofiWGh I COUGH ] FIXTURE i RDAVIES, Machynlleth. I IHlfr. joI..t, y" IT bjtel. P j] L'AVI );S'S COl.'iH MIXTUKe At Beewch, I i ItnViES'S OyUUM MIITUHE dnwyd, I DAVItS'S COniil M)XT>J«t8 Asltima, fi JUVIfiS'S. COUOil MINT! « £ JlranchiOs, ? f lES'S COt UH MIXTCRIi Has. Cr>goi, S j UiVIKS'a COtOil AUXTi «E Influenza. p '?81'N''<t'¿"¡;'6:A'M'2;t!J READ I ii IS. C JENS CORKS CORNS CORNS Positively and Quickly Removed without Pain, by the new Discovery. ESSEKCE OF HOUSE-LEEK THE ONLY INFALLIBLE REMEDY. An Entirely New Preparation, free from Caustic, or anything causing irritation to the ekin. Has been tried by many persons well-known to the Proprietor, and has not yet failed to affect a perfect removal of Corns and Warts. Succeeds where all other plasters and caustics have failed. Price 6d and Is; sent per post for 7 and 13 Stamps. HAMILTON & JONES, Chemists, Bangor. FOOT-ROT FOOT-ROT. FOOT-ROT. Dymunaf hysbysu Amaethwyr y cylch fy mod yn darparu Meddygin- iaeth Anffaeledig at y Foot-Rot. Nid oes eisiau ei ddefnyddio mwy na their- gwaith i wella y ddafad waethaf ar y tir. Tyniau Is a 2s 6c. J. H. JONES, .CHEMIST, Y MAES, CAERNARFON. 0 ASTLJB Of EL. ARNAB.V oh. ORDINARY DAILY. TOM. ROBERTS, Proprietor. c2l2 optI GEOR I LLS Eslavnpi o Lythyrau a dderbynlr yn ddyddlol- gan Berchenog if George's Pile and Gravel Pills." Park HOWIe, Salisbury Road, Cardilf, Chwehvr 24adlk, 18M Anwyl Syrl- Mae fy anwyl fam wedi dymuno arnaf lawer o wedthiau i ysgrifenu atoch i ddiglcDB i chwi o waelod ei ohalon am y lleshad y mae we-di dderbyn trwy eich Pelenau. Y nwa. yn 73 mlwydd oed; ac y mae yn h-apus genyf ddyweyd y mae yn teimlo yn hynod o iaeli a hoenus. Prsodola sefyllfa ei hiechyd i ddau beth, a defnyddio ei geiriau hi, mt yn gyntaf, i drugaredd yr Arglwydd, ao i'ch Pelenau chwi yn ail. Dioddefodd boen dir- fawr yn ed chefn am lawer o flynyddoedd, ond tna thair blynedd yn ol pedderfynodd dreia blyohiad o'ch Pelenau chwi, a mawr y lleshad a dderbyniodd yn union. Mae ei genau y, w agored wrth bawb am y Iles y mae wedi deimlo, ac yn parhau i dderbyn o hyd. I«nok^ rwymedigaeth ainti i gyhoeddi hyn er budd i oreOL Ydwyf, yt eiddoch yn ddiffuant, D. BEYNON, Goal Merchant. LLYTHYR ARALL ODDIWRTH MR BEYNON. Hydref 22ain, 1904 Anwyl Syr, Deng mlynedd yn ol, ar gais fy anwyl fam, yagrifenaLs yn gynm imwm i ddiolch i chwi am eich Pelenau Rhif yr Ail {No. 2 Pills). Mae mam eleni yn bodwar again a phedair oed, ac yn mwynhau iechyd da-dîold1 i'ch Peleni chwi, a thru yr Arglwydd yn beoaf, wrth gwra, ye dywed hithau.—Ydwyf, etc.1 D. BEYNON. II Pont-y-Gwaith, Glam. Anwyl Syr,-Dymunaf eich hysbysu gyda dielchgaimch, & hyny er mwyn ereill a all fCMti yn dioddef, fel y bu'm i cyn i mi ddyfod yn admabyddus O?eh Peleni clod fawr chwi-set.. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Flynyddau yn ol, pan mewn poenau aiawrion, yn gorfod oadw'm gwely gan gefn dotw. ua, ac wedi treio pob path a ailwn i ac ereill feddwl am dano, nea wedi cwbl anobsithia., a chredn nad oedd gwellhad i'w gael i mi, daeth cymydogee i mown i edryoh am dauL Pan y gwelodd fy sefyllfa dywedodd "Ddyn t Pahamybyd-dwehfarw,pasymmaomeMyW iniaeth yn ymyl. Y mae yn rhaid i chwi gymeryd GEORGE'S PILLS, a hyny ar ,DJh waith." Gyrwyd am danynt; ac wedi i mi eu cymeryd ryw bedair gwaith cefaia y iaftk ryddhad naa dichon neb ei gredu, er drwy boenau mawr; ond y mae y ffaith yn area. Nid wyf byth oddiar hyny wedi cael y fath boonau; a phan y teanlaf fod y poenaa tel; yn awyddus am ail ymaflyd ynwyf, nid oes genyf ODd trei at y blwch a chymeryd y dogm arferol, sef dwy o No. 1 wrth fyned i'r gwely, a bydd pob arwyddion ohonynt wedi ea hyeah ar ffo oyn y boreu. Ydwyf, yr eiddoch, etc., T. THOMA& Gwerthir y Peleni hyd-glodna hyn yn mhob man, mewn Blychaa 1< lie a ill 10 yr un* gyda'r Post, Is 2c a 2a 10c yr un. Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael mewn tri ffurf: — No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS (LABEL WEN). No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (LAB-EL LAS). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES (LABEL GOCH). RHYBUDD.-Bydd,vv ch ofalus wrth brynu "PILE AND GRAVEL PILL6L" wth bod ju oael y Genuine Pills, 86f PELENI GEORGE. Percheriogs J E, OF-OltGEg M.R.P.Si, HIRWAIN GLAM DETJFISOXj PRIS S-WLILT Y TRAETHODYDD ,v CYLCHGRAWN SAPOiSOL CYMRU. Sefydlwyd yn 1844, gan y Parch Lewis Edwards, D.D., Bala I ERTHYGLAU GAN BRIF TSORIFENNWIRR CYMRU CINNWYSIAD RfilPYH MAI, 1908 Y Weinyddiaeth: Gan y Parch Evan Jones, Caernarfon Savonarola a Phrotestaniaeth; Gan Eifed Yr Eglwys a Chwestiynau Cymdeithasol. Gan Mr E. Rees Griffith Beirdd y Mynydd a'r Mor. Gan Mr T. Gwynn Jones Dameg y Mab Hynaf. Gan y Parch W. Griffith, M-A., Talsaraau. Awdl—Yr Eirs, Gan y Parch D. Glanaman Jones, Pontardawe Cestyll Cymru. Gan Cybi Dinas Duw Austin Gan Mr J R Jones Ieithoedd Gwneud. Gan G Addysg a'r Athraw. Gan. Mr Caleb Rees, B.A., Caerdydd Nodion Llenyddol a DiwinyddoL Gan y Parchn R. G. Robeits, W Robley, a'r Golygydd ANFONEB POB ABCHEBiOJK I BWYDDFA'R "HEUALDt CAERNARFON. OLBRIOO the mine, as above ground. 1 j It makes the plainest fare I I a feast. )