Hide Articles List

12 articles on this Page

- COMMISSIWN CREFYDD CiMRUj…

Advertising

COLLIANT YR AGERLONG -'MONK."…

Bwrdd Undeb Ffestiniog

'Cododd ei Gefn Poenus OtDlDIAiR…

Cynghor Uosparth Deudraeth

Advertising

BLATCHFUKP AI GREFYDDI

News
Cite
Share

BLATCHFUKP AI GREFYDDI (At Olvgydd yr "Hrald Cymraeg.") Syr,—Gweiaf oddiwrth lythyr Mr. Ruws yn eich rhifyn diweddaf fed y ddadl Sosialaidd yn tynu tua'r terfyn. (Cyn iddi orphen, dym- unai ddatgan fy niolchgarwch i chwi am roddi cymaint o ch go tod i drafod y mater a chan- iatau i ni ryddid y wasg. Pa un ai cywir ai anghywir, nid oes dim yn well na cheisio nithio y syniadau hyn fel y caem oil ryw gymaint o oleuni. I ddechreu, gorfu i mi fy hun sefyll yn erbyn magnelau Mr. GwTyneda Huws, ond deffrodd y cawr o Rhostryl^n. Y mae Mr. Huws wedi dadleu yn bur dueheuig^ a hwyr- ach, i rai o'ch darllenwyr, yn argyhoeddiadol. Pryd bynag y temtid y Scsi^lwyr i brophwydo cai Mr. Huws gyfle da. Gwaith peryglus yw prophwydo, yn enwedig os bydd Mr. Gwyn- edd Huws neu y .gwrth-Sosiaiwyr o gwmpas. Gan nad yw Sosialaeth yn bod nac wedi bod I peth dyrys iawn yw prophwydo sut y bydd t pethau o dan ei theyrnssiad. Gresyn na fuasai lr, Huws yn ymwneyd mwy ag egwyddor hanfodol Sosialaeth yn lie ymdroi yn barhaus wrth yr ymylon. Kid oes a fyno tai cyfartal a- ISosialaeth o gwbl. Gellir cael tal cyfartal heb Sosialaeth, a Sos- ia,laeth heb dal gyfartal. Ceir ymgais at sefydlu tal cyfartal bron yn mhob galwedig- aeth. Y mae y cyfreithiwr yn codi tal yn 01 graddfa sydd wedi ei sefydlu gan gytra-ith gwlad. Felly hefyd Undebau Llafur; hawl- iant h>m a hyn yr awr. • Yr un modd y medd- ygon drachefn, y mae ganddynt hwythau radd- fa E-efydiog. Gellir cael cynghor sal gan un cyfreithiwr, a chynghor da gan un arall, eto chwech ac wyth yw y tal i'r naill a'r llall- i'r doe;th. tel y ffol, y medrus a'r anfedrus, y diog a'r gweithgar. Er fod gwahaniaeth mawr yn ymddangosiadol rhwng cyflog meddyg a chyflog gweithiwr, )eto rhaid cofio mlii yn nghostau yr -alwedigaeth y mae yn benaf. Ac os gwir a ddywedir am dreuliau byw aelcdau y icyfrin Gynghor, ca llawer heolgarthwr gyf- log mwy mewn gwirionedd na hwy, earn nad yw yn newid ei groen mor amI. I Ond wedi'r cyfan, ni rydd y dyn cyffredin bwys ar fod pawb yn cael yn union yr un cyf- log a'r llall. Ei fater ef yw cael cyflog rhes- ymol, fel y gall fyw yn y modd goreu posibl. Nid oes a wnelo tal eyfartial, cariad rhydd, anffyddiaeth (mewn enw) a Sosialaeth o gwbl, ddim mwy nag sydd a wnelo cadach coch a hi. Damwain hollol yw cysylltiad y rhai hyn a Sosialaeth. Mater hanfedol Sosialaeth yw pa un ai hunanles nifer o ddynion sydd i lyw- odiraethu gwlad ynte lies y cyfan. A yw gwaith nwy Caernarfon i gael ei gario yn mlaen er rhoi arian yn llogell un dyn ynte er lies y dref? Dyna hanfod Sosialaeth. Yn sicr, cyt- una Mr. Huws a mi mai dyma hanfod Cristion- ogaeth hefyd. Dywed Crist wrthym am i ni beidio byw i ni ein hunain. Ond nid er lies y teniantiaid y mae y meistr tir yn derbyn y rhent, eithr er ei fwyn ei hun. Nid er mwyn y wlad y mae y dyn yn agor shop. Felly, ar y Sul yn unig yr ydym yn Gristionogion. Nid er mwyn dynoliaeth y cerir maanach yn mlaen felly, melldith a phechod yw masnach. oGofynwYd amryw weithiau yn nghyfaTfod miawr Caernarfon, pa un ai y bragwyr sydd i reoli y wlad er eu maoitais eu hunain, ynte'r bobl? Dyna hanfod (Sosialaeth, ac y mae y Mesur Trwyddedol yn llawn o Sosialaeth. Dy- wed nad oes* gaji Vldyn hawl i wneyd a fyno a'r eiddo ei hun os na fydd hyny er lies pawb fel eu gilydd. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu ac nid dynion; gwirionedd a chyf- iawnder ac nid hunangais. dynion. Pahiam v rhoddir bara y plant i'r cenawon tirfeddian- wyr? Pa wasanaeth wnant hwy yn awr i'w ^wlad ? Nid diwygiad cymdeithasol yw Sos- ialaeth, ond sefydlu cymdeithas ar yr eg- wyddor ei bod yn fwy na'r unigol. Nid oes gan ddyn hawl iar ddim ei hun; cyd-hawl a'i frodyr sydd ganddo yn unig. Nid" Fy I Nhad," ond "Ein Tad." Nis gall gan hyny ladd ei frawd ar orchymyn unrhyw ddyn. "Yr un yw hanfod Sosialaeth," meddai Dr. Clif- ford, "a hanfod crefydd Crist." Os yw v Dr. yn iawn, beth am safle Mr. Gwynedd Huws? A chan fod Mr. Blatchford yn Sosialydd, y mae yn Gristion mewn gwirionedd, er nad j mewn enw. Y rhai olaf a fyddant flaenaf.- Yr eiddoch, etc., J. R. JON^S. Oaernarfon. I

1 -.L).L)i ilti Y 1).D i CYLCHGBAWN…

Y GYMKAES.

Meddyg Mewn Penbleth

Advertising