Hide Articles List

45 articles on this Page

Cynghor Plwyf Abererch.

Liys Siroi Dcigeliau.

Uys Sirol Porthmadog.I

News
Cite
Share

Uys Sirol Porthmadog. GfWASANAETH MEDDYGOL. DYDD IAU.—Gerbron y 'Barnwr William Evans. PUIS ESGIDIAU.—Hawliai William Evans, orydd, Porthmadog, 17s 5c oddiar James James, Chapel-street, eef gweddill dyJedus am esgwl- iau a werthwyd i'r difiPyTnydd.—Dygodd gwnug y diffynydd dderbvneb am swm a dalwyd i'r llys, ond gwadai nachafod.d fil am 17s 6c.— Dyfarnodd y Barnwr yn ffafr y gofynydd. ARCHEB WiaNYDDLVDOL. -1 Gofynai William Jtones, (5lanllvn, Penrhjnn, am archeb weinyddiadol. Yrr oedd ei ddvledion tros 50p. —Dywedai y diffynydd mai 3p 8s y mis a enillai, ac wedi talu 9s y tren ni byddai yn weddill ond 2p 19s at dreulion yr holl deulu, a gynnwysai ddog o blant. 'Gorchymynodd y Barnwr ef i dalu 16s i'r"gofynydd, D. Jones a'i Fab, cyn y llys neeaf. GWASANAETH MEDDYGOL.—-Hawliai J. -Jones Morris a T. E. Morris, ysgutorion y di- ■weddar Dr Jones Morris, Porthmadog, 6p l'fls -6c eddiar William Ei chard fl, Greaves' Wliarf, am wasanaeth meddygol gan eu diweddar ¡ frawd.—Gwadai y diffynydd fod yr arian yn ddyledus.— Dyfarnwvd dros yr hawlwyr am y '1 swm a, hawlid, y diffynydd i dalu yn 01 4s y mis.—Yr oedd gan Mri Morris hawl arall yn orbyn Ellen Roberts, o'r Garn, am Ip 19s am wasanaeth meddygol gan eu diweddar frawd. DyfaTnwyd dros yr hawlwyr, y diffynydd I dalu yn 01 3& y mis. HAWL AM B>RIS DI'LLAD.—Gwysiai Mri Evans Bros., Paris House, dilledwyT, bedwar I 0 bartion am ddvledion. Mewn un achos, yn mha un yr ymddangosai Mr J. Jones Morris ■dros y tad. Dywedwyd mai y ferch gafodd y nwyddau.—'Rhoed dyfarniad yn erbyn y fercli am y swm a hawlid, sef 4p. Rhoed dyfarniad hefyd yn erbyn y tad, W. Jones, am 1p 15e. Yr oedd yr hawl yn 2p 10s.—Yn achos Owen Williams, Beddgelert, dangosai Williams dder byneb, a rhoed dyfarniad dros y diffynydd gyda'r costau. Gohiriwyd achos yn erSyn I Owen Williams, Penrhyn, er mwyn ychwanegn ■enw y ferch.

Wesleyaid Porthmadog a Ffestiniog.

Ynadlys Bangor

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.

Ynadlys Llangefni.

Ynadlys Sirol Caernarfon

;ABERDARONF

ABERMAW.

BALA.

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

CARMEL. I MARW HENAFn'oWR-…

CLWTYB0NT.

CRICCIETH.I

DOLGELLAUI

GARN, DOlBENMAEN.

j FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANAELHAIARN.{

LLANBERIS A'R CYLCH

LLANERCHYMEDD.

ILLANKWST,

MENAt BRIDGE.

NANTLLE A'R CYLCH.

PENMAENMAWR

PENRHYNDEUORAETH.

PENYCAE

; PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHOS A'R CYLCH

TOWYN. I

TREFRIVV.

[No title]

:klAnW SYOYN MEWN CERBYD.

IDAP*IWAfN DD^FRsFOL YN r\iGHAcrtGVBi.

I-I.Y MEDDYG A'R BWRDD.

NEWYDD PRUDD

MAWR BERYGL AGERLONG

I Y CHWARELAU.

"UNo I GODI GWRTHRYFEl".

[No title]

Cynghor Dinesig Bethesda.