Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. HER I'R PENDEFsGlON.

DATTOD Y DUMA ETO. j

Y GYNNADLEDD HEDDWCH.

[No title]

j PERSONAU. PHETHAU.

Annibynwyr Dinbych a FHint.

IAnnibynwyr lIeyn ac Eifion.

! Cymanfa Annibynwyr Weirion,

News
Cite
Share

Cymanfa Annibynwyr Weirion, CYFARFODYDD YN DIN AS I MAWDDWY. Cynnaliwyd yr uchcd yn JJuias Mawddwy jVlehetin 12ied a r 13eg. ¡i Bu cynnadledd yn y prydnawn, ac yn absen, .okieb yr H}oarch E. Morris, Dyffrvn, ohe^ wjr-ud gwae^ead, dewiswyd y Parch "\V Pari Huy„s, B.U., Dolgellau, i.r gadair. J)ueth W o Gorwen a r Aberma\y ajn y Gvmanta nesaf, a dewiswyd yr oiaf.—Adrodd- looau y PwyJlgorau. Cenaaaeth -artrefoi • Jfod. yr eghvysi canlynol i gaei y symiau a ganlya ar gyiartaledd y casgliadau a ddaw i law •—• hydyweirnen, 5p Cyn-wyd, 10D 10s lV-nn'aJ Op; Nazareth, Op; Glyndyfrdvvy, dp varrog' op Aitnog, 4p LIwygwrii, 5p Le:tws, 3p 10s- Boruiwnog, 4p; Harlech, 20p Parch W. UW, 15.D., a JJr Lloyd' 1 ymddiddan a cnyfeili- ion jJyffryn.—Awgrvmwyd mai doeth 1 r eg- lwyei lydd yn gwneyd cyfnewidiadau ar e* haddoidai, os yn gwneyd cais am gymhorth at Hyny o Drysorfa y ll, gyUvvyno y plamau < SYIW y pwyllgor.—Duwiswyd y p^r.sonau can- lynol j jfod yn gasgiyddion am y Hwvddyn neSaI: Mri L- J. Davies, Llanuwchllyn Grii- fithb, Rhiw; Evans, Pennal; Evans, Abcrdyfiy ^ariis, Brithdir, a'r Ysgrifenydd.— Mabwys- ladwyd yr uchod yn unfrydol. Pwyllgor diT- wetol: Cymeradwywyd awgrym y pwyllgor < roddi sylw. neillduol i i- Sabbadi Dirwe.stol, a. mai buddiol fyddai i'r gnveinidogion newid pwlpud a'u gilydd ar y Sui hwnw.—Dewiswyd y porsonau canlynol yn bwyllgor :1ri lIps, Bala; Thadeus Jones, Liandrillo, Asaph Collen; Richards, Trawsfynydd; Evans, Llan.. egryn; J. S. Thomas, 'iowyn; Thomas, thog; a Davies, Ganllvvyd, yn ysgrifenydd,— Pen derail wyd fod y Parch Owen Daviea I ■ gynniychioli yn Nghymanfa Ddirweetfil Gwynedd. Amlygwyd llawenydd o vtekd Mr Davies, Dolcaradog, yn bresennol gyda ni, ac yn ytn- ddangos mor iraidd ei ysbryd.—Ail-ddew swyd fyr y Pwyllgor Arianol; Mri. J. Parry, U.H., Bala; W. Hughes, V.H., Dolgellau; Parry, Aberllefeni Williams, iMaentwrog a Mr Davies, Dina.s,1 'yn -lie y diweddar Mr JU Hughes-Jones, Aberdyti. CYMDEITHAS GE.\ADi)L LLUNDAIN. Galwodd Mr L. J. Davies, Llanuwchllyn, sylw af- sefyllfa arianol y gymdeithas. Mae t.'reuliau y Gymdeithas am y flwyddyn ddi- weddaf yn fwy o 12 mill a bunnau na'r der- by niadau. Giwnaed apei at bob un o'r cyfat- wyddwyr i wneyd ymdrech neillduol i gasglu 40p i wneyd y diffyg i fyny.—Pasiwyd yn un- frydol fod y gwaith i gael ei ymddiried i D-. Lloyd a Mr Davies, I apslio 'at yr eglwysi CJ pliersonau am gyfraniadau. Pasiwyd fod yr ysgrifenydd i ddadgan cyd- ymdeunlad y frawdoliaetli a'r Cadeirydd, y Parch D. Roberts, LlanuwcMyn; y Parch; Peter Price, B.A., iDowlais; Thomas Price, Tabor; Mr Evan Francis, Llanelltyd; Mrs Jones, Caetgwernog; Mrs Evans, Aberllefeni ac erei'll.—Darilenwyd ilythyr oddiwrth X Parch Lewis William.s, gynt, yn anog y gweinidogion ieuamc i ymuno a Chyra- deithas Gynnorthwyot y Uweimdogion. DADGYSYLLTIAD. Cynnygiwyd penderfyniad cryf ar Dd.ad.. gyeylltiad gan Mr Adams, Abermaw, a phaso jwyd ef vn unfrydol. "MODDION CYHOEDDUS- Gwahoddedigion y Gymanfa eleni oe.idynt y Farchn. H. Elvet Lewis, M.A., Thomas Nichol- son, Llundain 11. Gwylfa IRoiberts, Llanelli JI Ben Davies, Pantteg. yn nghyda ihai o weini- dogion y sir. Er i'r hin fod yn anfanteisiof, daeth cynnulliadau da yn nghyd, a chaed hwy.

Cynghcr Gwledig y Valley.

Cynghor Dinesig Bethesda.