Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. HER I'R PENDEFsGlON.

DATTOD Y DUMA ETO. j

Y GYNNADLEDD HEDDWCH.

[No title]

j PERSONAU. PHETHAU.

Annibynwyr Dinbych a FHint.

News
Cite
Share

Annibynwyr Dinbych a FHint. Y CYMANFA. Cynnaliwycl yr uchod yn JirYII Seion, Rryrnbo, daydd. Linn a Mawrth. (jvtMtu y gynnadledd fore Llun, Mr Hugh Edwards (Huwco Penmaen), Rhyl, yn llywyddu. Penodwyd y (Parch, J. D. WiO'iams, Ftlint, yn gadeirydd y tiwyddyn ddyfodol. Cyiiwynodd y Parcli J. 1). Wiiliama i'r gynnadledd adroddiad Cenl:udaeth 'Uartrefol y cyfuncieb. Teimlid yn d^.oichgar i'r eglwysi am eu ceÎllogaeth i'r genliadaeth wertnfawr hon, gan, ar yr un pryd, erfyn yn daer am chw:uiegiad yn y cyiraaiadau, gan foci nifer fawr o eglwyÚ bychan eu rhif o fewn y cyfundeib yn sefyli mewn anrren am gynortliwy gyiweddoi. i):olchwyd i'r Parch. J. iD. Williams (ysgrifenydd) a'r Parch O. J. Owen (tiytsorydd) am eu .siiwasanaeth da ar hyd y hlynyddoedd i'r genhadaeth hon. Hdyd, i Mr :.1< Thomas Fflint, am archwilio y cyfrifoo. o berthvnas i'r is-b\vylls^or er edrych mewn i fater treuliau tRithio i ac o gyfarfod- ydd chwarterol a. chyman»aoedd y cyfundeb, patsiwyd ei fod i 'barhau, ga,n ddwyn ei adrcxld- lad i'r gymanta nesaf vn ddiffael. Penouwvd y Parch ID: <j>iivei-, D.D. J. Charles, jJiiioych; y Mri Thomas Jones, Cwrecsam J. Alorris EiLis, Fflint; ynghyd a, cliadevrydd a.c ys-grifenydd y gymanfa, bwyllgor er trefnu gyfer cynnadledd y gymanfa; ysgrifenydd 1 fed yn eynullydd. Hofyd, fod rhaglen y gynnadjedd i'w hanfon j bob eglwys yn y cvvundeb, o leiaf ddwy wythnois yn Haenorol i gyniiaiia-d y gymanfa. Cat'wyd gan y Parch dyddorol am sefyllfa yr enwad "n sir Fiilint. Annogwyd yr eghvysi yn y sir, ydynt heb yswiro eu heiddo. 1 v neud hyiiy yn ddiymdroi. Enwyd y Parehn T. E. Thomas, Cocdpoeth; J. 1). iVViiliams, H. hOT Jones, Mr IX Jones, Hartshe.ath; ynghyd ag ysgrifenydd v cyfun- dob, yn bwyllgor er tsicrhaii manylion cywir parthed V. cyTunddb ar gyfer y blwyddiadur. Pasi^.vyd yn Imol v |>eriderfyniad canlynol —'Fod y gynnadledd hon yn mawr gymeradwyo gwaith y nrynnadledd fawr Ryngwtiidwriaethol a gy.11 elir ddiwedd yr -wythnos hon yn Hague, er y««tyried cv.estiwn heddwen mewn lleihau ysibryd ynghyd a darpariadau rrtvfel, gan wneutbur yr egwyddor o gyflaifiareddiad rhwng teyniaisoedd yn egwyddor y rhaid ei cliydnabod cyn appelio at. y cledd; bod yn iJawenychu am fod Prydain yn cymeryd mor facui- llaw mewn .arwain xeymaeoedd ereill yn y mater holl bwysig hwn. Gyda brwdfrvdedd mawr pasiocfd y gynnad- ledd y pendertyni, yn cydnabod ymdrech y 'Llywodraetih i setlo pwno Addysg", ond yn goitidio ohc-rwydd tynu mesur Mr M'Ken'na yn ol aciyn llawenychu fod y IPrifWinidog wedi addaw dwyn meeur ymiaen yr eistedkliad nesaf. Pasiwyd penderfyniad arall yn gafw sylw at bwysugrwydd pwnc Dadgysylltiad yn Nghymru ac v dylid ei ystyried gan v Senedd bresenol gan fod' Cymru wedi dangos vn eglur yn yr etholiiv! diweddaf fod mwya?ri; v bobl o'i bldd. J Pasiwyd fod copiau o'r penderi'yniad cyntaf i'w hanfon ir Prif Weinidog, Gw-einidog Addysg, yr aelodau se.ncddol di*os y ddwy sir, a'r bwideidsref; ac fod copi o'r "ail bender- fyniad i'w ant'011 i'r Prif Weinidog. Am ddau o'r gloch cynnaliwyd cynnadledd berthynol i bwyligor Ysgolion SabboLliol y ddwy sir. Llywyddwyd gan y Parch H. Ivor Jones, ^cadeirydd y pwyllgor. Baich yr anercliiad o'r gadair Axloedd, egluro y ll«e ddeiiliai i'r ysgonon yn svlwedd- otuMi yr amcanion hyny. Rboddes -1r S. 'Roberts, y trysorydd, ei gyfriion, a darllenodd Mr J. Morris Ellis, yr ysgrifenydd, yr adroddiad am y flwyddyn, pa un oedd yn dra dyddorol. in ddilynol, darilenwyd dan bapur godidog dros ben, y naill gaji Mr J. Wilcoxen, Coed,po<eth, ar "Y ma.nteison a'r anfanteison o gyfyngu addysi? grefvddol i'r YolioYl Sab- j bothoJ yn unig"; a'r Hall gan Jlr W. Dinbych, ar Angen maw yr i sgol Sabbathol yn v dvddiau presen.nol." Yna cat wyd rhyddyniddiddan nodedig- werth- fawr ar gynwy-j y papyrau, a'r ;ui.erchiad o'r gadair. Gweinyddwyd mewn pregethu ga.11 y Psrchn H. El vet Lewis, R. Wil- liams, Maesteg; Dr ID. Oliver, [R, 'Roberts, Rhos; T. :E. Thomas, Coedpoeth I>. Jones Rhuthyn D. Wynne Evans, C^er: J. Dinbych Pandy Williams, iRhyl • a T j' Williams, PwJlglk I'TWITUIWII dydd Mawrth cyimelid oedfaon mewn dnu addoldy, a'r hwYr imewn tri. C&f- wyd gweinidogaeth rvmus, gwrandawiad a stud, ac yr oedd y c-anu yn soniarus.

IAnnibynwyr lIeyn ac Eifion.

! Cymanfa Annibynwyr Weirion,

Cynghcr Gwledig y Valley.

Cynghor Dinesig Bethesda.