Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. HER I'R PENDEFsGlON.

News
Cite
Share

HER I'R PENDEFsGlON. Dydd LJun nesaf, bydd y Prif Weinidog yn cynnyg yn Nhy'r Cyffredin ei benderfyniad hir-ddisgwyliedig ar Dy'r Arglvvyddi. Weie gyneithiad oh-ono.- Er mwyn cyflawni ewyllys y bobt, tel y mynegir hi gan y cynnrychiolwyr etholedig, rhaid fydd cyfyngu trwy gyfraith allu y Ty arall i ystumio neu wrthod Mesurau a besir gan y Ty hwn, fel y sicrhaer goruchafiaeth i ddyfarniad t-erfyndl Ty'r Cyffredin yn ystod j Qes un Senedd. A defnyddio ymadrodd y Prif Weinidog ei hunan, verth ateb ,Mr. Balfour ychydig ddydd- J iau yn oJ, "byr yw y rhagdraith." Y mae'r gyfrol drwehus i ddilyn. Hyny yw, byr, ond cynnwysfawr ydyw y penderfyniad, ond bydd y Mesur sydd i ddilyn yn un pwysig o ran ei effaith ar Gyfansoddiad Pirydain hyd yn nod os na bydd yn un amleiriog. Anffawd, yn ddios, yw gorfod troi oddiar Iwybr Diwygiad Gwladol er mwyn dinystrio caerfa y barwniaid ysbeilgar. Ond anffawd anocheladwy ydyw hi. j Mae'r arglwyddi yn cydnabod mail Ty'r Cyffredin sydd i lywodraethu yh y pendraw. j Pan fo'r Toriaid mewn mwyaf-rif ynddo, bydd y pvndefigion yn gadael i'r Ty hwnw wneyd fel y myno. Ond pan ethoIoV wlad fwyafrif w Ryddfrydwyr, hona'r pendefigion hawl i newid, cwtogi, llurgynio ac atal eu Mesurau. Bellach, y mae'r adeg wedi dyfod pan fyn Ty'r Cyffredin fod yn feistr. Cesglir gan y craff na fwriada'r Weinyddiaeth lwyr ddileu hawl y pendetigion i newid Niesurau na'i taflu allan. Mae'n debyg y bwriedir caniatau iddynt hawl i dailu I allan Fesur ddwy waith neu dair. Ond I bwriedir deddfu y gall 'l'y'!r Cyffredin (mewn l rhyw fodd nad esponiwyd mohono eto) wneyd Me&ur a wrthodo'r Arglwyddi yn ddeddf er eu gwaethaf, heb apelio at y wlad mewn etholiad eyff redinol. Pa bryd y cynnygir y Mesur? Pa beth a wneir os gwrthodir ef ganDy'r Arglwyddi ? A eir yn mlaen a'r IMesurau ereill sydd ar y rhag- len Ryddfrydig? Neu ynte, a fydd Etholiad Cyffredinol yn 1908 neu 1909? Amser a ddengys. Ond gellir nodi deubeth bychan a ddengys sut y mae'r gwynt yn chwythu. Mewn arraeth fer a wnaeth y Prif Weinidog yn Exeter, wrth fyned adref o Plymouth, dywedodd:— "Nid oes reswm paham y dylem oddef ein ffrystio a'n cilgwthio i Etholiad Cyffredinol. 11 pieth salaf yn y byd fyddai gadael i'r Ar- i¡ glwyddi drefnu ein gyrfa. Dywed y "Standard" na fyddai y Weinyddiaeth ddim gwell ei saiie ar 01 pasio'r Mesur, apelio at y wlad, a chael mwyafrif, os byddai y Rhyddfrydwyr yn apelio at y wlad ar holl bynciau eu rhaglen. Wel, cawn wc-led, os byddwn byw.

DATTOD Y DUMA ETO. j

Y GYNNADLEDD HEDDWCH.

[No title]

j PERSONAU. PHETHAU.

Annibynwyr Dinbych a FHint.

IAnnibynwyr lIeyn ac Eifion.

! Cymanfa Annibynwyr Weirion,

Cynghcr Gwledig y Valley.

Cynghor Dinesig Bethesda.