Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

f^«TU I>il £ Ts XTy" T eTjlT…

ECSEMA A GWAED WED! Ei WENWYNO.

[No title]

Advertising

I DIRGELWCH PLA DU.

Advertising

STREUON TAID

YR EIDDOCH YN BDiOLC.HGAf?.…

News
Cite
Share

YR EIDDOCH YN BDiOLC.HGAf?. BONEDDIGES IEUANC, YN WAN AC YN SAL TRWY ANAEMIA, YN YSGRIFENU YN HYAWDL AM DR. WILLIAMS' PINK PillS. Wythno.s ar cl wythnos y mae llythyrau di- rif o gamnoliaeth a diolchgarwolt yn cyrhaedd perchenogion y feddyginiaeth fyd-adnabyddas Dr. Williams' Pink Pills for Pale People. Byddai yn anmhosibl virgraphu yr oil ohonynt yn y co Jo triad hyn. Esiampl ydyw y llythyr a dderbyniasom yn ddiweddar odddwrth Miss A. E. Green, 50, Highdown-road, Hove. Brighton. Dywed yn ddibetrus mewn ymadroddion sym! ac argyhoeddiadol fod Or Wiiiianis' Pint Piils | for Pale People wedi ei hiachau hi oddnvc th Anaemia, a dadblygiadau difrifol, y rhai a arweiniodd i Gamdreuliad mewn ffurf beryg>us. | Yegrifena y foneddiges :— Yr wyf yn un o'ch cleiiion diolchgar. Yn wir, yu- ydwyf yn teimlo y dylwn fod vedi anfrjn y liythyr hwn o giod i Dr. Williams' Pink Pills fiynyddau yn ol. Yr oeddwn mor wael ag yr oedd bosibl i mi fod oddiwrth Anaemia. Fel y mae ilawer o bobi yn gwybod (cxnd hwyrach na wyr rhai) fod Aiusrnia yn dadblygu mewn gwahanol ffurfiau; gyda mi cymerodd uoi o'r ffurfiau mwyaf poenus, act camdreul.ad llym. Weith- DYMA EI iau dioddefwn end ych- HARWYkDDION. ydig am gyfnodau maith, ond wedi hyny yn bur .sydyn, a heb un achos gweledig, byddai vmosodiaclau o fyrdra anadl, a theimlad llew- ygol yn cael ei ddilyn gan wendid (ynnyddoll yn fy rhybuddio fod gwaeledd yn all ddyfpd. Ar ol hyn byddai poenau ofnadwy yn fy rarest ac ar draws fy ysgwyddau bron fy llevhu. ao ar ol cymeryd ond ychydig fwyd, bydoent yn dod yn fwy llynt, tra yr oedd cyfog ofnadwy yn ei wneyd yn anmhosibl i mi gadw dim ym- borth yn y byd yn fy nghylla. Nid oedd o bwys yn y byd be h gymerwn. byddai y poenau yn dychwelyd. Yn ami byddai cur ofnadwy yn fy mhen yn fy mhoeni mor ddrwg fel na fedrwn godi fy mhen bron. Medr Ilu o fy nghyfeillion ddweyd beth y mae Dr. Williame Pink Pills wedi ei wneyd i mi. Dechreuais eu cymaryd tra yn cael ymov iad eithriadol o dost o Anemia, ac ar ol ych- yd:ig am.<;cr yr oed<lwn yn llawenychu oherwydd. caef rhyddhad gwirioneddol. Parhaodd y gwellkd yn sefydlog, t-eimlwn yn heinyf ac yn grvf. a chyn hir yr oeddwn yn fod hollol wa- hanol. Byddwn yn mwynhau fy mwyd, ac ni fyddwii yn dioddef Diffyg-treuliaid ar ei ol; a chymerwn yma-rferiad yn yr awvr P gored a cherddwn vn nN heb dei-mlo mor ofnadwy o flin fel cynt. Daeth fy ngpoen yn gJir a0 yr oeddwn yn hollia-ch. Heddyw ni allaf ddweyd gormod yn ffafr Dr. Williams' Pink Pills." Yr eiddoch yn ddiolchgar, (Arwyddwyd), Ann'ie E. Grreen. Y mae miloedd heddvw yn raddol fyned i gyfiwr truenus o wendid oherv.^ydd prinder gwaed, ac y mae tystiolaeth ar bob llavv fod ÐT. Williame' Pink Pills for Pale People drwy eu gallu rhvfedd i gyflenwi digon o Waed Cyfoet-hog, Coch i'r gwythitenau gwelgioll. wedi iachau vn ba-rhaus achosion o'r ddau n'w oddi- wrth Ancemia. Gwendid Cyffredtnol, CamdTeul- ind, Ecsema. Crydcymala-u. Sciatica, Neuralgia. | St. Vitus' Dance, P^rfys; at wendi^au menvw- L ol y mae yn anhebgorol. Yn cael ei werthn gan yr hofl fasnach-yr, ond sylweh eich bod vn cael v-nelenau gWll'lOneoo(,ol (&a1 h gair fel nchod) m wnaiff rhai ereiil ddim lies i chwi. Os mewn amheuaet-h. anfonwch at y Gwer hwyr Ptrvdeinig). 46. Holborn-viaduet, Llundain, gan a.mgau 2s 9c am un blwch, neu 13s 6c am chwech blwch. Anfonweh am lyfryn darlun- ediu) dvddorol yn desrrifio llawer o a^feriadau, yn Thydd drwy'r llythyrdy.

.WATT A BTT.

Advertising

I DIRGELWCH PLA DU.