Hide Articles List

8 articles on this Page

- NODI JN.

News
Cite
Share

NODI JN. We If 11 n waith eto yn vinyl yr etholiad flair blynedd ar y Cynghor ir. Y mae yr Kn -westiwn marr yn ein gwym-bu eieni a.'r tro ovnt. set v cwestiwn o dalu at gyfranu addvs'C Eglwysig o'r trethi. Hyd yn hyn y mat: 5iroedd Arfon, Meirion. a Mon wedi anu cadw bwjan "y dreth at addvsg Egiwysig" vn mheii drwy i'r Cynghorau 'Sirol yn ol cyn- Uun Mr Lloyd-George bendlerfynu uno a pheidio rhoi arian y dreth at yr ysgolion Eg- iwysig. A hyn barhau? dyna ydyw ewes- tiwn mawr yr etholiad hwn. I » Dywedein cyfoesoyn Toriaidd o Fangor fod yn hen bryd cymeryd' y Tjoriaid i lywodraettau ar v Cyr.ghoraui Sir, gan y bycPdai iddynt hwy I ostwni .ein trethi i'r fath raddau ag a fyddai yn sicrha-u. i'r siroedd eu bod wedi gwneyd yn tawn. Oud pa fodd y maent yn addaw Ilei- than y trethi, methwn a deall, gan. eu bod ar yr un awynt yn hysbysu eu bod am fynu hefyd roddi Deddr anghyfiawn 1902 me*™ grym, yr lion dd yn rhoi bawl i d'defnyddio arian o'r trethi tuagat gynr.al addysg emvadol yn ysgolion dyddiol yr E'glwystvyr a'r Pabydd- 3.021. » Dull rhvftnld iawn, mi fuaswn i yn meddwl,, il dyn- y trethi i lawr ydywl ycbwaneguTr I beichiau. A mwy ma hyny. rhoi'r y 'trethi i'r ysgolion Egiwysig heb i'r trethdalwyr fydd yn eu ta!ui gael llais yn eu rheoleiddiad. < < SIR FOX. Mae'r frwydr wedi qychwyn o ddifrif J'TIJ "Mon ac y maa'r .Eglwy&wyr allan yn ceisia ymladd qymaint o seddau ag sydd bosibl or cael eu cynnrychioli yn y Cynghor Sir newydd. Y brit frwydr yn y sir hono ydyw yr un yn nosparth Penrhos!ligwyv He y mae Capten Lawrence Williams, a fu ar un adeg ya cael ei enwi fel ymgeisydd Seneddol yn erbyn Mr Ellis J. Griffith, A.S., yn gtwrthwynebu y Cynghorwr R. L. Edrwaards, U.H., Bodafon, is-caderrydd y ^Oynghor 'Sir*. Mae JVXon oL a'Alvgaid ar y frwydr hon canys gwyr pawb am y gwasanaeth mawr a wnaeth Mr Edwards ar y Cynghor, ac yn neillduol i'w blwyf ei hun, jyn yr vmchwiliad diweddar i'r elusenau Vn Mbejirhios. ¥■ m • Yn Llangoed, eto mae'r blaid wedi rlwyn allan Mr S. T. Chad'wick i wrthwynebu yr hen aelod, Mr David Roberts. Mae'r blaen- f yn foneddwr heb ddim yn ei erbyn ond ei fod vn Eglwyswr a Hhori, aa yn dod allan ar "orchymyn, tra y gwyr trethdalwyr IJangoed am Svddlondeb a chywirdeb i-u hen aelod l'w ymddiriedaeth tra (V bta yn eu cynnrychioli ar y Cynghor Sir. # Yn Modedern daw y Parch David Jones, y periglor, allan yn erbyn yr lien aelod, a hyny, mae'n ddiau, i raddau mawr, am y symud- iaud a wnaed gan yr hen aelod i gael ysgol an- enwadol yn y rhanbarth. Cefnogid ef yn yr (rmdrech hono gan yr Uch-lrapten Fox-Pitt, JK^lwyswr ,a thirfeddiannwr yn yr ardal, a'r Ardalydd Stanley. Ai tybed y try dosparth 'Bodedern eu cefn ar eu hen aelod gwasanaeth- 'rar vn awr. Ni chredwn. Galt Porthaethwy ymfoddJoni eto ar ddy- ch'weiyd eu aelod, Mr R. W. Roberts, yr hwn sydd wedi taflu ei hun i weithio yn egniol .gyd-aelodau o blaid cynnydd, er cyn- ndrthwyo Mon i ymgyrhaedd at ryddki a cRvd- raddoldeb yn fhob adran o waitli y sir. <* Yn Ngfhaergybi, y mae swn brwydro trwm. .Wele reitr; yr Mr lipomas'Williams (R.), Cross-street. Gogledd- Ddwyrain (Waterside) Mr W. D. Jonee (R.), arwerthwr; a. gwrthwynebir ef gan Mr R. Gordon-Roberts (e.), qyfœitlÜwr. Gogleddol: Mr E. Pritehardf (K), yr hen aelod, yn oael ei jwrthwynebu gan Mr Tom Johnson. Gogledd Canolog: Mr J. W. Ellis (R.), diwedda-r o'r DPea Mart; a gwrth-wynebir ef gan Mr O. H. iElias (Plas), ar ran y Toriaid. De Canolog: Mr W- S. Owen (R.), yr hwn a wrthwynebir gan Mr W. Guest (T.), y cyn-orsta.f-feistr. Garllewin: Mr Robert Roberts (R.), Mr Rice 1R. Williams, cyfreithiwr. De): Mr IDavid jWilliams (R.) a. Mr H. P. Humphrites (G.). Yn yr adran wledig y mae Mr J. N. Thomas, U.H., wedi ei ddeTvie vn ddiwrthwvnebiad. • » • 0 Fel y gwelir, gwneir vmosodiact cryf gan y gelyn ar rengau plaid qvnnydd yn. N haer gybt Ymgeisydd cryf i,twn yw Mr Gordon- Boberts, deallwn fod ei bleidwyr yn hydemis Iiwo. id yw Mr Rice R. Williams vn foiii- Ion addef" ei fod yn Geidwadwr yn yr ymyrch bon. Y mae de n bur boblogaidd. Ond os nad ydym yn camgymeqj'd yn fawr, dvchwelir yr oil o'r Rhyddfrydiwyr eto. Mae gwasan- aeth yr aelodau o'Gaergybi ar y Cynghor Sir iwedi bod yn gynnorthwy mawr yn yr amser a basiodd, a sicr genym 11a anghofia yr ethol- wyr, pe na. bai egwyddorion yn y cwestiwn. Ond brwydr egwyddorion. cofier, yw y frwydr Jjon, a-e felly dylai Ymneillduwyr Caergybi gofio pieidleisio yn syth dros y Mri Thomas Williams, W. D. Jones (yr arwerthwr), Ed- Ward Pritchard, J. W. Ellis, W. S. Owen, SElobert Roberts, a David Williams. • • • SIR GAE.R NAHFON. Yn Arfon, E.gwlyswyr wedi derbyn gorchymyn o'r pencadlys Egiwysig a Thori- aidd i ymladdpob sedd. Hona y blaid hoiL eu bod yn dod allan ar dix Heihau y trethi. Mae'r ystryw a ddewiswyd gan yr Eglwys-wyr yn yr etholiad hon yn deilwng o'r dull y bydd- ent yn arfer ymddVyn at y werin cyn 1868. Dwyn y tirfeddiannwr, y meistr gwaith, etc., i y nil add am y seddau, ac nid gadael rhyddid i'c boneddwyr ddod allan ohonynt eu hunain, ond rhoddi yr ysgriw arnynt o Lundain. • • Yo Llanystumdwy, ceir gornest boeth cyd- rlwTig y pybyr frawd i Lywydd Bwrdd Mas- pach, Mr William George, a'r barwnig o I Cfwynfryn. Mae y ddau yn aalodau aT Fwrdd < Xilywodraethol Ysgol Egiwysig Llanystumdwy, a buont ryw ddeuddeng ndynedd yn ol yn ym- ladd am y sedd hon o'r blaen, pryd y gorth- Techwyd Mr W. George gan y barwnig°gvd.a mwyafrif bychan. Dasgwyliwn y bydd i Ym- neillduaeth dosparth Llanystumdwy a Chwil- 03 ddangos ei hun yn amlwg yn yr etholiad a fsym-ud y mwyafrif bychain yn. erbyn Mr George v tro hwnw i fod yn fwyafrif sylweddol o'i blaid dydd Sadwrn nesaf. < Da genym weled i Ryddfrvawyr Porthmad- og allu cael gan Mr Richard Davies dynu yn 01 ei ymddiswyddiad fel un o'u cynnrychiolwyr ar y Cynghor Sir, a dc-wis yn unfrydol Mr Daviea a Mr Jones Morris fel eu hymo-eiswyr yn yr etholiad n-esaf. Xis gellid eu rha^orach Mae. gwasanaeth y ddau hyn wedi bod vn an; mhnsiadwy i'r sir. Colled fawr fyddai colli wa.anaeth Un h .t po onyn, ac ni chaniata eothoi- wyr 1 orthmadog i hvnrv vmeryd lie »*• # v Drwg genym ganfod rnWygo rhengau plaid cynnydd yn Meddgelert. Yr ymgeiswyr yw Mr W, Pierce Ffridd (yr hT aelod), Mr C. Humphreys (R.), Glan'rafon; a'r Capten Higson (C.), C'raflwyn. Mae Mr Pierce wedi gwneyd gwasanas-th da i drethdalwyr y sir tra ar y Cynghor, ac yn cadw ei lygaid fel c-tyr ar y trethi. Ofnwn ma.i effaith y rhwyg fydd gollwng y Tori i fown. Dylai ^obl gall 1> .1 xt'i€rt osgoi y gwaradv.'vddj hwn rywsut < Y n Llanaelhaiam a Threfor <;eir ymdrech i adeniil y sedd i blaid cynnydd. Yr ymgeis- wyr ydynt Mr A. H. Wheeler (C.), yr hen aelod, a Mr D. H. Davies (R.), Pencaenew- vdd. Credaf y dylai yr etholwyr edrych i mewn i nifer presennolSeb eu cyn-aelod cyn i anfon yn ol. os ydynt yn bwriadu gwneyd "hvn v. # • Mae'r Parch 0. G. Owen tA'afon) wedi ei ethol dros ran uchaf Llancldeiniolen. Sonid am wrthwynebiad iddo ;£<1.n Mr J. Lloyd Wil- liams, Hafotty. Ebenewi. Ond gwelodd efe mai doeth encilio o ffoxdd y bardd-bregethwi. Ni raid i Alafon wrth un gair o ganmoliaeth oddiwrthym. Gwyr trigolion v dosparth yn dda am dano, a bydd ei etholiad yn sicr yn .ga- Saeliad i'r Cvnghor. » (Iwan iawn ydyw y "chance" sydd gan y Mil wriad Lloyd Evans (C.) i daflu allan Mr Robert Parry (R.), arwerthwr, yn nosparth Aberercli. Diau na tuaeai y Milwriad wedi meddwl am ddod allan pe caw.sai lonydd gan wvr Llundain. Brwvdro poelh sydd yn Mangor. Mewn dwv o'r wardiau cymer ctholiadau Ie. Drwg genym weled fod un o'r aeiodau mwyaf ffydd- lon o'r hen Gynghor o'r iwrdeisdref, Mr Tho- mas Edwards, yn ynmeillduo. Modd bynag, hvderwn yn gryf y bydd Ym:neillduaeth a Rhyddfrydiaeth y dref 'esgobol yn drech nag vstrvw y blaid Egiwysig. v ■* w Daw y Parch William Edwards allan ar gais plaid cynnydd Conwy i ymosod ar y gaerfa Doriaidd, ymgeisydd pa. un ydyw Dr R. A. Prichard. meddyg yn bur bob- rogaidd; ond giobeithiwn y bydd i Ymneilldu- I aet/h dref yr arwr anfarwol S.R. daflu I' poblogrwydd o'r neilldu, a chyrchu at yr unig nod, sef buddugoliaeth egwyudonono I Odiaeth o ddyddorol ydyw yr ymdrech yn adran y Sarn, lie y mae Mr Griffith Owen, geruehwvliwr ystad X anhoron, yn ceisio cipio y sedd oddiar yr hen aelod, Dr E. Thomas. Qymerir dyddordeb eithriadol yn yr etholiad Tion, ac hefyd yn yr un gyfagos cydrhwng, Dr Gwetnogfryn Evans (R.) a Mr G. F. C. lale Ediychvvn yn mlaen at ail-etholiad Dr T'homas yn hyderus; a bydd d'yfodiad Dr G we nog fryn .Evans i'r Cynghor yn sicr yn gynnorthwy mawr, yn enwedlgi ar BwyTigor Addysg y Sir. < ¡ Xis [allwn weled pa fantais sydd i Doriaid I Llanfairfechan i geisio poem y cynnrychiol- ydd ipresennol, Mr Robert Hughes. Maent wedi eu gorchfygu bob tro yn flaenorol, a sicr mai yr un fydd yr ctteb gan yr etholwyr y tro hwn. « ♦ Yn Xghaemarfon, eaniataodd y Rhyddfryd- ■wyr i'r Mri Issard Davies a C. A. Jones ga-el eu dychwelyd yn ddiwrthwynebiad. Mae'r ddau hyn yn Doriaid pybyr. ond dywed y ddau eu ¡ bod yn erbyn rhoi arian y trethdalwyr at I ddysgu addysg enwadol. yn erbyn prawfion i Rthrawon, ac o blaid cael pob ysgol a fydd yn derbyn cynnorthwy o'r trethi o dan reol- aeth y cyboedd. Gwrthododd Mr Richard Thomas syrthio i mewn a hyn, ac am hyny gv.rthwynebir ef gan yr Ymneillduwr a'r I Rhyddfrydwr pybyr, Dr Robert Parry. Mae Mr J. R. Hughes (R.) yn cael ei wrthwynebu gan Mr A. E. Butler (C.L. Kid ydym yn credu y bydd'i Ymneillduwyr hen dref Caernarfon adael i'r cyfle hwn basio heb glirio y byrddau; a sicrhau pedwar cynnrychiolydd ar y Cynghor Sir teilwng o'r hyn a gredwn am gj-draddol- deb crefyddol. • • • Mae Llandudno wedi cael ychwanegiad o un aelod at yr etholiad hwn, ac felly dvchwelir I pedwar aelod y tro hwn am or waith gvntaf. Yr ymgeiswyr ydynt—Gogleddol: Mr Robert Roberts (R.) a Mr R. Conway (C.). Dheu: Mr W. Luther Roberts (R.) a Milwriad yr Anrhyd. H. Lloyd Mostyn (C.). Dwyrain: Mr Ralph Fisher (R.) a. Mr S. Chantrey. Gor- 1 lew in: Mr T. W. Gri th (R..) a MT W. I Ellis Jones (T.). Mae dau o'r pedwar vmgeis- ydd Rhyddfrydol yn hen ?;vnnrychiolwvr, ac wedi gwneyd gwaith da. ar'y Cynghor Sir, ac hyd o fawn ychydig ddyddiau yn ol nid oeddis yn meddwl y buasai gwrtliwynebiad iddynt, gan fed y Toriaid yn cael ymgeiswyr. Mae Llandudno yn neillduol am ei Hymneill- duaeth a'i Rhyddfrydiaeth a sicr v dengys hyny ddydd Sadwrn drwy ethol y pedwar Y mn-eilldu-wr. • • » Yn y mwyafrif o'r etholaethau., mae yr hen •aelodau wedi eudychwelyd yn ddiwrthwyneb- iad, ac yn eu plith Mri W. Maurice Jones (R.), dros Pwllheli; Henry Parry (R.), dros Lan- ddeiniolen; R. B. Ellis (R.), dros Lanwnda R. O. Jones (R.), dros Waenfawr. Mae y pump hyn wedi bod yn neillduol o ffyddlawn ) dyleaswyddau ar yr hen Gvnghor. Yr oedd Mr W. Maurice Jones yn o Gyd- ( 'Bwyllgor yr Heddlu, Pwyllgor y Gwallgofdv I a. r Pwj-llgor Addysg; tra y bu Mr R O. Jones yn ffyddlon iawn ar Bwyllo-or yr Hedd- lu a'r Pwyilgor Addysg. ° « ■ • I Am y fri Henry Parry a.c R. B. Eilis, i geilir dvweydyn eofn eu bod wedi gwasanaethu y sir yn ystod eu tymhor yn ddipfn. Cadwai Mr Parry ei lygaid ar y trethi yn fanwl tra yr oedd Mr R. B. Ellis yn gynnorthwy mawr ar y pWyllgor Addysg. • • • Am y Parch G. Oeidiog Roberts, gellir dy- weyd iddo roddi gwasanaeth cyfan am y tair blynedd. Bu yn bresennol yn mhob cyfarfod o'r Cynghor, a 46 o bwyllgorau. Mae hyn yn galw yn uchel ar ei etholwyr i werthfawrogi ei wasanaeth. • • • MEIRIOXYDD. Xid oes heddwch yn teyrnasu yn Meirion, er mai dim ond chwech etholiad sydd yn cymer- yd ll ynddi. Dengys hyn mai nid ar y blaid Egiwysig y mae'r bai na fuasai pob sedd yma yn cael eu hymladd ond methasant gael ym- gerswyr yn erbyn yr hen aelodau oedd wedi gjwasanaethu y sir ffyddlon, ac yn ol yr egwyddorion sydd yn cydweddu a'r sir Rydd- frydol ac Ymneillduol hon. Gwneir ymosodiad ar y sedd a ddelid am flynyddau gan Mr R. Wynne Willliams (R), yn Nolgellau. Ymneillduodd Mr Williams o fywyd cyhoedus,, a phenderfynodd p'eidwyr cynnydd alw ar y Parch W. Pa.rri Huws, B.D., L'w olynu. Ei wrthwynebydd fydd y Milwr- iad Scott (C), prif ha.wl yr hwn, meddai ef < gael ei ethol ar y Cynghor Sir ydyw ei fod yn gefnogwr i chwareu y bel, yr eisteddfod, yr Institute, a'r tan frigad, etc. Ai ag us fel hyn y delir pybyr YmnemduwyT Dolgellau? Ni chrtdwn Yn Xha'samau. daw Mr R. Jones-Morris allan fel Ceidwadwr a phleidiwr, mae'n debyg. Thoi Deddf Addysg 1902 mewn grym yn y sir, yn erbyn yr hen aelod Mr John Owen, Rhosigor. Bu y dda'u hyn yn mefur cleddyfa-u dair biynedd yn ol o'r blaen, a daeth Mr Owen a lan o'r pair yn llwyddiannus. Xid oes angen dy- weyd dim wrt.h YmneillduwyT dosparth Tal- sarnau, oblegid mai brwy^lr yr ysgol yn ffres yn eu cof, a'r hyn a wnaed gan y Cynghor Sir a'u haelod yr adeg hono yn cael ei werthfawr- ogi hvd heddvw. Yn a'rdal Llansantffraid, ceir y meistr tir yn dod allan eto I&T alwad yr etsgobion a'r Toriaid yn -I'herson Mr Lloyd, Rhaggatt. i wrthwynebu Mr Richard Roberts {R1 Bydd L'ansantffraidd vi. liau, fer arfer. yn ffyddlon i'w hegwydd- ori a'u Hlj'mneillduaeth, ac ond gwnjeyd hy • • ni raid ofn canlyniad y ballot ddydd S. i wrn. 0 Camgymeriad o'r mwyaf a wnaed gan Mr J. D. Latimer yn cymeryd ei enwi gan y blaid Egiwysig yn erbyn yr hen aelod ffyddlon Me Maeth-on James. Mae ef wedi gwneyd gwas- anaet-h gwerthfawr i'r sir, a phob amser ibydd. t ac yn otalu^ am fuddianna-u ileol ei etholaeth. Ni chai dim basio heb ei sylw. Yn awr, Ymneillduwyr Towyn, dvma i chwi gytle rhag- orol eto i ddangos i'r sir ac i'r gwrthwynebwyr hyn eich bod wn gwerthfawrogi gwasanaeth effeitihiol eich Uyn-aelod drwy ei ethol yn ddigon ar y blaen ddjrdd Sadwtn nesaf. « f Yn Nhrawsfynydd ((Dwyrain) mae yr hen aelod wedi ymadael o'r sir. a cheisir am y sedd gan Mri D. Tegid Jones a W. J. Williams. Brwydr boeth sydd wrth y drws eto yn Llan- frothen. Yr ymgeisydd Rhyddfryol ydyw Mr M. Kellow. hen aelod o'r Cynghor. tra daw Mr Bowen-Jones, tirfeddiannwr, allan i geisio ei ddisodli. Xid ydym am foment yn credu y gwneir hyny, a llawer llai y credwn y buasai gobaith pe buasai yr ftholwyr yn gallu rhoi eu presennoSdeb yn nghyrddau y Cynghor a'r pwyllgorau i weled y &ylw a roddai eu hen aelod i bobpeth. Felly, arbob cyfrif anfoned Llanf.rothen Kellow yn ei ol, Y11 Ffestiniog gwnaed yn aTdderchot,r. Nis gellid dim yn well nag a-ip-ethol yr hen aelodau oeddynt wedi gwasanethu eusir ar y Cynghor a'r holl bwyllgorau yn rhagorol. Pe buasai bai i'w gael yn un man yn y gwaith a wnaed gan y Cynghor yn ystod y tair blynedd di- weddaf buasai gwerinwyr aiddgar a Radical- aidd Ff&stiniog wedi cael gafael ynddynt, ac ymweled a'u cynnrychiolwyr a cherydd o'u herwydd. Ond y mae ail-etholiad. diwrthwyn- ebiad naw o gynrychiolwyr o un ardal yn siarad cyfrolau am werth yr iaclcdau hyny. Arhosed heddwch, nieddwn, tra'r Manod ar ei gwadnau. Bydd gwaith holl etholaethau y sir, ond' y -chwech a nodasom, yn dychwelyd aelodau o'r Cynghor a'r rhai hyn, gydag ond dau eithriad, yn Ryddfrydwyr blaenllaw yn siarad yn uchel ¡ am awyr iach wleidyddol Meirionydd. Pan geii yn mysg yr aelodau newydd ddynion fel y Mri John Parry, fBalsp; R. D. Roberts a W Folkes Jones, Cor wen J. Meyrick Jones, Dol- II gellau, Morris Thomas a J. Pugh Jones. Cor- ris Robert Richafds, Harlech; W. Jones. Hughes. Aberdvfi, ac ereill, gwelir fod yr hen wynebau bron oil yn troi yn ol i ail-afaef yn eu dyledswyddau. Gyda gofid, yn ddiau, y bydd yr aelodau yn cyfarfod yn y Cynghor newydd a gweled lie amryw o arwyr Meirion yn wag, na fu felly er cychwyn yCynghor. rhai trwy fatwolaeth ereill yn gorfod ymneit'duo oherwydd diffyg nerth i ganlyn yn mlaen a'r gwaith. » SIR DDINBYCH. Megis yn y siroedd ereill, felly Vn sir Ddin- bych, mae'r aTcheb wedi ei derbyn i ymladd pob sedd. Orbd yn y mwyafrif o'r cyfryw methiant a fu rhan yr Eglwyswyr a'r Toriaid. • ¡ Yn Abergele oeisir cael gan yr Ymneillduwyr ddisodli Mr J. T. Millward (R). a thymeryd yn ei le Mr J. H. Judson, sydd yn ymrwymedig i wneyd ei oreu dros roi Deddt 1902 mewn grym, a sathru egwyddorion <|ydraddoldeb o dan draed. Yr un modd y mae pethau yn digwydd yn rhan wledig Abergele, lLe y gwrth- wynebir dychweliad Mr H. E. Prichard (R). yr hen aelod, gan Mr J. D. Jones (C). • Yn Xinbych, mae brwydr boeth yn cael ei hymladd. YT arwyr Rhyddfrydol yw Dr David Lboyd, Mri A. O. EVane a Griffith Jones,, ac y mae'r Toriaid wedi dwyn allan yr Uchgapten Wayne, Mr 'Hugh Williams, &>'r Milwriad Beaton. Mae prawf wedi ei roddi dro ar ol tro ar gadernid Rhyddfrydiaeth y fwrdeisdref hon. Y mae bob amser wedi dal ei thir, a sicr genym mai dyna fydd ei llais ddydd Llun netsaf eto. • « ♦ YnLlandyrnog daw Mr W. G. Rigby (C), PentremawT, i geisio enill iserch etholwyr y rhanbarth oddiat Mr Thomas Jones ((R), Plas- coch, eu hen aelod gofalus a ffyddlon. Gwylier Yn Llanrhaiadr, ger Rhuthyn, mae'r Mil- wriad Wynne Edwards, Dinbych, yn. ceisio cael sedd ar y Cynghor Sir drwy droi Mr Henry Williams (R), Plasyward, allan. Llawer ym laddfa wan a fu rhwng y Milwriad a'r Rhydd- frydwyr o'r blaen, a daw allan o hon eto wedi ei orchfygu, ond heb ildi » Ilae etholwyr Eglwysbach wedi eu cynhyrfu gan waith y Milwriad Sandha.ch yn gwrthwyn- ebu yr hen aelod ymroddgar Mr J. R. Wil- liams (Rj. Mae yn ddiau y bydd Eglwysbach a'r cylch yn codi aii ac yn peri i'r Milwriad I aaael yr etholaeth yn llonydd yn y dyfodol. I Mae Ymneillduaeth Derwen ar ei phrawf I eto. Beth fydd yr ateb tybed ? Yn ol pob rhagolwg, credwn y bydd i'r hen aelod, Mr II John Hughes, arwain piafd cynnydd i fuddug- olia-eth er holl ystrywiau y Toriaid. I Ni cha Mr John Roberts (R), Plas Heaton. lonydd gan y b'llaej¿ Eglwy.sig. Daethant ac I ymgeisydd yn ei erbyn yn mherson y tir-berch- enog ieuanc, Mr J. D. W. Griffith. Mae Mr Roberts. er wedi ymladd bron bob tro am ei aedd, wedi bod yn aelod o'r Cynghor o'r aechreu, ac y mae yn cael ei gydnabod yn un o gynnrychiolvvyr mwyaf egTvyddorol y treth- dalwyr. Yn Ngholwyn < £ ay, penderfynwyd peidio gwrthwynebu ail-etholiad Mr J. M, Poster, eyfreithiwr, yr hwn, mewn atebiad i ddiprwy- aeth, a gydsyniodd i gefnogi polisi addysg y Cynghor,, ac i beidio pleidiio rhoi Deddf 1902 mewn grym Modd bynag. ceir brwydr-am y seddau ereill. lr ymgeiswyr ydynt:—Gocr. ledd, y Parch Thomas Lloyd, vr hen aelod yr hwn a wrthwynebid gan Mr G. Bevan (C). De ir °n€s (R)' y" caeI ei wrthwynebu gan Mr Edward Allen,(C). tra yn Hen Golwyn ceiBir rhwystro dychweliad Mr D. u. wiiiiams, yr hen lod, gan Dori rhonc. yn mhexson M I J. H. Heenan, U.H. Edrychir yn mlaen ar i S: VZn a r Hen fk)lwy» ddal i fyny ei thraddoddiada'u, a dychwelyd Rhyddfrvdwvt u Cynghor Sir. J • « « Mae Syr Watcyn a'i bleidwyr yn ceisio dweyd mai gwa^traff yw gwaith Cynghor vSir Ddin- bych yn derbyn rhodd o hanner can' acer o dir gan Mr Mahler at bla-nu coed a rhoi hyffordd- lant mewn fforestaeth. Mae y rhoddwr yn talu treuhau myfyrwyr o'r colegau i weled v gwsrith a wneir. talu treuhau myfyrwyr o'r colegau t weled v gwsrith a wneir. egau i weled y • • • Llawer mwy gweddus i Syr Watcyn fuasai myned a gwneyd yn gyffelyb yn lie grwgnach a dwrdio. Dyna sylwedd yr hyn a ddywedwyd yn gryf gn Henadur Christmas Jones yn y Cefnmawr nos Wener. Yn lie gwneyd fel Mr Mahler, scriwio y geiniog uchaf fel rhenti; a mynnu crogbria am dir adeiladu yw arfer y mwyafrif o landlordiaid Cymru. Cytunwn a'r Cynghorydd Croma.r, sef fod gwaith Cynghor Sir Ddinbych yn planu cc-ed yn e.s'iampl ar- ddeTchog i holl Gynghorau y deyrnas, ac i'r Senedd. ei hun.

- EMWAU YR YMGEISWYR.-

i TRYCHINEB Y "BERLIN"

[No title]

PECHOD PAROD CYMRU.

- PWYLlGOR YMGYRCH ADDYSG…

Family Notices

Advertising