Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

a»tl- j YR anghydfod yn t I PENRHYN. CRONFA GYNNORTHWYOL Eg BUDD GWRAGEDD A PHLANl\ OBLLEGID gwrthodiad Perchenog y Obwar- edau, Arglwydd Peniiiyn, i gydnabod PwyUgor yn y gwaith i weitohrecfu ar nan y dvnion ac obiegid hefyd i'r Oruc&wylioefch foot orr gwaith raj o'r Arweinwyr a gymerasant ran yn AnghycMbd 1896—7 (er y rlwddwyd addiewid na. bvdda-i i neb ddioddef), a bod y (lyfryw droi o'r gwaith yn c ei ystyried gan y gwaimwyr 3m ganlyaia-d y rhan a gymerasant yn yr Ang- hydfod! "hwnw (gwrthyd yr Oruch wy liaefch roa unrhyw reswm droe en troi i ffordd), y mae ChwurcjAwyr y Penrhyn aSaii un warth eto, &o. i bob ymddhaigosaad, fa arhosant alLan^ hyd Y byddkJ i gyfiawnder gael ai wneuihur i▼ <^<1- weitikwyr, a Pfcwyllgor gael ed gydmabod. gan Arglwydd PearhyB i ifenthireid'a. ar roMi yn mbob achos o gwyn. Y m&e pob we<fi ei gwneutbur gain j gweithwyr er SLcriiau eu hiawTkterau, and Did ysgog y Peronenog 1 gan- iatau dim. Fel y mae yn hysbys ir cyboeod, cyfarfu Dirprwyaafeh o'r gweithwyr y Prif Oruchwvliwr yn Lhmdaam, ODd i dditn pwrpoa. Modd bynag, erfynwyd rboddi cyfletwdrai i'r gweitihwyr ddjatgan eu b&ra ar y telerau a. gynnygid ny Perabenog, gyda.'r canlyniad na p^W-KlteisiSdd ond 77 dros eu derbyn aldan o 1873 o blevdleuswyr. Dengys hyn yn glir fod v gweithwyT T? fod eu oeisra-dian yn deg a, chivfisawn, a. jtoarod ydynt i -wneutirar unrhyw aberth f" eu sicrhau. I fod yn llwydJdiannus, rhaict idkiyrtt wrth gefnogaetb y oyboedkL Y mae Pwyllgor yn nglyn a'r Gromfa wedi ei apwyntSo. "EH swyd/dogiioa ydynt:— Oadeirydki: W. J. PARRY, Ysw., Ooet- mor Hail, Betihesdla. le-gadeirydd: GRIFFITH ROBERTS, Ysw., U.H., Be^fcesda. Trysorydd: DANIEL LLOYD, Ysw., Douglas Hill, Rethesda. Ysgrifenydd Oyftredinol: Parch W. W. LLOYD, Brrnteg, Bethesda. Y maa pob Llyfr Chsglu i gael ei arwyddo gan y Swyddogion uchod. Y mae dan Gar yn barod i fyned i tmrbyw dref i gyrmai CyngherddJau ac i gasgltt. Y mae Dr Lunn, 3, Charing Cross, Llundain, wedS addav tm-wartb ebo drefnu a.r eu oyfer yn LIun- dain a. Deheudir Uoegr; Mr F. Morley, 55, Clareaoe Street, Loughborough, Leice.stershire, yn y Midlands; Mr J. Griffith, Water Street, Bethescia, yn Ngogledd Cymru a Mr E. W. Utoyd, Brynteg, Betbeedla, yn Nebeodir Oymru. y167 THE PONTYPRIDD, RHONDDA VALLEY, and EAST GLAMORGAN BILLPOSTING CO LIMITED. Secretary—S. W. JONES. OVER 180 STATIONS in all the beat sitaa tions in the district. Advertising in all its branches. Man user's Oflioe— MILL Si ll f to a T i PKIDL-, 6. '.v AL t'T. p.710;- THE WmSE NORTHERN COtJNTlW BTLLPCiftTlN^ COMPANY 4Jre the Owners of Posting Stations in the following places :— PORTM* DOii, I.HRLI- "nd whole of the Peninsula they havlnc boughs the Bcaineaa of Mr Evan Dalies in Porimaào" and District, and Mr Johc Elias ir Pwllheli District Ibeir only Representative in these plftoes ie Mr JOHN DAVIES, RHOS BACH TEMPERANCE, PWLLHELI, who wiii give any information N.B.—AM T'^rcel ehoolfl je addressed as shove Head Office Powin House, Oolwyn Bay. 12a J. R. MORRIS, Seo DARLINGTON'S HANDBOOKS, mm '« Sir Henry Ponsonby is commanded by the Queen to thank Mr. Darlington for • copy of his handbook." "Nothing better ooald be wished for."—Britttft Abrilllant tooofc."—Tfcc Tim's. » Moat emphatically tops them all. —Daily Graphic, Particularly good."—Academy. VISITORS TO LONDON SHOULD USE DARLINGTON'S revised, fiB. I flNnflN "Si" LvllUV ll New maps and plans. AUn By E.C. COOKand 24Maps flllll E. T.COOK, BLA. and Plaug. ENVIRONS. Visitors to Brighton, Eastbourne, Hastings, Bourne. mouth, Exeter, Torquay, Plymouth, Dartmouth, Dartmoor, Falmouth, Penzance, 8c. Ives, Newquay, Tintagel, Clovelly, Ilfracombe, Lynton, Minehead, Exrnoor, Wye Valley, Severn Valley, Bath, Weston IlUper-Mare, Malvern, Hereford, Worcester, Gloucester, Llandrindod Wells, Llangollen, Bala, Aber, Llandudno, Colwyn Bay, Conway, Penmaenmawr, Llanfairfechan, Bangor, Carnarvon, Bettwsycoed, Snowdon, Rhyl, Dolgelly. Aberystwyth, Towyn, Barmouth, CriocietU, Pwllheli, Norwich, Yarmouth, and the Norfolk Broadj, The Isle of Wight, and Channel Islands, should use DARLINGTON'S HANDBOOKS, Is. Each.. Lluwollbn: Darlihoton & Co. LONDON: Simpkik'S, NEW YORK & Paris Brentano's. Railway Bookstalls, and all Booksellers. PHOTOGRAPHS. —Beautiful Photographs 8f Scenery, Ruins, etc., in Italy, Greece, Turkey. Russia. Norway, Sweden, Denmark, Palestine ana t, also North Wales, Is., Is. 6d. and 2s. List IMK Dakuhoioh A Oo^ Llangollen. BORWICKs BAKING u POWDER 3: å i I E-I :t) i4 ACHUBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio ANTI-CONVULSION & WORM DROPS f diweddar Doctor Jones, LlanllyfnL Paratoedig yn anig gan an o'i Dsustsm lei MR WM. HUMPHREYS (Eliot), Blaenat; Ffbstinioo. "lVyMA'R FEDDYGINIaKTH oreu at bol 3LJ math 0 anhwylderan ar blant, yr enweditr Ffitiau o bob nator, Lltnotx Bkokobitis, Y FBRCB GOCB, Colic, net Gmofa yn yr "V mysqaroedd a cbwalani bet math 0 WYNT o'r CYLLA. Ni ddylaiyrur tenia lie m&o plant fod heb y DRoPs digym bar hyn wrtb law. RHYBDDD. o dan Ewyllys y diweddar DDOOTOJl Jones ni tdd neb bawl i ddefnyddio ei ef yn nglyu a r BALM Iachdsol" a'r ANT) Convulsion AND Wo km DROPs" (llawer gyda dynwHrediftd twyllodrna ohonynt) one Si unig y Trustees—y Mri Stephen Jonbs orth, Pokthmadoo (gan yr hwD y geltii cael y Balm), a WK. Hdmphbbys (Elihc) Blaenav FFssTnnoa, gan yr hwn y gellir oael y Drops, a'r hwn yw yr unig an a dder byniodd y oyfarwyddyd at en paratoi ga* Doctor Jones ei ban ychydig ddyddiaa cyr ei farwolaetb. Gochhlwch Ddynwaredlad,—Ob am e Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) anioc weh at y Trubtehs, ueu 8U Goruohwylwt* ttn dam, ▲GENTS yn Sigiea.—Ymofyner a Wm JIibnphreyB (Xliha), Blunaa Ffutlniog.

Ynadlys Caergybi-

Y. adlys Pwllheli.

Ynadlys Penrhyndendraeth.

! Ynadlys Sirol Caernarfon.…

——————————.j ABERYSTWYTH.

ABERMAW.

ABERDYFI.I

BEAUMARIS.

BETTWS GARMON.

BRVNDU. MON.

BWCLE.

ICORRIS.

DINRYOH.

DOLGELI.AU.

LT,ANASA.

LLANBEDROG.

PENMORFA.

WAENFAWR.

Y CYNGRAIR RHYDDFRYDIG CENEDLAETHOL

IARLL SPENCER A'R LLYWODRAETH

- HELYNT Y PENRHYN.

SENEDDWYR RHYDDFRYDIG CYMRU.

[No title]

Advertising

Y SENEDD.

Advertising

CORRIS UCHAF.