Skip to main content
Hide Articles List

50 articles on this Page

Llys Sirol Bangor.

Llys Trwyddedol Bangor.

Llys Trwyddedol Porthaethwy.I

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.I

Ynadlys Conwy.

Ynadiys Corwan.

Ynadlys Llairwst.II

Ynadlys y Bala.

Ynadlys' Rhiwabon.

11 ACRERFAIR.

AMLWCH.I

BALA.

BANGOR.I

BEDDGELERT.I

BETHESDA A'R CYLCB.

BETTWS YCOED.I

CAERGYBI.

COLWYN BAY. I

- CAERGWRLEI

CAERNARFON.

CARROG.

-CONWY.

ILLANBfciRiH A K UYLCH.

rnILLANDUDNO.

LLANGEFNI.

LLANRHYDDLAD.

LLANRW8T.

NANTLLE A'R CYLCH

PENRHYNDEUDRAETH.

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. YN NHY YR UNDEB, nos Iau, daeth Mr Ev- an Roberts, -\IrtnodLroad, am yr ail waith i draddodS darlit.h i'r tiodion ar "Ap Fychan." hALihJ FaWR Gwa'ia House, Porthmadog, o'r 5ed o Chwefror hyd y 7fed o Fawrth. Bar" geinion digyffelyb yn yr oil o'r Stoc fawr! Dilladau Parod ac i Fesur, Gwlaneni, &-c., 4c. Deuwch a gwelwch drosoch eicb hunain.—Advt. Y FEPBL GYMDEITHAS. — Nos Fercher, cynnaliwyd cyfarfod blynyddol y Feibl Gym- dieithas yma, pan y llywyddodd y Parch, J. Hughes, B.A., ficer, gynnulliad da. Mr T. Lloyd Prichard. yr ysgrifenydd gweitligar, a rod-dodd gyfrifon manwl ac mewn gwedd new- ydd am a ddierbynwyd. Cy-franodd o gwbl 398; o'r rhai hyny, 270 Is ac uchod pump, 10s i 7s 6c; deg, 5s, &c. Cyfanswm dderbyniwyd 33p Is 2c. Cynnydd clir o 16s He air y flwyddyn fiajenOrol. Y Parch J. R. Ellis (W.), Porth- madog, oedd y <-ynnrychi()lydd, a thraddododd araeth ragorol ar y Feibl Gymdeithas yn ei phert-hynas. ag India, lie y bu. yn genadwr am dd'eng mLynedd. Traddododd y llywydd arueth d'da, a chymerodd y Parchn D. M. Rees, R. Roberts. E. J. Evans, a'r Mri R. G. Prichard a D. Griffith ran. Cynnelid y cyfarfod yn Ys- gttldy Gorphwysfa.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHIWABON.

IROEWEN.

RHYL,

RHOSTRYFAN.

TOWYN.

TmaWSFYNYUD.

.VALLEY.

.WYDDGRUG.

LLANGOLLEN.

Ysgolfeistri Mou,

CRICCIETH.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANBEDROG.

NEFYN.

RHOSHIRWAEN, LLEYN.

TRKFF JNNON.

'. Cynphor Trefol Pwllheff.