Skip to main content
Hide Articles List

50 articles on this Page

Llys Sirol Bangor.

News
Cite
Share

Llys Sirol Bangor. T>D0E (Ddydd iLlun).—Gerbron Syr Horatio Llüvd. ACHOS Y(WYLl-jY,'S.Y, n vr achos hwn, ym- ddangosai Mr iBryn Ru'berts, A.'S. (dan gyfar- wyddyd iMr Ellis Davies. Caernarfon), ar ran Mrs Grace Jones, LlanitelliaiaTn, i ofyn am ddat- ganiad ar ran y llys fod tir parthynol i w thaid. Robert Jones. Tanybraich. Caerhun, wedi ei ■wneyd drwv ei ewyllys yn uyfrifol am daliad e.Y mun. roddion o dan ei ewyllys. Hawliai Mrs Jones fel cynnrychiolydd ei diweddar dad.- Ymd dangosai Mr'Pentir Williams dros v cymun- weinyddwr, a. dvwedai ei fod yn barod i gario allan vr ewyllys yn ol fel v penderfynai y llvs.—- Eglurodd Mr IBryn Robert* mai cwestiwn oedd ar eiriad vr ewyllys, a'i fod ef yn. da. fad y tir yn cael ei roddi yn ddarostyngedig 1 r cymun- roddion.—Ar ran vr aer, Robert Jones, cydsyn- iodd Mr Dew, a gwnaeth y Barnwr y datganiad Ofyn id, costa-u yr oil o'r partion 1 ddod o'r eiddo. ■ AUHOS '0 VpETHESDA. — Hawliai Mary *Fhomas, Befchesda, 79p 10s oddiar (Richard Kttg'hes,' iGerlan, am nwvddau a werthwyd i'w wraig.— Ymddangosai Mr J. Bryn Roberts, A.S. (dan gyfarwyddyd Mr Ellis Davies), dros yr "hawlydd. a Mr I). 'G Davies dros y diffyn- ydd.—Cytunwyd a dyfarniad o blaid yr hawl- am 40p, gan gynnwys y costau. m\rRTHDAlRAWTAD AR Y )10R. Yn achos E. Maddox ac ereill. perchenogion yr "Ann Maria," iHoylake, yn erbyn perchenogion v Heetr "'Ripple," (Brixham. a hawlient iawn am niwed a wnaed i'w Ilestr yn Hirbwr Pwlllieli, oherwydd gwrthdarawiad, rhoddwyd ar ddeall furl v partion wedi setla. ac fod yr hawlyddion wedi derbvn 17p lOs.—Ymddangosai Mr Trevor (v swyddfa v Mri garter) dros vr hawlvddion. a Mr J. Brvn Roberts (dan eyfarwyddyd y Mri .1. T. (Roberts a Davies) dros y diffynvddion. .BLW YIDD JD AIL HiEDiDGIE,IDW-ADOL. Gwnaed cais can Mr Ll. Hugh Jones, v Der- bynydd Swyddogol, am i'r 16s vr wythnos o flwvdd-dal a dderbvniai Griffith Evans, cigydd, Bethesda, a fu unwaitb yn heddgeidwad yn y sir, gael eu talu id do ef. fel ymddiriedolwr ystad y dyn oedd vn awr yn fethdalwr.—Ymddang- osai Mr Twigge fElli dros v methdalwr.Dy- wedodd Mr LI. H. Jones fod Griffith Evans yn dtrbyn 16s yr wythnos o flwvdd-dal, ac yn cario vn mlaen fusnes fel cigydd. Yr 'oedd ei wraig Vi ferched, hefvd, yn cario yn mlaen fus- nes fel gwniadvddesau. Efe oedd yn talu y rhent. ac "r oedd befyd wedi ymgvmeryd a. chvfrifoldeb arianol ei wraie a'i ferch. ac yn talu holl gostau y ty. trt, vr o-edd y wraig a'i ferched yn hawlio yr dioll 'ddodrefn. Ni fvddai yn galedi aruo o gwbl pe gorfvddid ef i dalu y 16s vma. i'r vsta(I.-Di,-w-edodd Mr T,IL,e Ellis fod v diffynydd wedi cynnyg y dyledicm oedd ar ei lyfrau i'w ofvnwyr. ac yr (weld hyn yn 83p. Pe cymerai v Derbynydd Swyddogol y dyledion yma, ni fyddai dyldiüll v methdalwr wedi hyny ond 45p. Daliai Mr EI nas srallai y gvfraitli orfodi v methdalwr i dalu ei flwydd-dal i'r Der- bynydd Swyddogol.—JYmddangosai Mr Pentir •Williams dros (Bwyllgor Heddgeidwad ol y «ir, a dyw^dodd nad oeddynt hwy yn barod i dalu y blwvdd-dal i'r methdalwr nag i'r Derbynydd Swiddogol.-Gohir-iodd y Barnwr ei ddyfarnia.d. y 11

Llys Trwyddedol Bangor.

Llys Trwyddedol Porthaethwy.I

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.I

Ynadlys Conwy.

Ynadiys Corwan.

Ynadlys Llairwst.II

Ynadlys y Bala.

Ynadlys' Rhiwabon.

11 ACRERFAIR.

AMLWCH.I

BALA.

BANGOR.I

BEDDGELERT.I

BETHESDA A'R CYLCB.

BETTWS YCOED.I

CAERGYBI.

COLWYN BAY. I

- CAERGWRLEI

CAERNARFON.

CARROG.

-CONWY.

ILLANBfciRiH A K UYLCH.

rnILLANDUDNO.

LLANGEFNI.

LLANRHYDDLAD.

LLANRW8T.

NANTLLE A'R CYLCH

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHIWABON.

IROEWEN.

RHYL,

RHOSTRYFAN.

TOWYN.

TmaWSFYNYUD.

.VALLEY.

.WYDDGRUG.

LLANGOLLEN.

Ysgolfeistri Mou,

CRICCIETH.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANBEDROG.

NEFYN.

RHOSHIRWAEN, LLEYN.

TRKFF JNNON.

'. Cynphor Trefol Pwllheff.