Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

Advertising

Arddangosfa Geffylau Gwynedd.|

Bwrdd Pysgota Clwyd ac Elwy.

Bwrdd Undeb Bangor.i

Bwrdd Undeb Ffestiniog, !

Bwrdd Undeb Pwllheli !

Cy. ghor Dusparth Glaslyn.

Llys Trwyddedol Amlwch.

Llys Trwyddedol Dinbych,

News
Cite
Share

Llys Trwyddedol Dinbych, DYDD GWENER.—Gflrbron y Maer (A. O. Evans. Ysw.), ac ynadon Preill, evnnaliwvd y Ilys gohiriedig. Dywedwyd y dyg,wyd[ cytun- debau nifer o dai a'r rhai a ystyriai y Fainc yn foddhaol. Dywedwyd yr fidnewyddid yr holl drwydded"n oddigerth eiddo y fiouthsea Inn a'r Mason's Arms yn v Fron, a'r Chirk Castle Arms, Old Butcher's Arms, a'r White Lion Inn yn rhan ucha'r dref. Parthed y drysan cefn ni orchymynai yr ynadon y cyfnewidiadau oedd yn y rhybndd, ni ddymunent ond dvweyd y buasai'n dda eu gwneyd.—Ar ol ymgyeghoriad, pofynodd y Maer a oecid cytnndeb yn nglyn a'r Old Butcher's Aran.—Dywedodd Mr E. Ro- berts, Rhathyn, » ymddangosai dros Mr Mont- pomery, y pprchenog, fod y cytundeb wedi ei golli, ond gellid dangos un tebyg. Ar ol gweled hon, adnewyddodd v 1 ainc y drwydded.— Gofynodd Mr S. Moss, A 8., am adnewyddiad trwydded y Southsea Inn.—Gwrthwvnebodd Mr A. T. Davies, Lerpwl, ar ran y Parch D. E. Jenkin.—CaniataoJd y Fainc y, drwydded.— Gwrtnwynebodd Mr Jenki-cs adnewyddiad trwydded y Mason's Arms i W. R. Ogborn. YrnddaDgosai Mr E. Roberts, Rhuthyn, dros v ceisydd, a Mr A. T. Davies dros y gwrthwyneb- wr.—Caniatawvd y drwydded, a dywedodd y Fainc y rhoddid vstyriaeth fanwl i achos pob ty cyhoeddus yn y fwrdeisdref.

Prif-ffyrdd Meirionydd

Pwyllgor Heddlu Sir Fflint

Ynadlys Bangor.j

BALA.I

BEDDGELERT.

BORTHYGEST.I

CONWY.

i FFLINT.

I GAERWEN, MON.

GWRECSAM.

GWYNFYNYDD.

LLANGOLLEN.

MACHYNLLETH.

NEFYN.

RHYDYCLAFDY.

AM GYMRY AR WAS GAP.

Helgwn Ynysfor.

ABERDYFI.

ABERERCH.

ABERGYNOLWYN. I

ABERYSTWYTH.

B A GI LLT. !

COLWYN BAY.

CORRIS.

DOLGELLAU.I

RRUTHYN.

Advertising