Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

LLITHFAEN.

PENMORFA. j

P. ft NR R YN OEU ORAETH,…

,PORTDINORWTC.¡

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHOS A'R CYLCH.I

News
Cite
Share

RHOS A'R CYLCH. HENADURIAETH CAE RHIRFRYN. — Cynnaliwyd y cyfarfod daufisol yn Glan'raifon, ger Gwrecsam, ddydd Mawrth, dan lywydd- iaath y Parch O. D. Jonest. Llynlleifiad. COFADATL.—Ddydd: Hun, yn Rhiwaibon, dadorchuddiwyd cofadail hard-d i'r diweddar Barch J. Jones, gweinidog y M.C. yn Rhiw- albon am flynyddau. Yr oedd yno gynntfOiad mawr. YSPETLIO.—Yn Llys R-hiwabon, ddydd Gwener. dirwvrvyd Laura Jones, Gutter-hill. Johnstown, i Ip a'r costau am ladrata dillad, eiddo Catherine" Ellen Jones. Grange View, Johnstown. CYRDDAU TE. — Yn addoldai y M.C.. Pont- cysyllte, Wesley aid Se"$nig Ac erf air. Gorpli- > Tvysfa. Cefn Mawr, Cynnulleidfaolvvyr Cefn. Redyddwyr Rhiwabon, a M.C. Groes, Penycae, bu cvrddau te nawn Mercher. i Y PAROH 0. EVAKS, D.D.—Ymwelodd yr hybarch a enwvd a Bethlehem, Rhos, nos Fawrtih. ar ranCvrndeithas Genadol Caerludd, a phregethodd i gynnulliad lluosog.—-Bwriada yr eglwys a enwyd anfon 50p i drysorfa y gym- deithas eleni. YN GWELLA.—Mae Mrs Jones, priod Mr J. 0. Jones, G. and L.. C.S.. Penycae, Alaw' Mabon, Penycae, a Mrs Hooson, U.H., Rhos, vfn gTadidol wiella 0.% h'afiechyd diwleddajr.— i Bwriada Mr Hooson fyned ar y Cyfandir am i envd yn fuan. TRWYDDEDOL. — Yn Llyg Trwrddedol Rhiwabon, ddydd Gwener. ^foliiriwyd adnew- yddu trwyddedau yr .Eagles Inn. Stryd Isaf; Australia Arms, 'Colliers' Arms, Ponciau; Grosvenor Arms, Cefn Mawr; Queen's Head, Penycae; a'r Ruabon Vaults. C YD D DIGWYDDIA D GALARUS.—Foreu Sadwrn, cyn y dweddaf. bu farw Mr Meredydd Jones, mab hynaf Mr John Jones. Ystorfa y Cwch-Gwenyn. Coedpoeth, ar ol cystudd byr. ond hynod o galed. yn 32 mlwydd oed. Ar y pryd v Torweddai ef adref yn glaf, cvmerwyd ei fam hefvd yn wael. Bu marwolaeth ei mab yn ergyd rhy drom iddi, a bu hithuu farw foreu Mawrth. Claddwyd y ddau nawn Iau yn Myn- went Coedpoeth. CXDYMFNTAD Y BEDYDDWYR NEILL- DUOL.—Cynnaliodd cynnrvehiolwyr eglwvs Y' Rhos a'r cylch eu hail-eisteddiad Wener, yn ■ Mhenuel. Rhos. o dan lywyddrieth Mr Wartcyn Jones, C.D.. Ponciau.—Gohiriwyd y cyfarfod- ydd vneu ffurf bresennol, hyd nes byddo arhol- Undeb Ysgolion Sul Bedvdirlwvr Cvmru: drosortd. a plienderfynwyd fod pwyllgor cyn- nrychioliadol, yn cynnvvys tri o bob eglwys. yn nghyda'u hesgobion, i gyfarfod etc ar ol yr arholiad, yn yr un He. i wneyd trefniadau pellach. D AMWEINIAU GLOFAOL. — Yn Nglofa Wynnstay. ddydd LInn. anafwvd Mr Ernest iMitchim. Cefn Mawr, yn ei fraich a'i droed RSWV, trwv ddiscryniad glo o'r nen.—Yr un diwrnod. yn Ncrlofa Vaushall, derbyniodd Mr S. Walker. Ffordd y Fenant. Ponciau. niweidiau trvmion i'w ochr.—Nawn Mercher. yn Nglofa Ttersb-am. brifwyd Simon. Williams Cutty Maelor. Poncinu. yn ei droed. ac ysigwyd ei ochr dde yn lied drwm, trwy irael ei dnro i gan un o'r t.r;mi,u a aetfei oddiar v cledrau, tra, vr norM vn eanlvn y.cpffvl.—Foreu Ian, vn Nglofa'r Hafod, annfwvd b.ichg°n o'r enw vVil- li-im Kvnpston. o Heol y Plas, yn el gefn goesau, tra yn dilyn ei aiwedigaeth. DAI-LLITHL-KU YN Y CYLCH—Nos Lun, yn MhtrLVcae, ar "Gymru yn Ngoleu y Ganwyll" gan y Parch T. Idwal Jones, gyrit o Lanelli. Cadeirydd. Parch W. Barker Jones.—Yr un noson, yn Mhenuel, Rhos, ar "Hwyliau Pwlpud Cymru" gan y Parch W. Evans. G. and L., Blaenycwm. Rhondda. Cadeirydd. Mr J. 0. Jones, G. and L., C.S.. Penycae.—Yr un noson eto, yn Add'olfa yr Henaduriaid, Ffordd Ber- sham. Gwrec^im. ar "Ddiarhebion Cyffredin" gan y Parch R. Williams (Heol y Bryn). Rhos. Cadeirydd, Paroh D. W. Elias. BEDYDDWYR ALBAXAIDD POXCIAU. Codwyd Mr David Davies (Wern. Rhos). i bwlpud y Tabernacl am y Tvaith gyntaf i bre- gethu y Sul. Un o blant Penuel. Rhos. yw ef. --Parheir i gynnal odfaon yr adfywiad yn y Tabernacl a Soar ar nos waith, a phregethir gan y Brodyr W. Jones. J. Jones. A. D. Foulkes, Daniel Davies, ac ereill.—^Mae y defnyddiau yn barod i gyclnvyn adeiladu addolfa newydd ar gornel Heol Ledan. C'asglwyd yn ago. i 50p ato y Sul o'r blaen, a bwriedir ei agor yn r-hydd o ddyled. Yn Nghaersalem, Blaenau Ng Ffestiniog, foreu Merdher, y priodwyd; Mr Stephen Davies. ail fab y Brawd Daniel Da- vies. Bryn Gobaith, Ponciau. a Miss Janet Humphreys, pumed ferch y Brawd W. Hum- phreys (Elihu). Biaenau Ffestiniog. Gwein- yddwyd y briodas gan: y Brawd S. Jonef lewythr v priodfab). Porthmadog. Treuliant v "mis mel" vn Mau Colwyn. LTÆN GYMDEITHASAU Y OtLCH.—Nos Lun. vn Bethel. Aoerfa-ir, o dan ly wyd di aeth Mr Pritdhard. C.D., Cefn, caed dadl ar "Pa un ai tuedd mewnol ai amgylchiadau allanol sydd vn moddu y dyfenwad cryfaf yn ffurfbd cymer- I iad?" Agorwyd gan Mri J. Price Williams a R. Owen Davies, a. thredhodd y "mewnol."—Yn I Salem, Penycae, nos Iau, bu Mr Ben Davies yn aneroh ar "Wir boblogrwydd," v Parch W. B. Jones yn y gadair.—"Bywyd, a nod teilwng iddo" oedd testyn anerchiad v Parc'h R. Ro- berts yn nghyfarfod y Ford Gron. Rhos, nos Wener. a'r Parch. R. Jones yn v gadair.—Yn Heol v Bryn. Rhos. yr un noson. caed dadl ar "A v w canu cor awl yn Ngbymru yn dirywio?" "Naè vdvw." ebe Mr W. L. Williams. "Ydyw vn fawr." ebe Mr Sam. Hough. "W. L." gar- iodd v dvdd. Llywyddwyd gan y Parch R. Williams.—Yr un noson eto. vn Mynydd Seion. Ponciau. bu Mri Watcyn Williams. Ffordd y Fenant. a T. Jones. Heol y Capel. Pon-ciatt. yn ceisio penderfynu "A yw yn briodol arfer ffurf- wedd iau yn yr addoliad cyhoeddus?" Y mwy- afrif yn erbyn. Llywydd, Mr Price Roberts, Ponciau.—Nos Sadwrn. yn Methlehem, Rhos. bu v Parch R. Peris Williams. Gwrecsam. yn anerch ar "Enwo'gion v pwlpud Cymreig," y Parc'hn T. 0. Griffith a R. Roberts yn bresennol v lvwvddra. BUDD-GYXTTHERDDAU Y CYLCH.—Nos Lun. yn y Neuadd Gyhoeddus Rhos. gan v "Maefjor ;chrif.1ty- >Minstrels." er budd Y sg-ol i Wladol Rhos.—Xos Fereher. yn vr un lie. er budd Mr Thomas Davies. Heol Smifh, Rhos. svdd yn analluog i ddiilyn ei alwad1 er's cryn -amser. v iMeddyg Jones. Rhos. yn y gadair.— Nos Wener. yn yr un He, gan Gor Plant. I Xawddgell v Dvwysoges Alice. Mr R. R. Jones, Siop Rad v Rlhos. yn y gadair, a'r holl gyn- Tiyrch i Gartrefi'r Amddi-faid.—-Nos Fercher, yn Be'thel, Acerfair. er budd Mr John Powell. Ffordd Bower, sydd yn wael er's blwydii, y Cyna'horwr Llovd Jones. Rhosvmedte. yn y gadair. ac yn rhoi gini i 'helpu'r' gwan.—Yr un noson. yn Addolfa v Trefnyddion Cyntefig. FroncysyLke. er budd trysorfa adeiladu ty i'r gweinidog, Mr Williams (adeiladydd), Tref- ynant. vn y gadair.—"Nos Lun. yn Nsrwrecsam, er budd esrlwys Gymreig y Wesleyaid. Gwrec- satm. Mr Clement Edwards yn v gadair. Yn rnvsg y cantorion yr oedd Miss Hetha Richards. Tan "y CI aw dd. Maesyfed; Miss detrude Hug'hes. R.A.M.. Miss Kate Jones. Cerrigy- druidion: Miss Dilys Jones. Caer: Mri Tom Thomas. R.C.M., Proffeswr W. Davies. St. Paul. Caerludd Mr J. Sandbrook. a phisrion o'r celfvddion Heol. Y prif gvfeilvdd oedd Mr C. Roberts, F.R.C.O.. A.R.C.M., L.R.A.M.

RflOSHTRWAF.N. LLHYN.

|"RHOSTRYFAN.I

SARN.I

TALSARNAU.

ITOWYN.

WAKNFAWR.

HELYNT Y PENRHYN. I

SETLO HELYNT VENEZUELA.

RHYFEL NEWYDD ETO. I-

¡SIR GJ ERNARFON A'R DDEDDF…

MARCHNAD CAFRFYRDDIN. -

Y BEL DROED!

iYTA^NTWROG.I

MINKFORDD.

N ANT L LE A H C V LOH

NEFYN.

[No title]

ILLOFRUDDIAETH YN LAKENHAM.

BWRDD CANOL ADDYSG CYMRU

Y " MUTUAL LIFE INSURANCE…

Family Notices

Advertising