Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M  ?t????OALLMOW!??????? j ft) 8 /?*??c?? & ??t???????? Call early Md m<?k< the t? ? ? ?? ?? ? Tar ?? T ??r.???N????? ? ?Mt of thw st MdM- t 0?'?tMF??A?t? T Call early and make the lfO'PAY ]'I1 A m t .?? THOUSANDS OF MMMMS f? K'——? ftB?t n brings you double value and huge \&8irc^Fa Bt??T?t??'O brinars! you douMe vtduo tad huge \??<?a)??J ? ?4???? ) ?y????? tunjty Ih,Lt maj never oeear nl FINE Hoop RING 4 Diamond. and 3 Ú8 lus- z trans 18ma In 15/6 I 8 t '.STONI DIAMONO RING. 18-ct. Gold, moun te d R 35 w!th 5 fine SET. Nickel-pla- GOLD PHOTO PEN ANT. /.Diamends. ted Safety Razor Rail r. .as usual. I 4/3 MASSIVE BUCKLE 22-Ct. Solid Gold, Life- U with bevelled g!ass KEEPER. Beauti- loath time's wear. Sold by weight, 10 6, 15 2T. upwards. WEDDING C.,IFT FREE! s?f 0 ilolds two 10/. in 9- c t. G o l,d B| photo* 1;/6 d-oou r b tI e.OALL NOW! Watc h ma k er to the Admiralty. B GOLD WATCH 8f!?CE- ? MERTHYR. ??oc< ?Showsthettmebydayand 19 HIGH STREE-? iJlght Fllle Jewelled move- I ■ perfect timekeeper, ip. Cardiff, Newport, Swans a r-r ment, splendid timekeeper handsome Gold 'r?lifr, Newport, Swans- a nient, splendid timekeeper ?ii,lht Fine jewelled move- I "15 Movemenitn J|| l (f YOU cannot call wrIte for free cata'ooue to J! Nickel Sil- "IK/Q I idsome Gold If you cannot call write for free cata'onue to ??. Nicke) SH- 'tR/Q its xiblebrac A Samtiet. 110 Mirket Strjet, R4.11;%hitle3r AT SWYDDOGION EGLWYSIG Llythyrau Cymeradwyaeth. TTmSDI eu hargraffu ig enw yr Eglwys ff arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Hythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yrAelod, yn eu hysbysu o hynny ;'#I a Ichedvvir y Rhanfarallfgan yr Eglwys eifhuE. I'w gael gan JOSEPH WILIAMS & SUNS (Merthyr). Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyi SWYDDFA'R TYST am bob math o Argraffwaith, megisJCyf- rolau iPregethau, P r og ram s Cymanfaoedd Canu, &c. MOLRAT. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch :— Blinid ni acw gan dyrchod; cynhyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono ond clywais fod Mr. HUGH DAVIES, Chemist, Mach- ynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddi- drafferth iawn. Fi enw ydyw MOLRAT, mewn packets 1/6 yr un. Prynais packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid gen- wair, a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y twrch. Ni chododd y twrch mwy.' At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," GAN Y DIWBDDAR ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudafen. Pris 2g. Gelfir ei chael 0 Swyddfa'r "Tyst." Merthyr. At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., Swyddfa'r "Tyst,' Merthyr, Wlleyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder 0 Lythyrenau ar gyfer pob < Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisiao iselaf. Anfoner am y telerau. xxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxmxxxx I ?yMwch ?e<th I S ?<w!t ?ryd" IxxxXxXK -os yn teimlo "dipyn yn w&nllyd" X "heb fod yn iawn" —"wedi rhedeg i 3 ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch K am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn n rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = U annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr x |S arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai M Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob 3 H eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y M N mae hyn yn wir amlwg o berthynas i N = gyfiwr gwael yr iechyd. Achosir llawer X o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; n os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd x IN dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac = x adnabyddus—Beecham's Pills-y modd- H M ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir H = esmwythyd yn gyffredin ar 01 hyd yn = H oed y dogn cyntaf; ac os parhewch H f A Chymeryd å y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = H fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o B N bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. IR ] ddynion a merched wedi "rhedeg i = H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, X giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd 5 i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn = H fuan ddwyn organau y treutiad i'w cyflwr X effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol U = i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl = ■ gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac x ? afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad 5 bendithio) 5 I¡IIChallt'S I ? ?{tb. | eu Qodt, 1/3 a 3/ Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ 5 YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COMET)! MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRI8 SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMEDI BOBI,OG- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perffortnio anfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR I JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED, SWYDDFA'R 'TYST.' The Welshman's Favourite. MABON Sauce f Pw As good tu its Name. i I DON'T FAIL TO GET IT. I 5 Manufacturers—BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff. S Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith.