Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Cyfarfodydd y Bob! teuainc.…

News
Cite
Share

Cyfarfodydd y Bob! teuainc. TYMOR GABAF 1916-1917. Arglwydd, both a fynni Di i mi ei wneuthur ? ? A mi'n myfyrio un prynhawn Sal, meddyltais ei bod hi'n Hawn bryd paratoi ar gyfer cyfar- fodydd pobt ieuainc ein beglwysi Yn ddiddadi,' meddwn rhyngof a mi fy bun, y mae gweinidogioa a diacoaiaid yn meddwl tipyn am raglenni diddorol a. gyfer y to sy'n codi; ac 0! na chawswn weted Srwyth eu Uafur ar dudalennau'r TYST, canys dyhoaf innau am bethau a adnewydda ysbryd yr ienMw nes ei gynorthwyo i ehedeg fe! yr eryr. ao i rodio heb ddiRygio yng ngwinHan lesu.' Pan orSennais fy myfyrdudau, sylweddolais nad yn ami ami y gwelir Mawer o son yn ein hwytbnosolyn am y moddion goreu i ddeca'r ieaeactyd i'r cysegr ac i'w hyfforddi ar ol iddynt ddod. Rhy barod ydym o'r hanner i gymryd yn ganiata.ol y daw'r ptact a'r bobi ieuaicc atom dim ond agoryd ohonom ddrws yr eglwys a dywedyd yn awdurdodol ddigon, Dewch.' Nid feily'n wir, frodyr. Rhaid wrth ymdvech, hunaoaberth, ac wrth fwyd cryf ond addas ar gyfer y bob! ieuainc. Hawdd dywedyd y dylasai'r peth hwn a')' peth araH fod. Pa gyn- Manio y sydd er dwyn hynny i ben ? Onid drwy gyfryngau y dwg Duw ei waith ymlaen ? Onid drwy weinidoion, diacooiaid ac athrawon y codir dynion ieuainc a fydd yn golofnau oryilon dan y achos ? Onid dfwy waith ym- arferol, ac nid drwy bregeth a siarad yn nnig, y cyrhaeddwn y nod ? Cyrchu aH fyth a hefyd a fyddwn oni phenderfynwn weitbio'n egniol er ei chyrraedd. Y mae aRgen y )j cySyrddiad personot. Gwahaniaetha pobi ieuainc yn ddirfawr yn eu dyheadau. Nid yr un yw dyn ieuanc y dtet a dyn ieuanc siroedd gwledig Cymrn. Swytoir yr olaf gan y cyfarfod nenyddol, ond gwetlgan y cyntaf sain can Dylid trefnu rhagten yn ol angen a thuedd yr ieuanc. ond coner mai amcan pennaf y cyfan ydyw adeiladu Eglwys Dduw. Y perygl y dyddiau hyu yw nad oes digon o'r bobi ieuainc yn rhodio hen Iwybrau'r tadau Yn yr ardaloedd gweithfaol a Seianig, ysywaeth, amharod i gymryd rhan gyhoeddus yw pobt ieuainc, lawer ohonynt, a anwyd ac a fagwyd yn y gweithfeydd. Dibynna'r egtwys yn ormodol ar ddyfodiaid o'r wlad' am eu dynion cyhoeddus. Oni ddylid ymdrechu i weUa pethao drwy ddisgyblu pawb yn yr arferiad o gymryd rhan gyhoeddus yng ngwaith y cysegc ? Dyna brif amcan, feddyliwn i, holl gyfarfodydd dynion ieuainc. Rhoddir isod fraslineUiad o raglen neu raglenni, os mynnir, fel y byddo gennym ryw sail i adeiladu ami. Addaser y cyfan at amgylchiadau l!eol. Da fydd gennyf weled sylwadau rhywan aral! befyd ar y pwnc diddorol hwn. Y mae'n hen bryd i Annibynia ddeffro o blaid plant a phobi ieuainc yr eglwysi. 1. Dechren'r tymor drwy gwrdd cymdeith- asoP a chyngerdd. Gair o anogaeth gan y gweinidog. Amlinell.;ad o waith y tymor. 2. Gweddlau'r BeibL Ychydig sylwadau arnynt. Gwersi i ni yngtyn &'r weddi gyhoeddus. 3. Dosbarbh Beiblaidd. Prif banodau'r Gair Areithiau adnabyddus Gwel Esaiah xxxv Actau xxii., 1 Cor. xiii., (&j. Ba.rddoniaeth yr Ysgrythyrau. 4. Emynau'r Cysegr. Eu darUen. En hesbonio Pa gyfeiriad at yr Ysgrythyr sydd ynddynt ? 5. Darlith ar Wiad Catiaan. Egluro cyfeir- iadan yn'y Beibl at arferion y Dwyrain. Gwel The Lmd and the Book.' 6. Trefnu Aiddanghosfa o bethau a ddygwyd gan ymweiwyr o Wlad Canaan ac o'r Dwyrain. 7. Y Rhyfel yng ngwiedydd y Beibl, megis Mesopotamia. Gweler y map arbennig a drefn- wyd gan Mr Beriah Gwycfe Evans. 8. Egwyddorioa mawrion Anaibyniaeth. Cymbaret- hwyct ag eiddo'r enwadau eraill. Pa bethau mawrion a wnaeth y tadau Anni bynnol ? Pa fudiadau mawrion sydd heddyw ar droed gan ein Henwad ? Ein dyledswydd tuag atynt. 9. Enwogion y Putpud Cymreig, megis John Etias, Christmas Evans, WUHams o'r Wern, Herber, Bgiwysbach, Talysarn, <&c. 10. Noson gyda'r Hud-Lusern. Cartrefi Cymrn, neu rywbeth tebyg yn ot y darluniau a sicrheir. 11. Gwahodd cymdeithas gymdogol er cyd- ymdrin rhyw bwnc diddorol, megis'ESaith y Rhyfel ar Grefydd.' 12. Pererindod i faogre ag iddi ha.nes, megis Bryn Hywaroh, y Groes Wen, Ogof CwmhwpUc, Llansanan, (&c. Dyna ddigoa beHscb. Ymdtechasom ddarpar ar gyfer pob dawn. Pe sicrheid arwemydd brwdfifydig ynglyn & chyfurfodydd yr ieuanc dyiasai'r egtwys i ryw feaur, os nad yn gwbl a hollol, !add dylanwad andwyol y darpariadau hetaeth ac amrywiol eraill y sydd er dena'n pobl ieaatac. A Seion yn hepian a chysgu, sylwer fei y cyH goruchwylwyr y CtMemas a'r chwareudal eu cwsg wrtb gynllunio rhaglenni'r gaeaf. Dy!asem wrido yn wi)' am ein dijfrawder, ac am ddisgwyl i Dduw gySawai ei waith heb help setodaa'r eglwys. Wedi deffro'r Eglwys yr argyboeddir ao yr achubir y byd. Taer geisiwa am sylwadau eraill ar y pwnc hwn. Neidiasom ni i'r adwy, gan fawr hyderu y dttynir ni gan erai!l oymhwysach o lawor. GLYNYNOD EACH

Coleg Bala-Bangor. I

Advertising