Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Undeb Ysgolion Sabothol Dosbarth…

News
Cite
Share

Undeb Ysgolion Sabothol Dosbarth Treffynnon. Ym Mhisgah, Penypyllau, ger Treffynnon, y cynhaliwyd cyfarfod chwarterol diweddaf yr Undeb hwn ar Sabotb, y 24ain o Fedi. Daeth cynrychiolaeth weddol gref ynghyd o dan lywyddiaeth Mr Arthur Roberts, a phasiwyd cydymdeimlad a'r brawd Mr John Thomas, Connah's Quay, ar goill ohona frawd ar faes y gwaed. Gwnaed trefniadau pollack ar gyter Cymanfa Ganu y flwyddyn nesaf. Caved papur rhagorol gan Mr T. H Rees. Oaer, ar 4 Ddyfodol yr Ysgol Sul.' Holwyd y gwahanol ddosbatth- iadau gan Mri W. Hughes, A Roberts, a Miss Annie Roberts. Cawd adroddiadau, unawdau, &c gan wahanol aelodau o'r ysgol, a diolch- wyd i'r cyfeillion yn y He gan Mr P. Jones Price, Mostyn. yn cael ei gefnogi gan M? Frank Roberts, Bagillt. Dygwyd tyscfiolaeth uehel i'r gwaith da a wneir yn yr ysgol weithgar hon gan |Mri R. Williams, Fflint; S Needham, Connah's Quay ;g O. T. Jones, Maesglas; Miss Needham. Treffynnon: Mr Milton Hup-has Bagillt, a'r ysgrifennydd. J. L- T.

[No title]

Achos Soar, Pontygwaith, Rhondda.…

CYFARFODYDD.

I Y Drysorfa Gynorthwyol.

YR YSGOL SUL A'R LLEIHAD.