Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Peidiwch a Gadael Merthyr…

Advertising

CYFARFODYDD CHWARTEROL

CYFUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD.

Advertising

GLOYWI'R GYMRAEG.

News
Cite
Share

who owns nen who owns ? Hynny ydyw, y mae'r gair yn cymiwys y ferf, ac hefyd y rhagenw perthynasol. (Gan fod yr ystyr ofyn- iadol (who owns ?) allan o arfer mewn Cymraeg diwedclar, gellir gadael hwnnw.) Felly, chwi welwch fod dywedyd Gwelaf mai Dafydd a biau yn ail-adroddiad o'r rhagenw perthynasol. Hynny yw, fe'i ceir yn a, ac fe'i ceir yn pi yn y gair pian.' Y ffurf gywir ar y frawddeg ydyw, Gwelaf mai Dafydd bian.' Yllglyn a'r fflirfiar, sydd biau,' oedd biau,' fydd biau,' anffurfio'r iaitli ydyw eu hysgrif- ennu. Yn y trydydd person yn unig y defn- yddir y gair mewn Cymraeg diweddar, a hynny yn yr amser presennol piau dyfodol, piau- fydd gorffennol, pioedd.' Fe'i defnyddir yn yr amser presennol a gorffennol heddyw yn y tafodieithoedd; ac nid oes un anhawster i'w defnyddio'n eu lie a'u hamser priodol gan Gymry llygad-agored. Fel hyn amser presennol, Efe biau'r gadair amser gorffennol, Fe ddywed- odd mai efe bioedd y gadair amser dyfodol, Os doi di yma, ti bieufydd y gadair.' Efallai fod pieufydd yn ffurf braidd yn ddieithr i Gymry diweddar, eto y mae'n ffurf gain ac yn werth ei harfer. Yr wyf yn cofio i mi glywed yr Athro J. Morris Jones yn cywiro gramadeg llinell y Dr. Parry Williams, sef- 1. 'Foty heb ofid ti a bieufydd.' Er mwyn rhoddi lie i'r a anghywir, gorfu iddo ysgrifennu hafoty yn 'foty.' 0 gywiro'r gramadeg fe ddaw'r llinell hefyd yn fwy cyfan-- Hafoty heb ofid ti bieufydd.' The happy summer-house shall be thine.' Y mae sycld piau,' oedd piau,' fydd piau heb eu swyn ac heb eu hangen. F.J.