Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Peidiwch a Gadael Merthyr…

News
Cite
Share

Peidiwch a Gadael Merthyr Tydfil I chwilota am brawf. Chwi a'i cewch yn ymyl cartref. Preswylia Mr. M. Lewis yn 23 Dan-y-Parc, ac y mae'r sicrwydd cymdogol yn llawer mwy o werth i chwi na thystiolaeth oddiwrth bobl a breswyliant mewn trefydd anghysbell. Gallwch yn hawdd roddi prawf ar dystiolaeth cymydog. Mai 27ain, 1913, dywedai Mr. Lewis :—' Pa bryd bynnag y cawn annwyd effeithiai bron bob amser ar fy arennau, ac ar ol plygu teimlwn hi yn anodd iawn i ymuniawnu drachefn. Oddeutu blwyddyn yn ol cefais ymosodiad llym, a chan i mi glywed cymaint am Doan's Backache Kidney Pills mi a roddais brawf arnynt. Llawen gennyf ddweyd iddynt fy iachau o'm anhwylder, ac yr wyf wedi mwyn- hau yr iechyd goreu er hynny. (Arwyddwyd) M. Lewis.' Ebrill 7fed, 1916--yn agos i dair blynedd yn ddiweddarach—dywed Mr. Lewis: G well haodd pelennau Doan fi yn sicr ddigon rai blynyddau yn ol, ac yr wyf bob amser yn eu cymeradwyo. Cadwant fi yn rhydd rhag unrhyw ddychweliad peryglus o'r anhwylder.' Teifl annwyd a chryndod faich trwm ar yr arennau, gan eu bod yn cau i fyny y chwys- dyllan, ac felly gorfodir yr amhuredd a ddylai gael ei basio trwy }? croen gael ei daflu ymaith gan yr arennau. Felly, y mae annwyd yn un o'r achosion mwTyaf cyffredin mewn anhwylderau peryglus o'r arennau a'r bledren, a dymunol yw cymryd cwrs o Doan's Backache Kidney Pills pan yn gwella oddiwrth yr annwyd neu'r anwyd- wst. Cynorthwya hyn yr arennau yn y gwaith ychwanegol a deflir arnynt, a diogelir chwi rhag dolur y cefn, crydcymalau, dyfrglwyf, grafel ac anhwylderau troethol poenus. Gellir eu cael gan yr holl werthwyr, neu am 2/9 y blwch oddiwrth Foster -McClella-i Co., 8 Wells-street, Oxford-street, London, W. Peid- iwch a gofyn am belennau at ddolur y cefn neu'r arennau, ond gofynnwch yn eglur am Doan's Backache Kidney Pills, yr un fath ag a gafodd Mr. Lewis. 4

Advertising

CYFARFODYDD CHWARTEROL

CYFUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD.

Advertising

GLOYWI'R GYMRAEG.