Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Dafydd Nicholas, Cwmafon.…

I I'R BEIRDD.I

News
Cite
Share

I I'R BEIRDD. Petrusais lawer cyn addaw cymryd gofal y Golofn hon. Anodd gwybod sut y ceir amser i wneuthur chware teg a hi, ac anhawddach na hynny yw gwybod sut y ceir cymhwyster i'w chadw yn deilwng o'i thraddodiadau. Bu am flynyddoedd tan ofal Pedrog—bardd, beirniad a bonheddwr. Drwg gan bawb ohonom am y cystudd a barodd iddo ymneilltuo, a llawenhawn fod arwyddion yr adferir ef yn fuan. Diolch iddo ganwaith am ei gymorth rhadlon i feirdd ieuainc y TYST. Yr hyn a barodd i mi ymgymeryd. a'r gwaith ydoedd fy nyled i golofn o'r fath flynvddoedd yn ol. Ni bum erioed yn berchen Ysgol Farddol,' ond dysgais yr ychydig a wn i am gynghanedd trwy gyfrwng colofn farddonol y Davian, tan olygiaeth Brynfab. Bydd yn dda gennyf os gallaf dalu rhywfaint o'm dyled trwy helpu rhywun arall yn yr un ffordd. Caiff beirdd ieuainc bob cydymdeimlad, a chymorth. hyd y gellir, os canant ar rywbeth heblaw priodi, tystebu a chladdu. Mae'r byd mawr yn gyfoethog o destynau, a gresyn rhwymo yr awen Gymreig wrth bynciau ag y mae'n annichon taro gwytliien newydd ynddynt. Wrth gwrs, pe llwycldai rhywun i gyflawni'r wyrth honno, caiff groeso calon. Beth am y llu beirdd galluog nad oes arnynt angen na chydymdeimlad na chymorth ? Gall- ant hwy fod o gymorth mawr i'r Golofn, ac erfyniwn am dano. Mae'r nwyd gystadlu wedi diffodd, a'r llawryfau wedi eu hennill i gyd; ond gresyn rhoddi'r ffidil yn y to ar ol dysgu ei chanu. Byddai'11 dda iawn gennyf gael ambell englyn a thelyneg, a soned a chywydd oddiwrth y cyfeillion hyn. Cadwai hynny'r Golofn yn gyfoethog, a chadwai'r safon yn barhaus o flaen llygaid yr anghyfarwydd. Erfyniaf ar fy ngohebwyr dalu sylw manwl i'r cyfarwyddyd a roddir uchod ynglyn S'm cyf- eiriad. Rhodder y gair Tabernacle i mewn, am fod gweinidog arall o'r un enw yn union a mi fy hun yn Nhreforis. Rhodder Morriston ac nid Treforis. Os amgen, bydd y llythyr yn sicr o fyned i Drefforest i gychwyn, ac oddiyno i Dreharris. 0 r diwedd fe ysgrifenna rhywun try Morriston ar ei waelod, a chyrhaedda yma ymhen yr wythnos, a chreithiau'i bererindod yn drwm ar ei wvneb. Wel. rhaid tHTo ati i r.h >VH+".c Pa V x Pa un ai lIon ynte lleddf fycld fy mhronad wedi agor ohonof y pecyn hwn a yrrodd Pedrog ? Dyma saith darn, a chwech ohonynt yn troi 0 gATmpas priodi, tystebu a chladdu Bum bron taflu'r cwbl i fyny, a ffoi o'r maes mewn anobaith. Ond caiff y cynieradwy yn eu plith ymddangos y tro hwn, ar y tir fod i bob un o'r awduron anfon can ar destyn arall, i dalu am le y rhai hyn. Tystebu Troedrhiwdalar.-Diivr a doniol ddigon. Paham y rhoddwch ddwy n yn hanner, a dim ond un yn ysgrifenycld ? A r Fedd Sydney WütÙzms .Llithrig a thyner. Peidiwch dechreu Hinell a sillgoll. Daliwch ati, a dowch i ganu'n dda. H. W. Anwyl.—Cynieradwy, a diolch am y mesur. Cyflwynedig i'r Parch. T. M. Roderick, &c.— Da iawn. Cofiwch mai cainre,' nid camrau sydd gywir yn ol yr awdurdodau goruchel. Mae Gomer eto 'nilacn.—O'r braidd y mae'r gan hon i fyny ar safon. Tra yma buont ffyddlon Ac i'w ogoniant fyw.' Gwelwch ar unwaith fod rhywbeth o le yn v rhain. Anghelfydd iawn y daw'r llinell olaf i mewn bron bob tro # Tystebu y Parch. T. J. Jones, &c.Doi-iiol a da. Peidiwch ysgrifennu cadwen,' ond cad- wyn.' Os mynnwcli wybod paham, gofynnwch i'r Parch. Fred J olles-y gwr sy'n Gymraeg gyda chyinaint o fedr a natur dda. Gresyn na ddeallrei-Lasai ar y- gwaith ddeng mlynedd ar hugain yn ol. I Lawr a'r Fasnach.-I mewn, ond y pennill olaf. Gwan yw hwnnw, yn arbetinig ei linell olaf—' Y bore a'r prydnawn.' Pantycelyn a biau hon, a dylai gael ei chadw bellach." Sylwch ar y cyfiienvicl wliae(I ar yr orgraff.

II HUW FY MRAWD,

NA I, ADD YW GORCHYMYN Y NEF.

! Trewyddel. I