Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Hyn a'r Liall o Babilon Fawr.

NODION 0 GAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

NODION 0 GAERFYRDDIN. Cynhaliodd eglwys Heol Awst, Caerfyrddin, ei chyfarfodydd hanner-blynyddol ar y Sul a DOS Lun, Medi lOied a'r Ileg, pan gawsom bregethau nerthol iawn gall y Parch S. Williams, Glandwr. Yn y dyddiau hyn pan gwynir fod cyn lleied yn mynychu ein cyfar- fodydd crefyddol, da oedd gweled cynulleidfa- oedd Huoaog 3n gwrando mor astud, yn neilltuol yn y cyfarfod ms Sul. Ar yr un Sul yr oedd Eiim, Ffynnonddrair, hefyd yn cynnal ei chyfarfod hanoer-blynyddol. Gresyn fod dwy eglwys mor agos i'w gilydd wedi digwydd cynnal eu cyrddan ma r ar yr un pryd, gan y carai ilawer fod yn gwrando yn y ddan le. Y Parch E. Jones, B-A, Porth, fu yn traefchu y newyddion da yn y lie hwn, a barn pa.wb fu yn ei wrando oedd eu bod wedi cael gwledd. Da oedd gennym weled fod Dyfnallt wedi dychwelyd ar ol bod yn Ffrainc am dri mis yn gwasanaethu gyda'r Y.M.C.A. Un o'r arferion da sydd gan Dyfnallt yw darparu pregeth neilltuol i'r plant. Y plant gafodd y cyfle cyntaf at ol ei ddychweliad i'w glywed yn disgrifio rhai o ddigwyddiadau y tri mis. Ei- bwnc oedd y rhan gymer y plentyn yn Ffrainc yn y rhyfel ofnadwy hon. Diddorol dros ben oedd hefyd yn yr hwyr yn dangos y gwaith mawr a daionus y mae'r Y-M.C.A. yn wneud i'r bechgyn ar faes y gad. IOAN M YRDDIN.

Bryn Seion, Cwmbach.