Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

0 j Mtt?? iJ!))!i???CA?MOW!"????? vf) m\\W t???s.3-/?f?.? ??M??? ?? moatofthest)n'tlin<rpe<uc- 1 f0tA ^h m Fe I M ^\WJR tions at H. Samuell 3 r?Groat Sal*i DAY IM ■ Every one of the 1 w ) .??THOtMAN°MMBAR6A)MS ra?X''——??1 ? JK I brings I you double value and huge —-fi j saving! Seize at onee an epjpor- Ytff 1 jt' ssssssa ????"??k tunity that may never oeeur tgtin!! ??????U???????N HALF -HOOP and 3 fine lus- trouI gem. in 15/6 I 8 0 t &-STONI! DIAMOND R I N G. I 8 ct. Gold, m 0 U n t e d ■ STI^S wlth 5 fine B^fLxfl SWl^ 8 GOLD PHOTO P HOANT. 35/.wD!itah monds. tedSafotyR zor Beautifully finished MASSIVE BUCKLE ain nd six blades with bevelled glass I KEEPER. Beatiti- loath OF 4/3 and screw fasteni' n fully fashioned C&SO. Holds two 10- in 9- c t. o I d, photos. 8/6 d oo r t li ill)le. OUL NOW I j time's wear. Sold b?ywe!ighl, io 6, 15 2x u ci ?? ? ????"?°'??U?' ??- ??????M?°? Watchmaker to the Admiralty.  NaMn MtTPM aMCE- 19 HIGH STREEt' 'M)NO<!$ WRIST WATCH. tt GOLD WHAiTgC'hH -grade MERTHYR.??.?  jewelled moveiiient (.ar.,df. Newport, Swan. a ent, splendid tImekeeper ?IET. r,igbt Fine jewelled move- m t gerfect timokeepe.N-port, Swar?,, 0 nieiit, spleiidid tiiiiekeeper MaMibIeBrace)et??/?   4. Samuel. I 10 Market Strpet. Ma r:. l tol? case. andsome Gold ?EEBi?MZB?MtB?' Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 4 Tyst' a'r 'Cennad Hedd," iMerthyr Tydfil. RHWYMIR LLYFRAU o BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. ^xxxxxxxvxxxxxxxv^xx\xvvw^vx\v^ I The Welshman's Favourite. I MABON Sauce | I J'" As good as its Name, i I DON'T FAIL TO GET IT. I Manufacturers—BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff. jS At BwyHflorau Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," GAN YDIWEDDAit ALAW BRYCHEINIOG. I: 8 Tudalen. Pris 2g. Gellir ei chael o Swyddfa'r Tyst," Merthyr. ä "ByddwckDdoetk j 8 lettwa pryd 99 I -os yn teimlo "dipyn yn wan))yd" X "heb fod yn iawn" wedi rhedeg i = ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch X am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn M = rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = ■ annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr ( arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai x J Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = iK eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y ■ X mae hyn yn wir amlwg o berthynas i X gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer = ■ o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; X x os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd x = dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac IN adnabyddus—Beecham's Pills-Y modd, n n ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir R g esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn = 10 oed y dogn cyntaf; ac os parhewch n ä A Chymcryd £ = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, e | 9 bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. n = I ddynion a merched wedi rhedeg i ns X lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, n x giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd a i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn = fuan ddwyn organau y treuliad i'w cyflwr xi it effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol X = i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl H gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac X ■ afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad n J| bendithiol x I Beecham's I I pdls. = Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ = YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I! COMET)[ MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn slwad am y GOMEDI BOBLOG- AIDD HON ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd â'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio cnfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MTTRTHYR). LIMITED, SWYDDFA'R TYST.' DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbya eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am yi^prisian fselaf. Anfonor air y telernn.