Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

HYSBYSIADAU ENWADOL.I

Advertising

IKINMEL PARK. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

KINMEL PARK. I Dymunwn gydnabod yn ddiclchgar y rhodd- I ion isod tuagat yr adeilad newydd yn y gwersyll. I s. c. I Cydnabyddwyd eisoes 84 17 st 1 Yuvsgau, Merthyr 1 1 o Parch. Penllyn Jones, Colwyn 1 1 o Bala 1 13 o Abertridwr 1 -5 o Gilfach Gcch x 2 4 Conway o 16 3 Uwynyp a 1 o o Bethel, Trehafod 018 6 Tabemacl Newydd, Port Talbot o 10 6 Tabemacl, Llanelli. 5 o o Carmel, Penrhiwceibr 112 7 Trelech I o o Graigfechan, Rhuthyn o 5 o Pant-teg, Abergwili 2 3 6 Pen-north, Brycheiniog I 3 0 Mynydd Sei ;n, Ponciau 1 12 6 Soar, Merthyr 5 o o Canaan, Maesteg I o o Bryn Seion, Cwmbach 212 6 Betws, Abergele 011 o Soar, Llanelli. 1 0 0 Tabemacl, Hirwaun 3 17 o Cwmbwrla 3 3 0 Ebenezer, Pontnewydd. o TO 6 Seion, Rhymni i I 0 Prestatyn. 1 3 6 Nantybenglog o 6 o Bryn Seion, Abercrave on 8 Siloa, Aberdar 1 0 o Pwllheli (S.) o 16 6 Christ Church, Rhyl 20 o o Bethesda, Merthyr 0 9 10 Uchtir, New Tredegar 0 r6 8 Liballus, Cwinsyfiog o 10 o Nebo, Glyncorrwg 2 16 3 Crwys 1 19 4 Pennal, Machynlleth o 13 o Dolgellau (C.) 1 I 7 IJglwysi Rhyddion Rhyl 2 1 6 Jerusalem, Ffestiniog o 13 10 Sardis, Trimsaran 015 9 Rhuddlan o 15 7 Hebron a Nebo, Penfro 3 6 o Bethlehem, Llanharran 1 6 o Cyfanswm f167 9 7t Trosglwyddwyd i'r ysgrifennydd cyffredinol, Mr. D. S. Davies, Dinbych, £ 150. Disgwylir i'r sefydliad fod yn barod i'w agor erbyn Sul, Awst 2ofed, pryd y disgwylir i was- anaethu un gweinidog o'r gwahanol enwadau sydd wedi ymgymeryd a'r gwaith ac hefyd, bs gwna amgylchiadau ganiatau, mae Mr. Lloyd George wedi addaw galw heibio. Mawr hyderwn y bydd hyn yn bosibl, gan y buasai ymweliad o'r fath yn tynu sylw yr holl wersyll a'r gymdogaeth, ac yn symbyliad mawr i'r gwaith ynglyn a'r adeilad newydd. Cafwyd prawf arall o ddoeth- ineb yr ymgymeriad yma yn ddiweddar yn y ffaith fod Eglwys Loegr yn gwneud apel am ddarn o dir i godi adeilad cyffelyb. Gofynwn felly am i'r eglwysi fod mor garedig ag anfon eu cyfraniadau heb oedi. Bwriedid agor yr adeilad yn ddiddyled ond o'r braidd y mae hynny yn bosibl bellach. Clywaf fod y Bedyddwyr wedi casglu yn barod tua £250 o'r 45oo ofynnir gan- ddynt, ac mae'r Methodistiaid yn symud ymlaen yn hwylus. Nis mynnwn er dim i'r Annibynwyr fod yn ol. Nid gofyn yr ydym am gasgliadau mawr, ond i'r holl eglwysi wneud eu rhan. Camp 6, Camp 6, EDWARD JONES. I Kinmel Park. j