Hide Articles List

3 articles on this Page

__n__-_.,- '-.-_u - -..- -…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

__n_ 'u BETH ESDA, AR FON. Cynhaliwyd Cymanfa Ysgolion >Sabathol Bangor a Bethesda eleni yng nghapel Bethesda, a chafwyd cymanfa lwyddiannus iawn ymheb ystyr. I,lywyddion—Mr. Richard Thomas, Chwarelgoch, a'r Parch. John Evans, Beulah. Arweinydd y eaim—-Mr. Griffith Parry, Trefiys. Cyfeilydd-Mr. R. O. Hughes, organydd Beth- esda. Arweinydd y ddau gyfarfod—Deiniol Fychan. Holwyd y plant gan Mr. John Parry, B.A., Bethesda. Profodd y gymanfa fod gwaith rhagorol yn cael ei wneud yn yr eglwysi, a dyg- odd yr arholwyr yn y gwahanol ddosiaarthiaciau dystiolaeth uchel i waith yr ymgeiswyr, a rhodd- asant gymeradwyaeth arbennig i rai o'r eglwysi a'r.gweinidogion a'r athrawon fu yn eu hydorddi. Enillwyd y gwobrwyon gan y rhai canl),-liol: ARHOUAD AR LAFAR. Safou L,Plallt dan 6 oed.—Ymgeiswyr, 30. Arliolwyd gan Miss M. J. Griffith, Penygraig, Bethesda. 1 J. JI. Williams, Peniel, Pentir. 2 M. Joseph, Treflys. 3 Nesta Jones, Salem, Bethesda. 4 Nora Griiffths, eto. 5 Mair Davies, Oarmel. 6 W. O. Williams, Peniel, Pentir, 5 H. Davies, Chwarelgoch. 6 Erarys Davies, Salem, Bethesda. 7 O. Roberts, Treftys. 8 J. B. Williams, Bethlehem. 9 T. M. Williams, eto. 10 Alwyn Jones, eto, 11 Elizabeth Hughes, Peniel, Pentir. 12 John Pritchard, Salem, Bethesda. 13 Idris Williams, eto. 14 M. J. Evans, Treflys. Safon II.-Plant dan 8 oed.—Ymgeiswyr 41. Arholwvd. gan Miss Morfudd Huws, B.A., Ysgol Sir, Bangor. ] Bita Williams, Bethesda. 2 Glenys Jones, Salem, Bethesda. Elsie Lee, Beuteh. 4 W. Roberts, Treflys. 4 J. 0. Roberts, Bethesda. J 5 Enid Williams, Salem, Bethesda. 5 Bmyr Williams, Bethesda. (i L. A.. C,riffiths, Carmel. 7 Belina Williams, Salem, Bethesda. 7 M. L. Jones, Betlimaca. 8 Eluned Hughes, Salem, Bethesda. 9 M. T. Charters, Bethmaca. 9 Katie Price, Peniel, Pentir. 10 GVyn. Williams, Ebenezer, Bangor. 10 M. Xi. Ifugl-Les, Peniel, Pentir. 10 Goronwy Williams, Pendref, Bangor. Safon III.—Plant dan 10 oed.- Ymgeiswyr 69. Arholwyd gan Mr. Thomas Rowlands, Salem, Bangor. 1 Dilys Davies, Oarmel. 2 Alwen Evans, Bethania. 3 Evan E. Griffiths, Salem, Bethesda. 4: Annie L. Roberts, eto. 5 Ceridwen Williams, eto. 6 Eluned Thomas, Treflys. 7 J. Williams, Peniel, Pentir. 7 Winnie Williams, Ebenezer, Bangor. 8 Maggie Griffiths, Peniel, Pentir. 9 Liliali Williams, Salem, Bangor. 10 J ennie Evans, Pendref, Bangor. 10 Buddug Williams, Salem, Bangor. A RHOLIADATT YSGRIKENEDie. Dosbarth I. Safou TV.-Rhai dan 12 oed. Ymgeiswyr, 51. Arholwr—Parch. J. Albert Morgan, Ebenezer, Arfon. i Aainie Lewis, Salem, Bethesda. 2 Emlyn Jones, eto. "> William Idris Griffiths, eto. .1 Gertrude Thomas, eto. 5 Mary Grace Griffiths, eto. Trefor Hughes, eto. 7 Phyllis Jones, Treflys. 8 W. Stanley Tyrer, Tvnymaes. 9 Now-Ie Hughes, Salem, Bethesda. Dosbarth II. Safon. IV-Rhai dan 14 oed. Ymgeiswyr, 40. Arholwr-Mr. G. R. Hughes., Ysgol y Cvngor, Bethel, Arfon. 1 Elizabeth Ann Griffiths, Salem, Bethesda. 2 R. Emrys Hughes eto. 3 J. 1,1. Roberts, Bethlehem. *1 Herbert Evans, Salem, Bethesda. 5 W. T. Williams, Peniel, Pentir. 6 Arfon Williams, Bethesda. 7 xlnnie A. Parry. Treflys. 8 E. O. Jones, Pendref, Bangor. 9 Idwal Davies, Oarmel. Dosbarth III.—' Hanes yr Eglwys Foreol.' Rhai dan 16 oed. Ymgeiswyr, 20. Arholwr-Parch. Thomas Lloyd, Rhostryfan. 1 .J enniQ Griffiths, Salem, Bethesda. 2 J. Ifor ;ones, Pendref, Bangor. 3 Mary Lizzie Jones, Salem, Bethesda. 4 Maggie. Jones, Treflys. 5 Jennie Hughes, Nant-y-Benglog, 6 John Buckland, Bethlehem. 7 Myfanwy Hughes, Treflys. 8 Gwladys Jones, Bethesda. Dosbarth IV. — Dan 21 oed Efengyl Matthew,' (b) Y Proffwyd a Chrefydd yr Iddewon.' Ymgeiswyr, (a), 2 (b), i. Arholwr-Parch. R. J. Pritchard, B.A., Cas- newydd. 1. Jennie E. Jones, Treflys (a). 2 G-wynetli Davies, Oarmel (a). Jennie Williams, Bethesda (b). Dosbarth V.—I bob oed. Maes Llafur, Hfengyl Matthew.' Ymgeiswyr, 2. Arholwr—Parch. Henry Jones, Trefriw. 1 Mrs. M. A. Roberts, Bethesda. 2 Miss Blodwen Thomas, eto. Cyfansoddi Ton i blant. Beirniad, Mr. D. W. Lewis, Brynaman. Ymgeiswyr, 5. Blldd\1go: :J\.fr. W. Jones, A.T.S., Bangor. j Cyfansoddi tri phennill cyfaddas i blant at wasanaeth y Gymanfa. Beirriiad--Parch. R. j Gwylfa"Roberts, D.Litt., Llanelli. Ymgeiswvr, 4. Buddugol Mr. H. T. Jones, Salem, Bangor. R.

I1■' I Rhiwmatic ac Anhwylder…

Y G Y MAN FAY M MEIRION. i