Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Cyflog y .-Glowyr.-

CYFUNDEB AGOGLEDD MORGANNWG.I

COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD.

UNDEB YR AN NIB YN WY R CYMREIG.

BARGOED.

[No title]

I J IWBIIXR PARCH. D. A. GRIFFITH.

News
Cite
Share

J IWBIIXR PARCH. D. A. GRIFFITH. At Olygydd y Tyst. gYR)—-Dyniunwy^d arnaf i anfon gair i alw sylw taer eich darllenwyr am y waith olaf at Jiwbili a Thysteb y Parch. D. A. Griffith, Troed- rhiwdalar, a gwnaf hynny gyda'r hyfrydwch mwyaf, er nad oes gennyf un berthynas swydd- nogol a mudiad y dysteb. Byr iawn yw y rhybudd a roddwyd i'r cyhoedd ynglyn a'r dysteb hon a chan y cyflwynir hi i Mr. Griffith (fel y gwelir yn' yr hysbysiad) ar yr 16eg o Aivst-hanileT canfed pen blwydcl ei weinidogaeth yn yr un cylch-gwelir fod yr amser bron ar ben, a bod yn ofynnol i'r rhai sy'n awyddus i ddatgan en gwerthfawrogiad o wasanaeth a phersonoliaeth Mr. Griffith i wneuthur hynny ar frys. Ni chan- iata eich gofod gwerthfawr i mi ymhelaethu ar deilyngdod eithriadol Mr. Griffith, yn rhinwedd ei wasanaeth hirfaith a disglair i'w Enwad ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Buasai aim ond nodi'r swyddi pwysig a lanwodd. yn myned a gofod helaeth, ac yn ddanghoseg o'i ynni a'i weithgar- wch anil-ochrog. Syndod meddwl sut y gallai un person fyned trwy gymaint o waith, a hynny mewn modd mor efreithiol a thrylwyr, ac yntau hefyd yn gyfrifol am fugeiliaeth mor eang. Cariodd ei feichiau amrywiol a thry-mion bob aniser dan ganu, a gellid meddwl nad oedd dim yn faich iddo. Ynghanol ei holl ddyledswyddau, pwv mor hynaws a heinif, mor llawn o ysbryd ac asbri, a'n brawd ? Nid yw'n ormod i'r Enwad a'r cylchoedd gynorthwyo ei eglwysi i roddi iddo dysteb deilwng o'i wasanaeth amhrisiadwy. Apelir, hefyd, at hen fyfyrwyr ac aelodau Pwyll- gar Coleg Aberhoiiddu am roddion tuag at sicrhau darlun o Mr. Griffith i'w osod ar un o furiau'r Coleg, fel arwydd o werthfawrogiad o'i waith fel Ysgrifennydd y Coleg am yr agos ddeugain mlynedd. Ond ni fwriedir i'r ddau apel wrth-daro yn erbyn eu gilydd 11a chyrraedd yr un personau. Apel eglwysi Mr. Griffith at y cyhoedd yw yr un sy'n galw gyntaf. Derbynir rhoddion yn ddiolchgar gan yr ysgrifennydd, Mr. Ivl. Jones, Llwynpiod, Garth, S.O., Brecon- shire. Mae yn haeddu gwneuthur ohonom hyn iddo. Yr eiddoch, &c.. Aberhonddu, Aberhonddu, D. MIALL EDWARDS. Awst 3ydd, 1916.

YR YSGOL. SUL.