Hide Articles List

8 articles on this Page

Cyflog y .-Glowyr.-

CYFUNDEB AGOGLEDD MORGANNWG.I

COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD.

UNDEB YR AN NIB YN WY R CYMREIG.

News
Cite
Share

UNDEB YR AN NIB YN WY R CYMREIG. d. At Olygydd y Tyst. Syr,—-Mae gofyniad Mr. John Williams, Waunwen, yn yTYST wediperiimifeclclwlyclylai Cyngor yr Uncleb ystyried mater yr ysgrifen- vddiaeth yn ddifrifol. Onid yw yr amser wedi dod i gael Ysgrifennydd Cyffrediiiol i'r Undeb ? Y mae un felly gan yr Annibynwyr Seisnig. Hwyrach y cyfyd an- hawster ynglyn a'r gyflog ond pan ystyriwn v gallai Ysgrifennydd Cyffredinol ofalu am yr ystadegaeth, y Blwyddiadur, bod ynYsgrifennydd Ariannol, yn Ysgrifennydd y Drysorfa Gyarorth- wyol, yn Ysgrifennydd y Cyngor a'r Gynhadl- edcl, nid wyf yn meddwl y byddai yna anhawster o gwbl. Gyda'r Drysorfa Ganolog mewn grym. bydd peirianwaith ein Hundeb yn fwy dyrys nag erioed a doeth fyddai cael iiii. Ysgrifennydd Cyffredinol cyn dechreu wynebn'r tir newydd. I Yn ol y drefn bresennol, mae perygl i'n Henwad fynd, fel y dywedwyd am gorff arall, vn Central Board without a centre.' Buasai Ysgrifennydd Cyffredinol yn gallu ateb gofyn- iadau'r enwad yn well, osgoi llawer o bethan annymunol, ac yn gyfrwng i uno'r Enwad yn fwy. Credaf y dylai'r Cyngor ystyried y mater. Yr eiddoch yu wir, ANNIBYNWNR.

BARGOED.

[No title]

I J IWBIIXR PARCH. D. A. GRIFFITH.

YR YSGOL. SUL.