Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TRBWYDDEL A CHIPYN, PENFRO. BYDD Cyfarfodydd Sefydlu y Parch T. E. Jones, Efailisaf, fel gweiuidog i'r cyloh uchod, nos Fawrth a dydd Marcher. Awst 29ain a'r 30ain. Disgwylir i bregethu y Parohn J. R. Davies, Pentyrch H. T. Jacob, Abergwaun; a B, Davies, D.D., CasteU- newydd Emlyn. Pregethir yn y drlau gapel -Bethel a Brynsalem-rios Fawrth am 6.30. Bore dydd Mercher am 10, pregethir dwy bregeth siars-y naill gan Mr Jacob i'r gweinidog, a'r UttU gan Dr Davies i'r eglwysi. Am 2 y prynbawn bydd y Cyfarfod -efydlu Cymerir y gadair gan y Parch .1);. J. Lioyd, Llan- dndoch. Hefyd siaredir ar bynclau gun y Parchn E. A. Jenkins, Moriah, a Rhys Williams, Maenc'ochog', a chymer brodyr eraill ran yn y gwasanneth. Bydd odfa bregethu am 6 yr hwyr. Mae gwaboddiad oynnes i bawb i'r cyfarfodydd, a pharatoadau helaeth. T. THOMAS, « sg.

AT EIN GOHEBWYR.

YR YSGOL. SUL.