Hide Articles List

8 articles on this Page

MORIAH, BEDLINOG.

ITELERAU RHESYMOL HE DOW CH.

I Bryn Seion, Pencoed.

News
Cite
Share

I Bryn Seion, Pencoed. Gwasanatth Cc)-cidorol.-Nos Sul, Gorffennaf Lliag, newidiwyd ychydig ar ffurf y gwasanaeth drwy i'r cor roddi datganiad o'r Service of Song 'No Surrender.' Cafwyd cyfarfod a fwynhawyd yn fawr gan gynulleifa bur luosog, a gwnaeth y canterion oil eu gwaith yn ganmoladwy. Danghosai y cyfau ol llafur mawr a diflin. Cor bychan yw hwn, ac megis blagur tyner, end os bydd iddo barhau i ddysgu gweithiau o'r natur yma, y mae dyfodol gobeithiol iddo. Dechreuwyd y cyfarfod trwy adroddiad o'r wythfed Salm gan John David Williams, Prospect House, ac adroddiad o'r wythfed bennod o Diarhebion gan Maggie Jones, Pantruthin, yn cael ei ddilyn mewn gweddi gan un o'r brodyr. Yna cydiwyd yog ngwaith y cyfarfod. Canwyd unawdau gan Maggie Thomas a Cassie Jones deuawdau gan Maggie Thomas a Cassie Jones, a Hilda Smith ac Annie Lewis pedrawd gan Maud James, Katie Thomas, Flossy White a Jessie White. Rhoddwyd cynhorthwy gwerthfawr i'r gwaith gan foneddiges o'r ardal trwy ddarllen allan ystori o'r llyfr oedd yn cael ei berfformio; diolchwyd yn gynnes i Viiss Salathiel am ei charedigrwydd. Arweiniwyd gan Mr Owen James, ysgolfeistr yn Ysgol y Cyngor, a chwareuwyd yr offeryn gan Miss Evans, Glanffrwd. Hyderwn nad yw hwn ond blaenfErwyth o ragor i ddod yn ystod misoedd y gaeaf. Bwriedir mynd trwy yr un gwaith ychydig nes ymlaen gydag ychydig o newid. 1 O. J.

I CASTELLNEDD A'R CYLCH.

[No title]

Family Notices

Advertising

ILLYTHYRAU AT FY NGHYDiWLADWYR.