Hide Articles List

2 articles on this Page

Hyn a'r Liall o Babilon Fawr.

Gwnewch ef yn Gyhoeddus.

News
Cite
Share

Gwnewch ef yn Gyhoeddus. Mae cyhoeddusrwydd yn cyfrif. lidrycli pobl Merthyr am dano. Beth am yr adroddiadavi a gyhoeddwyd o bryd i bryd n ystod y bljaiyddoedd a basiodd ? A yw'r gwyr a'r gwragedd a'u gwnaethant yn barod i sefyll at yr hyn a ddywedasant ? Mae Merthyr am wybod. Darllenwch air y d}rn liwn 0 Pertliyr. Dyma l' matli o brawf y gvvylia ac y dis- gwylia'r cyhoedd am dano. Awst iofed, 1911, Mr. T. Price, 60 Heolgerryg, ger capel Salem, Merthyr Tydfil, a ddywed:- Garddwr ydwyf, ac oddeutu dwy flynedd yn ol cefais annwyd trwm a effeithiodd ar fy arennau. Am wythnosau ar ol hynny dioddefais boenau parhaus yn fy meingefn. Cefais yr anhawster mwyaf am amser i ddilyn fy ngorchwyl, a phan y deuwn adref yn yr hwyr yr oeddwn mor llndd- edig fel y byddai'n rhaid i mi orwedd ar yr eSlllwythfainc i liniaru fy nghefn. Yr oedd v poenau yn wir greulon. Treiais fecldyginiaethau eraill heb gael un buclcl o gwbl. Yna dechreuais gyda Doan's Backache Kidney Pills. Nid oedd raid i mi gymryd ond un blwch, oblegid erbyn yr amser i mi ei orffen yr oeddwn drachefn yn holliach. lir nad wyf un amser heb Belennau Doan yn y ty, da geimyd ddweyd nad wyf wedi profi dyclÍ- weliad drwg o'r anhwylder. Gallaf yn onest eu cymeradwyo. (Arwyddwyd) T. Price.' Ebrill 7fed, 1916-yn agos i bum mlynedd yn ddiweddarach-dywed Mr Price:—'Nid wyf byth yn cael unrhyw ofid gyda'r arennau yn awr; gallaf blygu drwy'r dydd heb gael dolur yn fy nghefn. lachawyd fi yn ddiddadl gan Belennau Doan, ac y mae wedi bod y n iachad parhaus. Achosa anhw3rlder yr arennau lawer o afiech- ydon, oblegid pan mae'r arennau wedi eu rhvvystro ac yn afiach, teflir sur troethol a hylif difudd yn ol ar y cyfansoddiad, gan achosi crydcymalau, y garreg, enyniad y bledren, dyfr- glwyf, y glynwst, poen cyndyn a gofid. Bydd i afiechydon anfeddyginiaethol ddilyn os esgeulusir triniaeth briodol, ond y mae cyn- horthwy amserol bron bob amser yn llwydd- iannus. Mae Pelennau Doan wedi achub byvvyclau miloedd o wyr a gwragedd oddiwrth wcnwYll troethol ac afiechyd yx arennau, ac y mae rhai achosion pur ddrwg wedi eu llwyr iachau. Gellir eu cael gan yr holl werthwyr, neu am 2/9 y blwch oddiwrth Foster-McClellan Co., 8 Wells-street, Oxford-street, Louden, W. Peid- iwch a gofyn am belennau at y cefn neu'r arennau—gcfynnwcli yn eglur am Doan's Back- lache Kidney Pills, yr un fath ag a gafodd Mr. Price.