Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

) AIr H.S/WV!L'S ?/r? CaH early and make the SALE I ^txiwwitt. t «. «• 0 LV/ ? ? S????? r??.???" ??S????? '?8???'" ??? ????"!??!?'??'??WJ??If t!t? t?M&tH.Samae!'a?Ore?tS?te! to-DAY.  brings you double value and huge saving! Seize at once an OPPOP T tunity that may never occur again Rail fares paid as usual. FINE HALF N )OP RING.  and 3 fil I=- "a eN n troua gems in 15/6 IGBol-dc t DIAMOND R I N G. I 8 c t. Gold, m 0 U n t e d SAFETY R A Z 0 R  5 fine SET. Nickel-pla- GOLD PMOTO PENI)ANT. 3 5 /.wDiitah monds. ted Safety Razor | finished ^SSWE BUCKLE in blades in handsoine with be,elled glass KEEPER. Beauti- leather 4/3 and screw fastei, ,ing. fully fashione d ease. Hold s two 10/. ing-ct. photos 8/6 d- ortl, o,? b I e. CALL NOW 22-ct, Solid Gold, Life- time's wear. S°ld by 8 B 11 'V g ,HleIi8'w H STREET, 5 ■ fe^^Wj WEDD!,NC CIFT FREE! ??3 0 |E ,?2.t .n «If iCJE\ 9a s Watchmaker to the Admiralty. ■ i HIGHSTREE7, LVMINOUS WRIST WATCH. 1 GOLD '?TCH BRACE- ? ? RAERTHYR. Alsoot B Shows the time by day and B LET. High -:r:ade MERTHYH. Aløoat BM?tFine jeweDedmoveN ??N MLjeE??T. He?d ???H?HS?? etc Mment, splendid timekeeper H movement ? -?-<?'V<'teport,. a c, ment, splendid timekeeper ) h??m?o?qc/ J) !t you cannot call write for free cata)c? to H? 15/9 I u_$amL'gl. 11 0 Market Street. Manchester. Jp ^c^M|J_^p Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r Tyst' a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. RHWYMIR LLYFRAU o BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. The Welshman's Favourite. i IMABON Sauce | I IIs*" As good as its Name, t DON'T FAIL TO GET IT. 5 |j Manufacturers—BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff, 5 E. At BwyUgorau Oymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," CAN Y DIWEDI)1121 ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Pris 2g. Gellir ei chael o Swyddfa'r h n ierfhyr- 663yddwch Ddoetk I two pryd" ä -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" "heb fod yn iawn"wedi rhedeg i = K lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch jg H am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn B rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = H annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr x II. arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai H Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = U eiiiad a gollir yn gyfle i anffawd", Y h B mae hyn yn wir amlwg o berthynas i gyfiwr gwael yr iechyd. Achosir llawer K o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; H 9 os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd 0 dogn amserolo'r meddyglyn enwog ac = tt adnabyddus—Beecham's Pills-y modd, m M ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir = esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn ( oed y dogn cyntaf; ac os parhewch x A Chymcryd f 5 y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn 5 ? fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o « bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. N I ddynion a merched wedi "rhedeg i = H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy' g giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd i'w defnyddiau cryfhaol a gwellhaol yn = a fuan ddwyn organau ytreuliad i'w cyflwr 0 N effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol M i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl = )I( gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac ■ 0 afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad 2 bendithio) 5 eèečhant's! pills. | 5 Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ Blvchau wedi eu nodi, 1/3 11 3/ YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COMBIDI MEWN T AIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMEDI BOBLOG- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio cnloner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR). LIMITED, SWYDDFA'R TVST.- IJIMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., Swyddfa'r 4 Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaitb yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y'prisiaa iselaf. Ar).fozier %m y teleran,