Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Dygwch felchiau eich gilydd, ae felly cyflawnwch Gyfraith CRIST. "-GAL. vi. 2. y DRYSOKFA GYNORTHWYOL o .e.5 4m C» I HELPU EGlyWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith. Gadewir Cyfrifon y Flwyddyn yn agored hyd DDIWEDD AWST. Y mae 921,300 wedi eu haddaw eisoes. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. Pob Arian i T. DAVIES, LLUNDAIN, Trysorydd. I Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. YN AWR YN BAROD. YR EPJSTOL AT Y PHILIPPIAID: SEE CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI, AR HOW, GYNNWYS YR EPISTOI<, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AELODAU YR YSGOL SABOTHOL, AC ERAILL, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau ar yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr.  M Pones* Hot?! (Established over 100 Yean),,  ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. Tdegraphic Address: I Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH   and ATTENDANCE from « ■ PROPRIETOR—H. R. JONES. I lliiïPRlETOR-Ø- R. Jo¡¡J rfRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.-Y Deg Gorchymyn. Sef- ) II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn N'hy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris CeiniOg. j ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. 9d. Cludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r TYST/ MERTHYR* Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Obas. Spurgeon, {Parch W. Oarlile, Parch Fuller IGooch, a Cenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o n unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELC HI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddue, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, C Nen Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypian Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un o ba ral gynrychlolan nodd uwcblaw pom' pwya o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, xurnt, slwgr, dwfr, lllw, non unrhyw later S roddl bias. ? aural, felly, nldyn unlg yn Ddlod Iachus a Molus, ond yo mae donlc cryf-Meddyglnlaetb Natur-anmhrlllad", I glelfion, neu Ue y mae angen maeth; adeiledydd y gwaea, torwt syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynWyl WELCH'S NOB-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gelllr el roddl I glelfion gyda pherftalth ddyogelwch, Anfonlr Potel Beint tel sampl, gyda manyllon lawn yn rhad drwy y post ar dderbynlad ill 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C EISTEDDFOD GENEDLAETHOL ABERYSTWYTH, 1316. CYSTADLEUAETHAU MERCHER A IAU, AWST 16eg a 17eg. CYMANFA GANU GENEDLAETHOI, DYDD GWENER, AWST 18fed, LL YWYDDION YR ANRHYDEDDUS D. LLOYD GEORGE, A.S. AC ENWOGION ERAIIX. CYNGHERDDAU: Nos FAWRTH, Nos FERCHER a Nos IAU, BLAENION Y GAN A COR YR EIS- TEDDFOD YN GWASANAETHU. Tocynnau-81 yr un i'r seddau dewisedig yng Nghyfarfodydd yr Eisteddfod, Y Cyngherddau, a'r Gymanfa ENWAU'R CYSTADIVEUWYR YMHOB ADRAN I FOD YN NWYLO'R YSGRIFENNYDD CYFF- REDINOL ERBYN Y IoFED 0 ORFFENNAF. Am fanylion pellach, ac am docynnau i'r seddau dewisedig, anfoner yn ddioed at yr Ysgrifen- yddion, Swyddfa'r Eisteddfod, Cambrian Chambers, Aberystwyth Yr Elw i'w drosglwyddo i Gronfeydd y Rhyfel. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Oup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham.