Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Dan Englyn. 'Cyflwynedig i Miss Lydia Davies, merch Mr. John Davies a'i briod, Faxton St., Utica, N. Y. Un o hwyl odiaetli yw'n Lydia—Davies A difai y cana; Y ddirodres ddynes dda; Em i aelwyd mi wela. Fwyn a theg un i fam a thad-lodes Yw Lydia deg rodiad; Ac hoff olwg, caiff alwad A'i nwyf lwydd i nef wlad. DIDYMUS CERNYW. Ysgoldy'r Mynydd. Yn 'sgoldy bach y mynydd, Sy'n agos i Cilhaul, Bu gweision y Jehofa 'N dyrchafu Adda'r Ail; Rees Jones, y Felinheli, John Lias fawr o Fon Fu yno yn dadlenu Dirgelion arfaeth Ion. Yn 'sgoldy bach y mynydd Sy'n agos i Cilhaul, Y cefais bregeth unwaith Nachlywais byth ei hail; Rown i a'r hen drigolion Oedd yn y lie yn byw Fel pe baem oil yn canfod Yr anweledig Dduw. Mae ambell hen bererin Fu'n 'sgoldy bach. Cilhaul Yn y Gaersalem nefol Yn ngwyddfod Adda'r Ail; Er eu bod yn ysbrydol Yn hoenus ac yn iach, Mae'n siwr eu bod yn cofio Yr hen ysgoldy bach. Rhwng hwn a phlwyf Beddgelert Ymsytha'r Wyddfa wen, Ac mae yr hen Foel Eilian Fel pe'n cysgodi'i ben; Gerllaw mae afon Cyrnant Yn myn'd trwy lanerch dlos A'i dyfroedd glan grisialaidd Yn murmur ddydd a nos. Nid oes palasau gorwych Na choedydd heirdd dan ddail 0 gylch yr hen ysgoldy Sy'n agos i Cilhaul; Er bod yn dra diaddurn A lldaidd ar y bryn, Fe fydd yn mynwes Cymro Tra bydd yr eira'n wyn. Arcade, N. Y. O. L. OWENS. o Gwanwyn Einioes. I Dwyfreidiol yw'r tymorau Yn mywyd plentyn Duw; Mae gwanwyn oes I feithrin moes A dysgu dechreu byw. Fe ddywed adgof barddol Nad oedd ond mabol nef; Gwyr heddyw glust Mewn perffaith ust I'w delynegion ef. Dynered cawod Ebrill, Gwanwynol yw ei budd; Dynered hyn Yw'r eneth fyn Ddwyn deigryn serch i'w grudd. Eurdlysed yw'r friallen Ar glawdd neu dorian nant; Cnul blodau clych Eu nodau gwych I henffych nodau'r plant. Yn nhalm ei ymddadblygiad Y bardd a'r cerddor gawn Yn mlagur oed, I'w rhan e' roed Y ddwyfanedig ddawn. Pe cawn ei dreulio eilwaith Ni chollwn enyd awr; 'Rhown wanwyn oes I gario'r Groes Er mwyn y Meistr mawr. IFOR CYNIDR PARRY. ——— o ——— Rho'i mi Galon Lan. I Wedi gwrandaw ar bregeth ragorol gan ein hanwyl weinidog, y Parch. D. Wynne Rees, Bethania, Bellevue, Pa., yn traethu ar y galon, cyfansoddais y llinellau canlynol: Rho i mi galon lan, O. Dduw, A'r galon hono nas gall fyw Ar bethau gwael y llawr; Rho i mi galon fydd yn llawn o bethau'r ing o bethau'r lawn o bethau sydd yn perthyn I'r Iesu'm Ceidwad mawr. Rho i mi galon lan, 0 Dduw, A'r galon hono a all fyw Mewn gorthrymderau trist; Yn galon a fydd drwy f'oes Yn cael ei grym yn ngwaed y Groes Wrth rodio llwybrau'r nefoedd A chanlyn Iesu Grist. Rho i mi galon lan, 0 Dduw, A gwyd galonau dynolryw I fyw y bywyd hardd; 'Roedd bywyd Crist fel eira gwyn Sy'n ddysglaer wenu ar y bryn Neu fel y lili brydferth, Brenines blodau'r ardd. Rho i mi galon lan, 0 Dduw, A'r galon ddidwyll a gaiff fyw I uno a'r dyrfa fawr; Y dyrfa sydd mewn bythol gor Yn canu Salmau i fy lor, A'i gwenau fel ar heulwen, A'i gwisgoedd fel y wawr. Rho i mi galon lan, 0 Dduw, A'r galon hono a gaiff fyw I dragwyddoldeb maith; Mor hyfryd, Iesu, fydd y fraint Cael uno'n lion yn nghwmni'r saint, A gweled ein rhai anwyl 'Rol cyraedd pen y daith. Bellevue, Pa. HENRY D. JONEIS. Can y Llwynog Deudroed. I Ymddangosodd "Can y llwynog deu- droed," yn y "Drych" 40 mlynedd yn ol, ac mae llawerodd yn begio am gael ail argraffiad o honi eto yn y "Drych." —W. W. J. Mewn llanerch bur dirion Yn nghanol y wlad, Ryw filldir a haner 0 fwthyn fy nhad, Mae'r llwynog rhyfeddaf A welsoch erioed; 'Does ganddo 'run gynffon A dim ond dau droed. Ond mae yn un sionc Ond mae yn un sionc Fe neidia, fy neidia Latheni bob sponc. Bydd weithiau'n marchogaeth Ar geffyl fel dyn, A basged yn hongian Yn ymyl ei glun; A phellen yn hono Yn hylaw a geir I rwymo mewn eiliad Draed c'liogod a ieir. Traed c'liogod a ieir, Traed c'liogod a ieir; Fe rwyma mewn eiliad Draed c'liogod a ieir. Nid oes dim digoni Byth byth ar ei chwant, Er iddo gael twrcis A ieir wrth y caias; Am wyddau a hwyaid Mae'n chwilio drachefn A'u cario mewn basged Yn faich ar ei gefn. 'Does lwynog o'i fath 'Does lwynog o'i fath; Mae'n gweld yn y t'wllwch Yn :well na'r un gath. Os oes arnoch eisieu Gweld ieir yr holl wlad A hiraeth am unwaith Gael clywed eu nad, Cyfodwch yn fore Ewch lawr at y coed At ffau fawr y llwynog Y llwynog dau droed. Ewch lawr at y coed, Ewch lawr at y coed, At ffau fawr y llwynog Y llwynog dau droed. Cewch glywed eich c'liogod Yn canu yn fwyn, A chanoedd o dwrcis I'w gweled trwy y llwyn; Ieir hefyd a gwyddau A hwyaid lon'd cae Ganfyddwch yn cerdded 0 gwmpas y ffau. Y llwynog dau droed, Y llwynog dau droed, Y gwaethaf o'r cwbl Yw'r llwynog dau droed. Welsh Prairie, Wis. e t W. W. JONES.

HUMPHREY GRIFFITHS. UTICA,…

NODION 0 CARROLL, NEB. I

I"Rhydd i Bob Meddwl ei Farn…

HELP YR AMERICA.I

I J Y DIWEDDAR MRS. R. H.…

SUMMIT HILL, PA. I

I NODION 0 NEW CASTLE, PA.

IY PRIF WEINIDOG. D. LLOYD…